Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

PRODUŽEN ROK: ACT projekat – Grantovi za partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave (rok: 28.5.2021)

Objavljeno 16.04.2021.

Projekat ACT: Grantovi za partnerske inicijativeVAŽNO OBAVEŠTENJE: Rok za podnošenje predloga projekata produžen je do 28. maja 2021. godine.

Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” otvorio je poziv za razvoj partnerstava organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) u kreiranju zajedničkih inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za učešće građana u procesu donošenja odluka i pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, kao i monitoringu rada lokalnih organa vlasti.

U svrhu ovog poziva, partnerstvo je definisano kao način rada i saradnje javnih vlasti i građanskog društva u procesima utvrđivanja potreba građana, kreiranju razvojnih dokumenata, kreiranju i sprovođenju javnih politika i projekata, odlučivanju, ali i u pružanju različitih usluga građanima i monitoringa samog načina rada.

Partnerstva OGD i JLS imaju za cilj sprovođenje i promociju reformi u lokalnoj samoupravi koje unapređuju učešće građana u procesima donošenja odluka, transparentnost, odgovornost i inkluzivnost organa lokalnih vlasti. OGD i JLS se mogu odlučiti da pokrenu nove inicijative, ili pak da unaprede postojeće, tekuće koje se već sprovode.

Kroz ovaj Poziv će se jačati partnerstvo između OGD i JLS kroz obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa, kao i pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativne mehanizme i alate za:

  • veće učešće građana u procesima donošenja odluka;
  • bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti;
  • unapređenje pružanja javnih usluga.

Predlozi projekata treba da ponude kreativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi koje se odnose na učešće građana u kreiranju i donošenju odluka na lokalnom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 16 najboljih predloga projekata.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće 12 (dvanaest) meseci.

Teritorijalni fokus su opštine u oblasti Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije, dok je plan ACT projekta da podrži maksimum 20% partnerstava OGD i JLS koje deluju na području teritorije Grada Beograda i Vojvodine.

Rok za podnošenje predloga projekata traje do 28. maja 2021. godine.

Osnovne informacije ovog poziva:

  • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
  • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
  • Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 16
  • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija, Beograd i Vojvodina.

Detaljne informacije o Pozivu i konkursnu dokumentaciju potražite na act.org.rs.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Ljudi već decenijama putuju u vasionu, podižući svoje mentalne i fizičke granice da bi istražili taj ogroman, nepoznat prostor. Međutim, [...]
pet, sep 17, 2021
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Odabir prave karijere jedan je od najvažnijih izbora svake osobe. Ovaj izbor značajno utiče na sve sfere života, zbog čega [...]
čet, sep 09, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
„Kako to da se jedan mladi lekar prijavio na audiciju i koju biste emisiju radili“, pitali su me na početku [...]
uto, sep 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Ovako glasi naslov master teze koju sam odbranila 2014. godine na Pravnom fakultetu. Temu sam birala dugo i pažljivo jer [...]
pon, sep 06, 2021
Source: Inkluzija blog
Jelena Milošević
Pre nekoliko godina ulazim sa mamom u baštu kafića. Dok biramo mesto da se smestimo, dečkić za susednim stolom pokazuje [...]
sri, sep 01, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji
August, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Studija o proceni politika digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji
Jun, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini
Maj, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Efekti targetirane jednokratne novčane pomoći na kretanje indikatora siromaštva i nejednakosti
Maj, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa
Maj, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]