Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena analiza „Obrazovna situacija dece korisnika usluga socijalne zaštite s fokusom na obrazovnu situaciju tokom pandemije KOVID-19”

Objavljeno 10.05.2021.

Obrazovna situacija dece korisnika usluga socijalne zaštite (svratište, dnevni boravak, predah smeštaj i sigurna kuća) s fokusom na obrazovnu situaciju tokom pandemije KOVID-19Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva objavio je analizu Obrazovna situacija dece korisnika usluga socijalne zaštite (svratište, dnevni boravak, predah smeštaj i sigurna kuća) s fokusom na obrazovnu situaciju tokom pandemije KOVID-19. Analiza je izrađena s ciljem da se na osnovu uvida u obrazovnu situaciju dece korisnika pojedinih usluga socijalne zaštite doprinese osmišljavanju mera za delotvorniju podršku u okviru pojedinih usluga sistema socijalne zaštite.

Da bi se stekao bliži uvid u obrazovnu situaciju dece korisnika pojedinih usluga socijalne zaštite prikupljani su i predstavljeni podaci u okviru pet širokih tema:

  1. Opšti podaci o pružaocu i deci, korisnicima usluga, s opisom profila korisnika i resursa pružalaca;
  2. Programske aktivnosti i organizacija rada;
  3. Saradnja s obrazovnim sistemom i drugima u lokalnoj zajednici;
  4. Rad tokom pandemije i u vreme vanrednog stanja;
  5. Potrebe za podrškom.

Posebna pažnja usmerena je na njihovu obrazovnu situaciju tokom KOVID-19 situacije.

Kako je obrazovanje jedan od ključnih kanala socijalne integracije, a sistem socijalne zaštite neka vrsta štita porodicama u periodima krize, zajedno, ova dva sistema imaju potencijal da značajno utiču na poboljšanje uslova života i obrazovanja dece i doprinesu umanjenju nejednakosti i siromaštva.

Nalazi i preporuke ove analize namenjeni su Vladi Republike Srbije, razvojnim partnerima i drugim akterima čijim se delovanjem može unaprediti položaj navedenih grupa i ostvariti veći stepen ravnopravnosti u pristupu obrazovanju.

Svrha analize jeste da pruži ključne informacije za potrebe javnog zagovaranja, promenu svesti i razvijanje široke društvene osetljivosti na ove teme.

Kliknite da preuzmete analizu „Obrazovna situacija dece korisnika usluga socijalne zaštite (svratište, dnevni boravak, predah smeštaj i sigurna kuća) s fokusom na obrazovnu situaciju tokom pandemije KOVID-19” (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]