Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

PRODUŽEN ROK: ACT projekat raspisao konkurs „Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19” (rok: 28.5.2021)

Objavljeno 16.04.2021.

ACT projekat - „Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19"VAŽNO OBAVEŠTENJE: Rok za podnošenje predloga projekata produžen je do 28. maja 2021. godine.

Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) otvorio je poziv za razvoj inovativnih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka za prevazilaženje posledica tokom i nakon pandemije izazvane korona virusom. Partnerstvo OGD i JLS ima za cilj sprovođenje i promociju reformi u lokalnoj samoupravi koje unapređuju trenutnu praksu, značajno poboljšavajući trenutno stanje kroz povećanje učešća građana u proces donošenja odluka. Kroz ovaj poziv, ACT projekat nastoji da obezbedi primenu svih naučenih lekcije kada je u pitanju saradnja JLS i OGD tokom vanrednog stanja izazvanog COVID-19.

U svrhu ovog poziva, inovacija je definisana kao svaka dobra praksa koja promoviše principe transparentnosti, integriteta, odgovornosti i učešća građana u podršci demokratiji i dobrom upravljanju. U osnovi je inovacija: novina za organizaciju ili instituciju u kojoj se primenjuje (praksa, mehanizam, alat koji nije ranije postojao ili nije bio korišćen) i koja ima/može da ima potencijal da izvrši merljiv javni uticaj u lokalnoj zajednici.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS treba da daju doprinos borbi za prevazilaženje posledica izazvanih pandemijom korona virusa (COVID-19) kada je u pitanju učešće i mobilizacija građana u lokalnoj zajednici, uvođenjem  novih ili unapređenjem postojećih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 10 najboljih predloga projekata.

Teritorijalni fokus su opštine u oblasti Šumadije i Zapadne Srbija, Južne i Istočne Srbije, dok je plan ACT projekta da podrži maksimum 50% partnerstava OGD i JLS koje deluju na području teritorije Grada Beograda i Vojvodine.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće 12 (dvanaest) meseci.

Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd.) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, itd.).

Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na lokalnom nivou.

Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Predlozi projekata treba da:

 • Omoguće građanima da putem inovativnih mehanizama ili alata aktivno učestvuju u procesima konsultacija i donošenja odluka bez fizičkog prisustva o merama, programima i politikama na lokalnom nivou u najranijim fazama – npr. budžet, lokalni plan razvoja, lokalni plan za borbu protiv korupcije, lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, životna sredina, zapošljavanje, mladi itd;
 • Podrže kreativne i inovativne platforme koje podstiču saradnju između različitih aktera na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka bez fizičkog prisustva – predstavljanje novih instrumenata, mehanizama i alata za uključivanje građana, OGD i zainteresovane javnosti i uključivanje u konsultacije o nacrtima javnih politika;·
 • Omoguće građanima da putem inovativnih mehanizama i alata ili prate rad organa JLS – prate budžete JLS, isplate i izdatke za mere kreirane kao odgovor na rešavanje posledica izazvanih pandemijom korona virusa npr. pakete koji uključuju sprovođenje zaštitnih mera i s tim u vezi sprovedenih javnih nabavki, praćenje izdataka i potrošnje;·
 •  Promovišu promene u praksi rada JLS sa građanima kroz podsticanje saradnje u procesu upravljanja kriznim sistuacijama/vanrednom situacijom – npr. uključivanje OGD u koordinaciona tela/štabove za upravljanje vanrednim situacijama;
 • Omoguće specifičnim ciljnim grupama (pojedinci, marginalizovane grupe, poljoprivrednici, mala i srednja preduzeća i sl.) da putem inovativnih mehanizama i alata dobiju sve relevantne i pravovremene informacije o paketima podrške, olakšicama i podsticajima koji im stoje na raspolaganju (kriterijumi podobnosti i postupak za prijavu, vremenski rok i sl);·
 • Unaprede sistem za pravovremeno i koordinisano informisanje građana u kriznim situacijama npr. sistematizacija informacija koje objavljuje JLS, Lokalni zavod za javno zdravlje i sl;·
 • Podrže kreativne i inovativne platforme za direktnu komunikaciju građana/korisnika sa JLS, dobijanje povratnih informacija, kao i proces podnošenja žalbi na rešenja o dodeli pomoći npr. korišćenje chatbot aplikacije na portalima lokalnih samouprava.

Rok za podnošenje predloga projekata traje do 28. maja 2021. godine.

Osnovne informacije ovog poziva:

 • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
 • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
 • Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
 • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 10
 • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija, Beograd i Vojvodina

Detaljne informacije o Pozivu i konkursnu dokumentaciju potražite na act.org.rs.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Ljudi već decenijama putuju u vasionu, podižući svoje mentalne i fizičke granice da bi istražili taj ogroman, nepoznat prostor. Međutim, [...]
pet, sep 17, 2021
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Odabir prave karijere jedan je od najvažnijih izbora svake osobe. Ovaj izbor značajno utiče na sve sfere života, zbog čega [...]
čet, sep 09, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
„Kako to da se jedan mladi lekar prijavio na audiciju i koju biste emisiju radili“, pitali su me na početku [...]
uto, sep 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Ovako glasi naslov master teze koju sam odbranila 2014. godine na Pravnom fakultetu. Temu sam birala dugo i pažljivo jer [...]
pon, sep 06, 2021
Source: Inkluzija blog
Jelena Milošević
Pre nekoliko godina ulazim sa mamom u baštu kafića. Dok biramo mesto da se smestimo, dečkić za susednim stolom pokazuje [...]
sri, sep 01, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji
August, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Studija o proceni politika digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji
Jun, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini
Maj, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Efekti targetirane jednokratne novčane pomoći na kretanje indikatora siromaštva i nejednakosti
Maj, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa
Maj, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]