Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Skup: Razmena iskustava IRK za procenu potreba za pružanjem obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Objavljeno 06.04.2012.

togetherSkup razmene iskustava Interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (IRK) održan je od 2. do 4. aprila na Srebrnom jezeru. Na skupu je učestvovalo 6 IRK-ova iz: Aranđelovca, Pančeva, Stare Pazove, Užica i 2 beogradske opštine Zvezdare i Novog Beograda.

Prilikom planiranja organizacije ovog skupa, na preporuku Ministarstva prosvete i nauke i UNICEF-a, ciljano je pozvano 11 IRK-ova, sa pretpostavkom da su njihova iskustva u radu relevantna za sagledavanje uspešnosti u radu, kao i određenih prepreka sa kojima se članovi IRK-ova suočavaju u praksi. CLDS je organizovao skup i pružio ekspertsku podršku tokom skupa.

Poziv za razmenu iskustava u radu IRK-ova se sastojao od pozivnog pisma i upitnika; upitnik je predstavljao instrument na osnovu koga je trebalo izabrati 8 IRK-ova koji bi učestvovali na skupu razmene iskustava. Od 11 pozvanih IRK-ova, 2 se uopšte nije odazvalo na poziv (Bečej i Bogatić). Komisija u sastavu predstavnika  Ministarstva prosvete i nauke, UNICEF-a i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je odlučila da svih 9 prijavljenih IRK-ova pozove da učestvuju na skupu. Tri IRK-a iz Bačke Palanke, Niša i Šapca su odustali od učešća na skupu, dok se preostalih 6  odazvalo.

Skup je koncipiran kao interaktivna radionica, sa 4 bloka sa različitim temama oko kojih se komisija za izbor IRK-ova usaglasila da su relevantne. To su:

 • Opšti podaci, sastav i način rada IRK-a, sa najvažnijim opštim izazovima u radu
 • Postupak procene potreba deteta i učenika
 • Dodatna podrška detetu i učeniku i finansiranje dodatne podrške
 • Finansiranje rada članova IRK

Svaki blok se sastojao od prezentacija svih IRK-ova, posle kojih je sledila diskusija. Radi lakšeg fokusiranja na teme, prethodno je pripremljeno uputstvo za prezentacije IRK-ova.

Pored članova IRK iz 6 opština i gradova, na skupu su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvete i nauke i DILS projekta, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, UNICEF-a, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i stručni konsultanti.

Tokom rada, zajednički su definisana otvorena pitanja i preporuke koje bi trebalo uputiti Zajedničkom telu na nacionalnim nivou kao i resornim ministarstvima u sastavu Zajedničkog tela, s obzirom da IRK na lokalnom nivou čine predstavnici sistema obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite.

Sastav i način rada IRK-a

Pitanja

Kako uspostaviti kontinuitet rada članova IRK, odnosno kako sprečiti osipanje/smenu članova IRK ili napuštanje IRK ?

 • Razlike stalnih i povremenih članova IRK – Da li su povremeni članovi uvek iste osobe ?
 • Da li veće opštine i gradovi mogu/treba da angažuju veći broj stalnih članova?

Preporuke:

 • Ustanovljavanje obavezne edukacije za članove IRK
 • Omogućavanje stalne ili povremene stručne podrške za članove IRK
 • Preciznije definisanje uloge, odgovornosti i obaveza povremenih članova IRK, kao i pitanje kome se dodeljuje uloga povremenih članova (u nekim IRK-ovima, povremeni članovi su uvek isti  i plaćeni)
 • Neophodno preispitivanje  postojećeg Pravilnika vezano za način rada i sastav IRK
 • Priprema uputstva koje bi dodatno pojasnilo odredbe pravilnika vezano za sastav i način rada IRK
 • Sagledati status IRK-ova iz gradskih opština (grad Beograd)

Postupak procene potreba deteta i učenika i mere dodatne podrške detetu/učeniku

Pitanja

 • Šta je osnovna/redovna, a šta dodatna podrška? (na primer, ukoliko dete ne ostvaruje pravo dečji dodatak, da li to spada u redovnu/osnovnu ili dodatnu podršku? Ovo važi i za jednokratne pomoći..)
 • Da li se deca sa privremenim težim zdravstvenim problemima mogu svrstati u decu sa (privremenim) smetnjama/invaliditetom dok traje lečenje i da li kao takva imaju pravo na neke od mera dodatne podrške?
 • Kakva je uloga i kakve su obaveze pedagoškog asistenta?
 • Da li pedagoški asistenti za romsku decu mogu biti i pedagoški asistenti za decu sa smetnjama u razvoju/problemima u učenju, odnosno kakav je tačno opis posla i kvalifikacije jednih i drugih?
 • Šta je lični pratilac deteta/učenika? (u praksi IRK-ova, često se koristi personalni asistent, pa treba razjasniti da li je takav naziv adekvatan)
 • Kako obezbediti finansiranje dodatne podrške iz sistema zdravlja, a predviđeno postojećim Pravilnikom?
 • Kako izgleda izveštaj/evaluacija o praćenju napretka deteta/učenika? Kako uspostaviti sistem praćenja?
 • Da li je termin „integrisano mišljenje“ adekvatan i potreban? (razjasniti pojmove „integrisano“  i „usaglašeno“ mišljenje)

