Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Predstavljene web aplikacije „Kalkulator socijalnih davanja” i „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice”

Objavljeno 25.02.2021.

Predstavljanje SIPRU web aplikacijaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije predstavio je stručnoj javnosti aplikacije Kalkulator socijalnih davanja i Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice, na konsultativnom online skupu koji je održan 23. februara 2021. godine.

Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da uzimajući u obzir specifičnosti pojedinačnog domaćinstva, pruži moguću procenu iznosa novčane socijalne pomoći (pravo definisano Zakonom o socijalnoj zaštiti) i iznosa dečijeg dodatka (pravo definisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom). Aplikacija Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice namenjena je građanima i građankama, kako bi se informisali o vrstama materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje imaju pravo u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive, kao i zaposlenima u institucijama, organizacijama civilnog društva, istraživačkoj i akademskoj zajednici i drugim zainteresovanim akterima, kojima ova aplikacija može da pruži prikaz sistema materijalne podrške regulisanog odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji.

Sa funkcionalnostima ove dve aplikacije na skupu je imalo prilike da se upozna više od 30 predstavnika i predstavnica republičkog i pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, kao i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), uz mogućnost da svojim predlozima daju doprinos njihovom daljem razvoju.

Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, istakla je da je inicijativa za izradu ova dva instrumenta proistekla iz nastojanja da se doprinese informisanju građana i građanki o pravima na materijalnu podršku koju imaju u okviru sistema socijalne zaštite. „Ovi instrumenti mogu da budu korisni i za proces praćenja, pre svega za stručne radnike/ce na nacionalnom i lokalnom nivou, dok podaci koji su sadržani u ovim instrumentima, kao i podaci o njihovoj primeni, mogu da budu relevantno polazište za izmene propisa na nacionalnom i lokalnom nivou“, objasnila je Jovanović Arijas.

Marko Todosić, v.d. direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, izrazio je očekivanje da će ove aplikacije doprineti informisanosti građana i građanki o njihovim pravima, ali i da će olakšati posao u centrima za socijalni rad širom zemlje.

Prema rečima Lidije Kuzmanov, ekspertkinje koje je učestvovala u pripremi Kalkulatora socijalnih davanja, aplikacija informiše građane/ke o tome da li imaju određeno pravo iz korpusa definisanog Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i koliko bi iznosila novčana socijalna pomoć i dečiji dodatak u odnosu na pojedinačnu situaciju. „Kalkulator obračunava visinu iznosa u odnosu na ova dva zakona, a aplikacija sadrži i kontakte svih centara za socijalni rad u Srbiji na jednom mestu“, kazala je Kuzmanov. Aplikacija sadrži interaktivni upitnik u koji korisnik/ca unosi tražene podatke, a svako pitanje sadrži pojašnjenje termina u skladu sa zakonima.

Predstavljanje SIPRU web aplikacije "Kalkulator socijalnih davanja"

Predstavljanje SIPRU web aplikacije "Kalkulator socijalnih davanja"

Kako je objasnila Jovana Ilić, koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, izradi aplikacije Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice prethodilo je prikupljanje pojedinačnih odluka kojima se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao i analiza sadržaja prikupljenih dokumenata, sa fokusom na vrste materijalne podrške odnosno materijalna davanja (u novcu ili u naturi). „U 113 prikupljenih odluka jedinica lokalne samoprave utvrđene su 62 vrste materijalne podrške na lokalnom nivou, odnosno 1.037 pojedinačnih prava građana i građanki“, kazala je Ilić i istakla da je aplikacija optimizovana za upotrebu na svim uređajima, te da je podložna promenama u skladu sa realnim stanjem i promenama odluka, kao opštih pravnih akata kojima se reguliše sistem materijalne podrške u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou. Stoga su svi predsatvnici/e jedinice lokalne samouprave pozvani da dostavljaju novousvojene odluke kojima se reguliše sistem socijalne zaštite na njihovoj teritoriji, uključujući i odluke o izmenama i dopunama postojećih odluka. Sve neophodne informacije i dokumenta predstavnici/e jedinica lokalne samouprave mogu poslati na imejl adresu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije: sipru@gov.rs.

Predstavljanje SIPRU web aplikacije „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice”

Predstavljanje SIPRU web aplikacije „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice”

Predstavljanje SIPRU web aplikacije „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice”

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]