Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Seminar o socijalnom uključivanju Roma (jun, 2011.)

Objavljeno 23.06.2011.

romsko_naselje_tnSeminar o socijalnom uključivanju Roma u Republici Srbiji održan je 22. juna 2011. godine, u Klubu narodnih poslanika (Tolstojeva br. 2), a zajednički su ga organizovale Vlada Republike Srbije i Evropska komisija. Skupu je prisustvovao i gospodin Pjer Mirel, direktor Direktorata C, u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije.

Ovaj događaj organizovan je u trenutku kada je unapređenje položaja Roma snažno aktuelizovano na evropskom kontinentu, posebno imajući u vidu značaj koji je pitanje socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva Roma dobilo u okviru Evropske unije, kao i u celoj Evropi u toku 2010. godine. S tim u vezi, kao i države članice EU, i države u procesu pristupanja EU treba da pruže doprinos definisanju jasnih i ambicioznih ciljeva u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i smanjenja siromaštva ugroženih grupa stanovništva, naročito Roma.

Unapređenje socio-ekonomskog položaja Roma u Evropi dobilo je novi podstrek 2010. godine sa nizom strateških inicijativa i događaja, uključujući Saopštenje Evropske komisije o socijalnom i ekonomskom integrisanju Roma u Evropi iz aprila 2010. godine. Pitanje unapređivanja položaja Roma prepoznato je u dokumentima Evropske komisije i Evropskog parlamenta (EU okvir za nacionalne strategije za integraciju Roma (COM/2011/0173 final)), kao i međunarodnih organizacija poput Saveta Evrope (Strazburška deklaracija o Romima (CM(2010)133 final)). Pitanje unapređivanja položaja i integracije Roma predstavlja i jedan od tri prioriteta predsedavanja Republike Mađarske Savetom EU u prvoj polovini 2011. godine.

Na Seminaru o socijalnom uključivanju Roma u Republici Srbiji, kojem su prisustvovali predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, Vlade, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, bilo je reči o ključnim pitanjima o unapređenju položaja Roma koja su već prepoznata u postojećoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i pratećim akcionim planovima, kao i budžetima nadležnih institucija u Republici Srbiji. Pored toga na skupu su razmatrani i prioriteti i izazovi za unapređivanje socijalnog uključivanja Roma, kao i mogućnosti za učešće u troškovima sprovođenja aktivnosti.

Kliknite da preuzmete dnevni red Seminara (.doc).

Preuzmite prezentacije sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma:

Sesija “Obrazovanje: mere preduzete u pravcu unapređenja položaja Roma”

Tinde Kovač Cerović, državni sekretar, Ministarstvo prosvete i nauke
Marija Aleksandrović, saradnik, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Autonomna pokrajina Vojvodina
Judita Rajhenberg, direktorka, UNICEF Srbija
Božidar Nikolić, pedagoški asistent iz Kragujevca i mentor u okviru DILS programa za realizaciju projekta obrazovne inkluzije Roma

Sesija “Zapošljavanje: realizovane aktivnosti i problemi na nacionalnom i lokalnom nivou”

Milena Prica, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Duško Jovanović, direktor, Kancelarija za inkluziju Roma, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Sesija “Socijalna i zdravstvena zaštita (uključujući prosjačenje dece i nasilje u porodici)”

Elizabet Paunović, državni sekretar, Ministarstvo zdravlja
Marjan Muratović, izvršni direktor, Centar za edukaciju i zdravlje JAK-ER, Leskovac
Dorit Nican, šefica kancelarije, Svetska zdravstvena organizacija u Srbiji
Ana Saćipović, koordinatorka SOS telefona na romskom jeziku

Sesija “Stanovanje: Izmeštanje/legalizacija romskih naselja”

Svetlana Ristić, šef odseka za stambene poslove, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Zlata Vuksanović Macura, ekspertkinja, Društvo za unapređivanje romskih naselja

Sesija “Sloboda kretanja i readmisija – teškoće i moguća rešenja”

Ivan Gerginov, pomoćnik komesara, Komesarijat za izbeglice

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]