Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Godinu dana članstva Republike Srbije u Evropskoj agenciji za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju

Objavljeno 11.01.2019.

EASNIE_logoRepublika Srbija ovog januara obeležava godinu dana otkako je zvanično postala članica Evropske agencije za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju.

Prijem u članstvo je priznanje Srbiji za kontinuiran rad na povećanju pristupačnosti i jednakosti u obrazovanju, razvoju sigurnog i stimulativnog fizičkog i društvenog okruženja i obezbeđivanju jednakih mogućnosti za svu decu, učenike/ce, studente/kinje i odrasle u ostvarivanju prava na kvalitetno obrazovanje i dodatnu podršku.

Priprema za ulazak trajala je od 2015. godine, kada su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobili priliku da učestvuju u radu Agencije, da bi u aprilu 2017. Srbija dobila status zemlje posmatrača, a iste godine dobila i poziv za ulazak u Agenciju kao punopravna članica.

Na sajtu Agencije dostupne su informacije o Srbiji kao i prevedene publikacije na srpskom jeziku.

Srbija je u ovom trenutku uključena u četiri projekta Agencije:

  • Pregled i analiza državne politike – Country Policy Review and Analysis (CPRA)

Pregled i analiza državnih politika vezanih za inkluziju je projekat u okviru kojeg država članica popunjava podatke o regulativi vezanoj za inkluziju, uključujući strategije, zakone i podzakonske akte. Tim Republike Srbije je završio popunjavanje podataka i u toku je kodiranje od strane eksperta Agencije, nakon čega će biti moguće uporediti politike u oblasti inkluzivnog obrazovanja na osnovu kodiranih podataka sa podacima o politikama drugih zemalja članica. Na osnovu analize biće moguće formulisati strateške i razvojne legislativne preporuke sa ciljem podrške inkluzivnoj praksi. Više o projektu saznajte na adresi www.european-agency.org

  • Podrška liderima inkluzivnih škola – Supporting Inclusive School Leaders (SISL)

Podrška inkluzivnom rukovođenju školama je projekat koji je tek započet u Agenciji. U prvoj fazi se prikupljaju podaci o praksama školskog liderstva na osnovu koje će zaključci i preporuke biti date zemljama članicama, a ciljna grupa su donosioci odluka i direktori i direktorke škola. Više o projektu na adresi www.european-agency.org/projects/SISL

  • Promenljiva uloga specijalista u obrazovanju – Changing Role of Specialist Provision (CROSP)

Promena uloge specijalne podrške je projekat za podršku inkluzivnom obrazovanju koji zemljama članicama daje mišljenja, smernice, sugestije i direktnu ekspertsku podršku u procesu tranzicije koja ima za cilj reorganizaciju specijalističke, defektološke podrške i tranzicije segregatornih, specijalnih škola kako bi one u najvećoj mogućoj meri pružile podršku redovnim školama u uključivanju učenika sa raznim teškoćama i smetnjama.

  • Statistika Evropske agencije o inkluzivnom obrazovanju – European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE)

Ovo je prvi projekat u koji se Republika Srbija uključila nakon pristupanja Agenciji. Naši analitičari su u dva navrata prisustvovali radu višednevne radionice vezane za prikupljanje i analizu podataka, a rezultat je ozvaničen državni izveštaj vezan za inkluzivno obrazovanje koji će biti predstavljen i na sajtu Agencije. Više o ključnim nalazima u okviru ovog projekta potražite na www.european-agency.org

Evropska agencija za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju nezavisna je evropska organizacija koja deluje kao platforma za saradnju ministarstava obrazovanja zemalja članica i obuhvata 31 zemlju. Osnovana je 1996. godine, sporazumom između ministarstava obrazovanja zemalja članica EU, kao platforma za saradnju u obezbeđivanju inkluzivnog obrazovanja. Njena uloga je u tome da pomogne zemljama članicama da unaprede svoju inkluzivnu obrazovnu politiku i praksu za sve učenike i učenice.

Zajednička konačna vizija zemalja članica Agencije za inkluzivne obrazovne sisteme je da se svim učenicima/ama bilo kog uzrasta obezbede smislene, visokokvalitetne obrazovne mogućnosti u njihovoj lokalnoj zajednici, među prijateljima/cama i vršnjacima/kinjama. Ova vizija je žarište svih aktivnosti Agencije.

Više informacija na www.mpn.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
pon, maj 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajčić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
pet, maj 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Snježana Jolić - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Snježane Jolić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Imam Youtube [...]
sri, maj 20, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Jelene Gajić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
pon, maj 18, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Agate Milana Đurića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moje [...]
pet, maj 15, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]