Preporuke

 • Preciznije utvrditi nadležnost IRK da ne bi preuzimali druge uloge (na primer, zaštite prava, borbe protiv diskriminacije, itd.)
 • Praćenje preporuka IRK kroz bazu MPN, monitoring rada IRK-ova i to:
  • Udeo odobrenih IOP 2
  • Udeo dece upućenih u specijalne škole (posebno značajno za romsku decu koja se upućuju u specijalne škole)
  • Udeo zahteva škole vs. roditelja koji upućuju zahteve IRK-u
 • Uputstvo/informacija o:
  • Dodeli pedagoškog asistenta i ulozi škole vezano za pedagoškog asistenta
   • Distinkciji između pedagoškog asistenta za decu za smetnjama u razvoju i pedagoškog asistenta za romsku decu (MPN)
   •    Izradi standarda za uslugu ličnog pratioca i ukazivanje na razliku u odnosu na uslugu personalnog asistenta za odrasle („ukinuti“ termin personalni asistent za decu) (MRSP)
   •    Dodatna informacija IRK-ovima o tome koja deca tipično mogu da ostvare pravo na TNP i UTNP (MRSP)
 • Otvaranje mogućnosti za namenske transfere za LS koji omogućavaju unapređenje inkluzivnog obrazovanja (MRSP)
 • Mogućnost opredeljivanja dela sredstava iz fonda koji je namenjen udruženjima osoba sa invaliditetom – uvezivanje LS, NVO i IRK
 • Preciznije definisanje mera dodatne zdravstvene podrške definisane postojećim Pravilnikom “pravo na usluge zdravstvene zaštite, koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem i službe kućnog lečenja„ – istaknuto je da u praksi neije dovoljno razrađeno i ne funkcioniše.
 • Priprema uputstva koje bi dodatno pojasnilo odredbe Pravilnika vezano za praćenje deteta i učenika u odnosu na realizaciju preporučenih mera dodatne podrške i izveštavanje (evaluacija deteta/učenika)
 • Usklađivanje Vodiča za roditelje sa mogućim promenama u Pravilniku
 • Dodatne edukacije škola
 • Razvoj kontrolnih mehanizama

 Finasiranje članova IRK

Pitanja

 • Kako može da se finansira rad članova IRK?
 • Da li povremeni članovi treba da budu plaćeni?
 • Finansiranje troškova prevoza prilikom izlaska IRK na teren

Preporuka

 • Izraditi modalitete  i plaćanja članova IRK i dostaviti svim LS. Iznet je i predlog da se na neki način „prozovu” LS koje ne finansiraju rad članova IRK-a

Ideje/zapažanja

Izrada studija slučaja (case study) i mogućnost učenja iz njih

 • Savetodavni rad sa roditeljima
 • Pojačan rad na informisanju o radu i delatnosti IRK
 • Uključivanje volontera i NVO – povezivanje sa IRK
 • Korišćenje postojećeg resursa Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, http://www.dils.gov.rs/mp/index.php?page=1&cont_id=20022
 • Uspostavljanje foruma za pitanja i podršku IRK-ovima

Opšte preporuke

1. Imenovati osobu u svakom od tri ministarstva za podrsku radu IRK.

2. Sasvim je evidentno da postoji potreba za preispitivanje odredbi Pravilnika (redovna vs. dodatna podrška,  stalni vs. povremeni članovi IRK-a, preciznije definisane mere dodatne podrške, praćenje deteta/učenika – evaluacija deteta/učenika, itd.)

3. Izrada stručnog uputstva koja će analizirati odredbe Pravilnika, posebno sa aspekta otvorenih pitanja i preporuka sa ovog skupa

4. Podrška IRK-ovima kroz Zajedničko telo i mrežu

5. Izrada studija slučaja (case study) i mogućnost učenja iz njih

6. Dodatna edukacija škola i stalna edukacija/podrška članovima IRK.a

7. Mogućnost prikupljanja poena za licenciranje na ovakvim skupovima, za članove IRK-a iz obrazovanja i socijalne zaštite

Ocena skupa

Svi učesnici su skup ocenili visokim ocenama (prosek 4.8), a posebno su bili zadovoljni interaktivnim načinom rada. Skoro svi učesnici su istakli “potrebu za organizovanjem što više sličnih skupova“, neki su predložili da se “organizuje skup za iste učesnike nakon godinu dana, da bi se registrovali efekti“, kao i  „da je važno da uče jedni od drugih“…

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]