Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena publikacija „Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“

Objavljeno 30.12.2021.

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj unijiTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je publikaciju „Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“.

Publikacija je pripremljena u okviru inicijative za izradu analitičkog osvrta na položaj osetljivih grupa u kontekstu pristupanja EU koju je Tim pokrenuo sa sledećim ciljevima:

  • da se poveća vidljivost izazova sa kojima se suočavaju ranjive društvene grupe u Republici Srbiji;
  • da se informišu zainteresovane strane o trenutnim procesima u razvoju strateškog i zakonskog okvira u oblasti socijalnog uključivanja;
  • da se podstakne dijalog i saradnja na ispunjavanju obaveza u procesu pristupanja Srbije EU u oblasti socijalnog uključivanja.

Serija od deset informativno-analitičkih pregleda položaja ranjivih grupa u kontekstu ispunjavanja obaveza u procesu evropskih integracija namenjena je širokom krugu zainteresovanih strana: donosiocima odluka, zaposlenima u državnoj upravi i jedinicama lokalne samouprave, razvojnim partnerima, organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici, novinarima/kama i drugim akterima. Svaka analiza, sa jedne strane, ukazuje na trenutni položaj osetljivih grupa u različitim oblastima života (zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, obrazovanje, status na tržištu rada), a sa druge strane, bavi se postojećim normativnim i institucionalnim okvirom Republike Srbije kojim je regulisan položaj osetljivih društvenih grupa. Pored toga, dat je pregled preporuka i obaveza koje Srbija treba da ispuni u procesu integracija u Evropsku uniju, ali i preporuke za unapređivanje položaja osetljivih društvenih grupa. Ovim analizama SIPRU nastoji da doprinese podizanju svesti o važnosti unapređenja uslova života siromašnih i ranjivih grupa građana i građanki, ali i da ukaže na neophodnost dodatnih napora svih segmenata društva kojima će se omogućiti smanjenje broja onih koji žive u siromaštvu.

U prethodnom periodu objavljene su pojedinačne analize o položaju osetljivih grupa, prva je objavljena 22. septembra 2021. godine i tiče se položaja Roma i Romkinja u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, a poslednja analiza objavljena je 24. decembra 2021. godine i posvećena je položaju osoba koje žive sa HIV. Pored navedenih, pripremljeno je i objavljeno još osam analiza o sledećim osetljivim grupama: osobe sa invaliditetom, LGBTI, žene, starija populacija, mladi, deca, migranti i tražioci azila i nacionalne manjine. Neke od navedenih analiza prevedene su i na engleski jezik uključujući analize posvećene Romima i Romkinjama, osobama sa invaliditetom, ženama i LGBTI populaciji. Sve pomenute analize se ovom publikacijom objedinjuju u jedinstvenu celinu i svojim sadržajem predstavljaju svojevrsan doprinos za kreiranje i unapređivanje javnih politika Republike Srbije u pogledu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“ (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]