Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Realizacija mera za unapređenje položaja Roma

Objavljeno 09.04.2015.

inkluzija_roma_skupstinaDirektor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović ukazala je 8. aprila na posvećenost Vlade Srbije unapređenju položaja pripadnika romske nacionalne manjine, što potvrđuju i konkretni rezultati postignuti u oblasti inkluzije Roma.

Paunović je na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije posvećenoj obeležavanju Međunarodnog dana Roma – Inkluzija Roma i Romkinja 2014/15: Rezultati i izazovi, istakla da su ojačani institucionalni kapaciteti i uspostavljeni mehanizmi kojima se prati napredak u oblasti inkluzije Roma.

Uspostavljena je i koordinacija između državnih institucija i civilnog sektora, a veoma važnu ulogu u praćenju mera koje su predviđene Strategijom za unapređivanje položaja Roma, ali i u planiranju politika usmerenih ka pripadnicima romske nacionalne manjine, imaju i aktivnosti Saveta za unapređivanje položaja Roma Vlade Srbije, ukazala je ona.

Prema njenim rečima, uspostavljeni mehanizmi koordinacije projekata usmerenih na inkluziju Roma imaju za cilj efikasniju upotrebu budžetskih i donatorskih sredstava, kao i razmenu informacija između svih relevantnih korisnika projekata, donatora i timova za njihovo sprovođenje, čime se daje značajna podrška procesu unapređenja položaja Roma u Srbiji.

Paunović je istakla da Vlada nastoji da u odlučivanje o pitanjima koja su od interesa za unapređivanje položaja Roma budu uključeni i predstavnici romske zajednice, kroz saradnju sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, kao predstavničkim telom, i organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima inkluzije Roma.

Na lokalnom nivou, kako je podsetila, razvijena je multisektorska saradnja, tako da je u prethodnom periodu formiran operativni mobilni tim u 20 pilot opština u Srbiji, koji u svom sastavu ima romskog koordinatora, pedagoškog asistenta, zdravstvenog medijatora, predstavnika centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, sa ciljem da doprinese tome da Romi na efikasniji način ostvare svoja prava u zajednici u kojoj žive.

Država i društvo pokazuju spremnost da rade na razvijanju multisektorske saradnje i stvaranju humanijeg modela zbrinjavanja za pripadnike romske nacionalne manjine, kako bi se problem neformalnih naselja rešio, poručila je Paunović.

Kao najznačajniju aktivnost u ovom periodu ona je navela izradu nove strategije za unapređivanje položaja Roma do 2025. godine.

Po prvi put ove godine smo pripremljeniji za izradu jednog ovakvog dokumenta, s obzirom na to da su već pripremljene Polazne smernice za izradu nove strategije, ukazala je direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

One su, kako je objasnila, izrađene u okviru šireg konsultativnog procesa sa predstavnicima lokalne samouprave širom Srbije, državnih organa i institucija, nezavisnih institucija, romskih organizacija civilnog društva i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine.

Prema njenim rečima, na čelu radne grupe za izradu novog sektorskog dokumenta biće predstavnik romske nacionalne zajednice, pri čemu nova strategija treba da se zasniva na principima inkluzivnosti, decentralizacije, racionalizacije, ekonomičnosti i efikasnosti, kao i na afirmativnim merama.

Predviđeno je da se mere društvenog uključivanja realizuju kroz strateške oblasti kao što su obrazovanje, zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje, stanovanje i zdravlje, precizirala je Paunović.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Srbije Meho Omerović istakao je da Srbija ima razvijene institucionalne i normativne mehanizme za inkluziju Roma, ali da su problemi Roma i dalje veoma izraženi, naročito u pogledu obrazovanja, uslova stanovanja, zapošljavanja, dečjeg rada i ranih brakova.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović rekao je da se iz Skupštine Srbije šalje jasan signal i poruka Vladi Srbije i drugim činiocima u društvu o veoma teškom položaju Roma.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport pozdravio je napore Vlade Republike Srbije na izradi nove Strategije za inkluziju Roma, s obzirom na to da će u njoj biti sadržane sve neophodne mere i aktivnosti kojima će se uticati na unapređenje položaja građana romske nacionalnosti.

Devenport je ocenio da će u tom dokumentu biti sadržan uspeh svih zajedničkih napora i pravac u kome treba da se odvija inkluzija Roma.

Ambasador Misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard istakao je da će Misija OEBS-a nastaviti da pruža podršku Republici Srbiji na postizanju promena u kvalitetu života pripadnika romske nacionalne manjine.

Direktor Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) Asija Verbanova ukazala je na veliku nejednakost između muškaraca i žena, što se posebno odražava na pripadnice romske nacionalne manjine.

Predstavnik Ženske romske mreže Slavica Vasić informisala je prisutne o aktivnostima koje ta mreža sprovodi na unapređenju položaja pripadnica romske nacionalne manjine.

Najboljim studentima romske nacionalnosti, kao priznanje za ostvarene rezultate na studijama, uručeni su lap-top računari kako bi im se pružila podrška za nastavak školovanja.

Sednici Odbora prisustvovali su predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, državnih organa i institucija, nezavisnih organa, međunarodnih organizacija i romskih organizacija civilnog društva.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]