Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održana uvodna radionica za pripremu lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Objavljeno 26.11.2020.

Uvodna radionica za pripremu lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i RomkinjaU cilju pružanja mentorske i savetodavne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama Novi Sad, Ruma, Surčin, Žitište, Raška, Kovin i Negotin u pripremi lokalnih nacionalnih planova (LAP) za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2021. do 2022. godine, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije održao je uvodnu online radionicu 23. novembra 2020. godine. To je prva u nizu radionica koje će u narednom periodu biti organizovane, a koje će voditi eksperti iz oblasti strateškog planiranja, programskog budžetiranja i inkluzije Roma i Romkinja.

Uvodna radionica podrazumevala je rad u interaktivnim grupama predstavnika/ca sedam jedinica lokalne samouprave (JLS), kojima su moderirali Dubravka Velat, Rafael Pupovac i Vladimir Petrović, konsultanti za pružanje mentorske i savetodavne podrške JLS u pripremi LAP-a.

Tokom radionice identifikovani su ključni izazovi, kao što je prikupljanje pojedinih grupa podataka (u sledećim oblastima: obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravlje i socijalna zaštita).

Uvodna radionica za pripremu lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i RomkinjaTakođe, formulisani su i određeni predlozi u cilju što efikasnijeg procesa pripreme LAP-ova, poput uključivanja drugih relevantnih aktera u pojedinim oblastima koji raspolažu stručnim znanjima i relevantnim podacima na lokalnom nivou, kao i da romska zajednica bude uključena u proces izrade planova (kroz organizaciju fokus grupa, uključivanje romskih zdravstvenih medijatorki, pedagoških asistenata, koordinatora za romska pitanja, organizacija civilnog društva i dr).

Lokalni akcioni planovi za uključivanje Roma i Romkinja zasnivaju se na Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. godine i predstavljaju važan instrument za njeno sprovođenje na lokalnom nivou. Takođe, strateško i akciono planiranje omogućava prilagođavanje u promenljivom okruženju i utvrđivanje najboljih načina korišćenja raspoloživih resursa.

 

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]