Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održan trening za novinare/ke o rodno osetljivom izveštavanju i afirmativnom predstavljanju osetljivih grupa

Objavljeno 15.10.2021.

Održan trening za novinare/ke o rodno osetljivom izveštavanju i afirmativnom predstavljanju osetljivih grupaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti 13. oktobra 2021. godine organizovao online obuku za novinare i novinarke o rodno osetljivom izveštavanju i afirmativnom predstavljanju osetljivih grupa.

Cilj treninga bio je da novinari i novinarke steknu znanja o pojmovima koji se tiču diskriminacije, kao i da kroz primere dobre i loše prakse u izveštavanju o osetljivim grupama u medijima u Srbiji prepoznaju diskriminatorske i stereotipne novinarske prakse, te da bi bili osnaženi da u budućem radu na afirmativni način predstavljaju pripadnike i pripadnice osetljivih grupa.

Predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Antigona Andonov ukazala je na ulogu ove institucije u zaštiti ravnopravnosti, ali i istakla značaj priručnika namenjenih medijima i novinarima, koji mogu biti polazna osnova za promenu postojećih loših praksi u ovoj oblasti. „Mediji ne razumeju uvek šta je tačno diskriminacija, ali i da ne mora uvek da bude rezultat jasne namere, već često i straha, neznanja i slično“, kazala je Andonov i objasnila da institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti postupa na osnovu pritužbi, koja predstavlja postupak koji traje 90 dana, nakon čega se donosi mišljenje i preporuka u vezi sa diskriminacijom.

Održan trening za novinare/ke o rodno osetljivom izveštavanju i afirmativnom predstavljanju osetljivih grupaFacilitatorka treninga Danica Balaban predstavila je rezultate više istraživanja koji u fokusu imaju predstavljanje Roma i Romkinja u medijima u zemljama zapadnog Balkana, kao i pojedinačne primere dobrih i loših praksi u konstruisanju manjinskih identiteta. Poseban deo treninga bio je posvećen medijskim praksama u pogledu izveštavanja o višestruko osetljivim grupama kao što su devojčice koje su žrtve nasilja. Takođe, deo obuke u fokusu je imao zakone i kodekse koji se odnose na medije u Srbiji, čime je posebno ukazano na normativni okvir za izveštavanje o osetljivim grupama.

Treningu je prisustvovalo 15 novinara i novinarki iz nacionalnih i lokalnih medija iz Srbije, a obuka je predviđena Akcionim planom za poglavlje 23, koje je od posebne važnosti u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]