Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

300 prosvetnih radnika završilo obuku o prepoznavanju i postupanju u slučaju diskriminacije

Objavljeno 25.11.2020.

300 prosvetnih radnika završilo obuku o prepoznavanju i postupanju u slučaju diskriminacijeU proteklih godinu dana 300 prosvetnih radnika iz 60 predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola širom Srbije prošlo je obuku o prepoznavanju i preduzimanju preporučenih aktivnosti i mera u vezi sa diskriminacijom u obrazovnom okruženju. Obuci za direktore, stručne vaspitače, nastavnike, pedagoške asistente i ostale zaposlene u obrazovnim ustanovama prethodila je obuka 20 prosvetnih savetnika i inspektora, koji su nakon toga preneli stečena znanja, ali i svoja profesionalna iskustva iz prakse.

Obuku pod nazivom „Da nam antidiskriminacija bude inspiracija” realizovao je Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP) uz podršku projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, koji sprovodi Nеmačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Obuka je akreditovana u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i CIP Centrom u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za primenu Pravilnika o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti i Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja.

„Obuka na daljinu putem interneta u trajanju od 12 sati tokom dve nedelje i jednodnevna neposredna obuka u trajanju od četiri sata, koja je realizovana onlajn zbog situacije izazvane virusom Kovid 19, sprovedene su putem specijalno kreirane onlajn platforme. Kroz veoma uspešnu diskusiju i analizu prakse koja se sprovodila u 10 grupa, zaključili smo da se o ovoj temi do sada nedovoljno razgovaralo i da, iako postoje zakonska regulative i mehanizmi za borbu protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu, mnogi zaposleni, kao i roditelji, nisu s tim dovoljno upoznati, te da zbog toga u velikom broju slučajeva dolazi do odsustva odgovarajuće reakcije“, kaže koordinatorka projekta iz CIP – Centra Angelina Skarep.

Primeri iz prakse, izneti kroz konstruktivnu diskusiju vođenu tokom obuke, doprineli su izradi dva vodiča za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama i za roditelje, koji će biti dostupni na sajtu Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. Ovi vodiči na jednostavan način objašnjavaju pojmove i teme vezane za antidiskriminaciju, kao i postupke i mehanizme predviđene relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.

„Obrazovanje ima ključnu ulogu u zaustavljanju diskriminacije i širenju kulture poštovanja različitosti i ljudskih prava u čitavom društvu, a zaposleni u obrazovnim ustanovama imaju ključnu ulogu u procesu uvođenja promena i transformacija u obrazovanju i kroz obrazovanje. Obuke ovog tipa, kao i vodiči, neophodne su jer utiču na podizanje svesti o značaju pravovremenog i odgovarajućeg reagovanja na diskriminaciju. Veoma je važno što su u obuke, kao treneri i mentori, bili uključeni prosvetni savetnici i inspektori jer se na taj način, osim prenošenja znanja, ostvaruje i bliža saradnja i podiže efikasnost u sprovođenju antidiskriminatornih postupaka“, kaže Petar Antić, projektni menadžer projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

Izvor: www.ukljucise.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]