Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“

Objavljeno 16.07.2021.

Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“U zgradi Vlade Republike Srbije je 14. jula 2021. godine održan događaj povodom početka realizacije projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“, čiji je cilj prevazilaženje izazova nastalih usled pandemije COVID-19 u oblasti obrazovanja, zatim poboljšanje pristupa vodi, informisanje i promocija imunizacije protiv COVID-19, kao i tehnička podrška nadležnim lokalnim institucijama za potrebe praćenja toka pandemije COVID-19.

Potpisnik Ugovora o realizaciji projekta je  Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, a za impelmentaciju je zadužen Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) sa podimplmentacionim partnerima Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP centar) i Ekumenskom humanitarnom organizacijom (EHO), a uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koju sprovodi GIZ. Glavni politički partner je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kazala je da velike nevolje uvek najteže padaju onima koji imaju najmanje mogućnosti da se od nevolja odbrane, bez obzira da li su te nevolje lokalne kao zemljotresi i poplave, ili je u pitanju globalna pandemija koja je zaustavila planetu i naterala nas da razmišljamo koliko je teško preživeti u zatvorenim uslovima. „Nije malo zadovoljstvo da kao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa GIZ-om, SIPRU i lokalnim samoupravama učestvujemo u projektu kojim ćemo narednih šest meseci dokazati da ne želimo nikoga da ostavimo iza sebe zbog toga što je ranjiviji“, kazala je Čomić. Ona je istakla da je zbog toga izuzetno važna podrška obrazovanju za oko 500 dece koja će biti omogućena ovim projektom, zatim pitka voda za više od 500 romskih i drugih porodica, kao i imunizacija koja je neophodna svima. „Samo međusobnim dijalogom i zajedničkom saradnjom možemo da smanjimo teškoće koje nam je pandemija donela“, zaključila je Čomić.

Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“Daniel Mohseni, politički savetnik Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, istakao je da su ljudska prava, pristup uslugama i relevantnim informacijama ključni gradivni elementi svakog društva. „Kroz projektne aktivnosti poboljšaće se pristup obrazovanju i informisanju tokom pandemije, kao i u postkriznom periodu. Predviđeno je poboljšanje pristupa kvalitetnom učenju, kao i pomoć školama u vidu IT opreme za 500 Roma i Romkinja i za drugu socijalno ugroženu decu“, rekao je Mohseni. On je naglasio da će projekat pružiti ekspertsku i tehničku podršku za obezbeđivanje pristupa vodi za 545 porodica koje žive u neadekvatnim uslovima.

Kako je kazala Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Tim je od početka pandemije pratio potrebe i izazove ranjivih grupa na nivou lokalnih zajednica, što je zadatak koji ne bi bio uspešno obavljen bez saradnje sa svim akterima na lokalnom nivou. „Tako smo zabeležili da je u periodu dva najintenzivnija talasa pandemije tokom prošle godine distribuirano oko 140.000 paketa hrane, higijene i zaštitne opreme ranjivim grupama, od čega je čak 58.000 podeljeno romskim domaćinstvima. To ukazuje da je zaštitna mreža za ovu ranjivu grupu bila najpovezanija, uključujući lokalne mehanizme za inklutiju Roma/kinja, organizacije civilnog društva i mlade Rome i Romkinje aktiviste/kinje“, istakla je Jovanović Arijas.

Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“Mapiranje 702 podstandardna romska naselja pokazalo je da ogroman broj ljudi nema pristup vodi. „Međutim, za mogućnost saradnje sa GIZ-om u pravcu postepenog rešavanja ovih problema jedinice lokalne samouprave su pokazale izuzetno veliku zainteresovanost. Izabrane jedinice lokalne samouprave i JKP Vodovodi su se vrlo brzo uključili u pripremne faze ovog projekta, a posebno je važna njihova spremnost da izdvoje sredstva iz lokalnih budžeta za unapređenja pristupa vodi koja čine skoro 6% ukupne vrednosti celokupnog projekta“, kazala je ona i objasnila da su, pored vodosnabdevanja, obrazovanje i podrška imunazaciji takođe deo ovog projekta. „Za svaku oblast smo planirali tri ključna koraka: prvi je da se reši neko konkretno pitanje ili da se pruži konkretna podrška, drugi je unapređenje međusektorske saradnje, a treći se odnosi na direktnu tehničku podršku u donacijama tehničke opreme za odrazovne i zdravstvene ustanove“, zaključila je Jovanović Arijas.

Ovom prilikom potpisan je Sporazum o saradnji između Generalnog sekretarijata Vlade, osam gradova i opština i Ekumenske humanitarne organizacije, u cilju unapređenja pristupa vodi u podstandardnim naseljima.

Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“Predsednik Opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen istakao je da Opština nastoji da odgovori na potrebe i izazove sa kojima se suočavaju svi građani, posebno oni koji su na rubu egzistencije. „Sporazum koji potpisujemo danas je još jedan dokaz da smo kao Opština spremni da sve svoje resurse stavimo na raspolaganje za potrebe svojih građana. Zahvaljujući ovom projektu, 170 porodica u selu Pridvorice u Smederevskoj Palanci imaće pristup pijaćoj vodi“, kazao je Vučen.

Mere i aktivnosti kroz ovaj projekat nastoje da doprinesu smanjenju dodatne ranjivosti porodica romske nacionalnosti i drugih marginalizovanih grupa koje žive u 18 lokalnih samouprava (Nova Crnja, Zvezdara, Kruševac, Kraljevo, Loznica, Bor, Niš, Vranje, Pirot, Vladičin Han, Stara Pazova, Kovin, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Topola, Valjevo, Kanjiža i Alibunar), kroz izgradnju kapaciteta lokalnih aktera za urgentan odgovor uz inkluzivan pristup.

U oblasti obrazovanja biće pružena podrška učenicima osnovnih škola u učenju, kao i podrška roditeljima da pomognu svojoj deci tokom školovanja. Pored toga, biće dodeljena i tehnička oprema kao preduslov za učenje na daljinu i ispunjavanje školskih zadataka. Kad je reč o informisanju, prevenciji i promociji imunizacije protiv pandemije COVID-19, porodicama romske nacionalnosti biće pruženi saveti o preventivnim merama, informacije o značaju procesa imunizacije i biće distribuirana zaštitna oprema.

Poboljšanje pristupa vodi biće obezbeđeno iznalaženjem trajnih rešenja za 545 marginalizovanih porodica koje žive u 11 podstandardnih naselja u opštinama Stara Pazova, Kovin, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Topola, Valjevo, Kanjiža i Alibunar, kroz izgradnju i dogradnju vodovodnih mreža, odnosno obezbeđivanje individualnih priključaka na vodovodnu mrežu. Korisnici projekta su pre svega Romi i Romkinje, povratnici/e, koji žive u 18 lokalnih samouprava, ali i pripadnici/e drugih marginalizovanih grupa.

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]