Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Osnovana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova

Objavljeno 22.02.2019.

Osnovana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakovaKoordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, kojem predsedava potpredsednica Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović, saopštilo je da je 21. februara održan osnivački sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova.

Koordinaciono telo i Kancelarija UNICEF-a u Srbiji pokrenuli su zajedno inicijativu za osnivanje pomenute koalicije, čiji cilj je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina de Dominićis istakla je da rani i dečji brakovi predstavljaju ozbiljnu povredu prava devojčica, koje su više ugrožene ovom pojavom.

Ovo je važan dan za sve nas, posebno jer obeležavamo 30 godina od usvajanja Konvencije za prava deteta. Priča svake devojčice koju sam srela a da je rano stupila u brak je puna bola i žaljenja, naglasila je De Dominićis.

Pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Jovanka Atanacković poručila je da udaja pre 18. godine predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i utiče na pravo devojčica na zdravlje, obrazovanje i život bez nasilja.

Ona je istakla da, iako su dečji brakovi retki u opštoj populaciji, veoma su česta pojava u romskoj populaciji, a razlozi za to su višestruki – od društvenih i kulturnih obrazaca, preko siromaštva, do nepostojanja koordinisanog odgovora na ovaj problem.

Zbog toga i osnivamo Nacionalnu koaliciju, da svi zajedno, udruženi, doprinesemo kreiranju modela intervencija, osnaživanju mladih Romkinja da se obrazuju, jačanju lokalnih romskih zajednica, ali i boljoj koordinaciji na svim nivoima kako bismo dečje brakove iskorenili, rekla je Atanacković.

Pomoćnica ministarke je objasnila da je ovo posao na duže staze jer je problem dečjih brakova veoma kompleksan i zahteva angažovanje svih relevantinih aktera – od državnih institucija, preko nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, do medija.

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji.

Namera je da se to postigne kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i tu je da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Između ostalih, Koaliciju čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece.

Deo ove koalicije su i predstavnici Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Praksis, Indigo, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za inkluziju Roma, Udruženja Roma Novi Bečej, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i UN agencija.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]