Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška

Objavljeno 05.08.2020.

SIPRU - inkluzivno obrazovanjeLista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška kreirana je u cilju podrške obrazovno-vaspitnom radu tokom učenja na daljinu: za nastavu i vannastavne aktivnosti, vaspitno-obrazovni rad, kao i  za razvoj veština za svakodnevni život. Lista nudi širok izbor besplatnih digitalnih alata za nastavne i druge aktivnosti sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju. Primena ovih digitalnih alata zaposlenima u obrazovanju pomaže da osiguraju kvalitetno i pristupačno učenje na daljinu za svako dete i učenika.

Ovde možete pronaći:

 • aplikacije za rad sa učenicima sa smetnjama u govoru
 • aplikacije za decu/učenike sa senzornim smetnjama
 • aplikacije i softveri za decu/učenike sa motoričkim smetnjama
 • aplikacije i softveri za decu/učenike sa teškoćama u učenju ( disleksija, diskalkulija)
 • aplikacije za razvijanje motivacije i različitih veština za učenje i svakodnevni život
 • aplikacije za grupni rad s učenicima
 • platforme za kreiranje videa, filmova, animacija ili tekstualnih priča
 • dodatke za pristupačnost za iOS i Windows proizvode
 • vodiče za pristupačnost nastavnih materijala, videa
 • linkove za besplatne obrazovne platforme
 • dodatne obrazovne aplikacije

Digitalni alati su pogodni za prevazilaženje pojedinih barijera u učenju i korisni su za individualizaciju rada sa decom i učenicima koji imaju određenu razvojnu smetnju. Većina alata je dostupna na srpskom jeziku, dok su neki dostupni samo na engleskom jeziku. Pojedini alati imaju višestruke namene, dok su neki projektovani samo za iOS uređaje. Ovakve specifičnosti su posebno naglašene u opisima.

Pored liste alata, nalaze se i linkovi do sada održanih konferencija, predavanja i skupova na temu upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju na svim nivoima obrazovanja i posebnim delovima koji se odnose na inkluzivno obrazovanje. Navedene konferencije bile su podržane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Lista digitalnih alata nastala je u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i UNICEF-a.

Nadamo se da će ovi digitalni alati doprineti kvalitetnijoj i pravednijoj nastavi na daljinu.

Kliknite da preuzmete Listu digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]