Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održane konsultativne radionice i predstavljene aplikacije „Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama” i „Kalkulator socijalnih davanja”

Objavljeno 22.07.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), održao konsultativne radionice u okviru kojih su predstavljene aplikacije Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama i Kalkulator socijalnih davanja 29. juna, 30. juna i 1. jula 2021. godine. Na vebinarima koji su održani putem Zoom platforme, učestvovali su predstavnici/e jedinica lokalne samouprave koji su angažovani u oblasti socijalne zaštite, predstavnici/e centara za socijalni rad i mesnih kancelarija, kao i drugi saradnici/e u lokalnim zajednicama koji rade na teritoriji Regiona Vojvodine, Beogradskog Regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije.

Kako je objasnila menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Dragana Jovanović Arijas, reč je o aplikacijama ilustrativnog karaktera, koje treba da omoguće građanima i građankama da ostvare svoja prava. „Kalkulator socijalnih davanja omogućava procenu iznosa novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, dok je aplikacija ‘Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice’ pre svega namenjena građanima i građankama, kako bi se informisali o vrstama materijalne podrške na koje imaju pravo u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite u opštinama, odnosno gradovima u kojima žive“, kazala je Jovanović Arijas.

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Predstavnica Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Slavica Milojević istakla je značaj transparentnosti koje ove aplikacije omogućavaju. „Sa jedne strane, ljudi spoznaju šta su mogućnosti, odnosno na koji način mogu da ostvare svoja prava, a sa druge strane povećavamo informisanost i posebno približavamo informacije mladim roditeljima“, kazala je Milojević i iskazala uverenje da će ove aplikacije naći svoju upotrebnu vrednost u svakodnevnom radu svih koji se bave socijalnom zaštitom.

Slavica Milojević, predstavnica Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Slavica Milojević, Republički zavod za socijalnu zaštitu

Predstavnica Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Bojana Tatović Bojović i Mirjana Komnenović iz Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) takođe su ukazale na značaj aplikacija za širok krug korisnika/ca. „Zajedno smo na istom zadatku, da obezbedimo podršku građanima, kao i profesionalcima koji planiraju i neposredno realizuju mere podrške za svoje sugrađane“, kazala je Komnenović.

Bojana Tatović Bojović, predstavnica Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu

Bojana Tatović Bojović, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

Mirjana Komnenović, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Mirjana Komnenović, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Aplikacije su predstavile koordinatorke Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Ivana Maksić i Jovana Ilić.

Ivana Maksić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Ivana Maksić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Jovana Ilić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Jovana Ilić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Veb aplikacija Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama predstavlja bazu odluka JLS u oblasti socijalne zaštite, uz predstavljanje socijalnih davanja razvrstanih prema funkciji i prema vrsti, pružajući informacije o vrstama materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje građani/ke imaju prava u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive, dok aplikacija Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da građanima/kama, uzimajući u obzir specifičnosti njihovog domaćinstva, pruži procenu iznosa novčane socijalne pomoći (pravo definisano Zakonom o socijalnoj zaštiti) i iznosa dečijeg dodatka (pravo definisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom).

Veb aplikacija „Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama"

Veb aplikacija „Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama”

Kalkulator socijalnih davanja

Kalkulator socijalnih davanja

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]