Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije nauke (rok: 27.4.2020)

Objavljeno 03.04.2020.

Centar za promociju nauke - logoCentar za promociju nauke raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za finansijsku podršku projetima promocije i popularizacije nauke u 2020. godini.

Centar poziva sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije, ali i pojedince/ke preko naučnih klubova da podnesu svoje prijave za izbor projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike, kojima će Centar pružiti finansijsku podršku u 2020. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).

Namena i visina sredstava

Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije; podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, a koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije; podrška inovativnim i visokouticajnim projektima koji imaju veliki obuhvat u cilju razvoja i poboljšanja kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke od globalnog značaja i podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru putem naučnopopularnih eksponata kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz neposredno iskustvo.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 9.550.000,00 dinara, po sledećoj raspodeli:

  1. Kategorija 1 – Projekti promocije nauke u naučnim klubovima – 3.800.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 100.000,00 dinara;
  2. Kategorija 2 – Projekti promocije nauke – 4.500.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 200.000,00 dinara;
  3. Kategorija 3 – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke – do 100.000,00 dinara. Za projekte koji su izabrani kao nagrađeni i projekte koje će Centar uvrstiti u katalog, podnosilac projekta ima pravo na naknadu zavisno od efekata njegovog iskorišćavanja:
  • za prvonagrađeni projekat – 50.000,00 dinara bruto,
  • za drugonagrađeni projekat – 30.000,00 dinara bruto,
  • za trećenagrađeni projekat – 10.000.00 dinara bruto.

Maksimalan iznos cene izrade jednog eksponata je 100.000,00 dinara.

Pravo učešća

Pravo učešća, u skladu sa Pravilnikom, imaju pojedinci/ke u okviru naučnih klubova (obavezno u 2 naučna kluba), uz pisanu saglasnost naučnih klubova, kao i samostalno sva naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije koje se bave unapređenjem naučnoistraživačkog rada, popularizacijom i promocijom nauke. Zaposleni angažovani u Centru nemaju pravo učešća u projektima. Zaposleni i angažovani u centrima za stručno usavršavanje nemaju pravo na prijavu projekata iz kategorije 1 i 3, dok u prijavi projekata iz kategorije 2 mogu da budu deo projektnog tima, ali ne i odgovorna lica projekta. Sedište podnosioca prijave mora da bude u Republici Srbiji.

Način i rok prijavljivanja

Javni poziv za podnošenje projekata u prve četiri kategorije otvoren je do 27.04.2020. godine, do 12.00 časova.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi Centra: prijave2.cpn.rs.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave lica koja nemaju pravo učešća, kao i prijave projekata čije je sprovođenje Centar finansijski podržao u prethodnim godinama, a koji nisu podneli ispravan programski i finansijski izveštaj prema poslednjem usvojenom izveštaju, neće biti razmatrane.

Donošenje odluke

Odluka o izboru projekata koje će Centar finansijski podržati biće doneta na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za učešće.

Prijavu i projektnu aplikaciju ocenjuju članovi programskih komisija u skladu sa Pravilnikom, ocenama na skali od 1 do 5, po pet osnovnih kriterijuma (projektna ideja, program rada, uticaj projekta, opšti utisak projektne aplikacije i struktura budžeta), za projekte kategorije 1 i 2, a ocenama 1 do 5 po pet osnovnih kriterijuma (projektna ideja, izvodljivost, dizajn, razrada tehničke dokumentacije i struktura predmeta), za projekte kategorije 3.

Odluka Centra o projektima koji će dobiti finansijsku podršku po ovom javnom pozivu za projekte kategorije od 1 do 3 biće objavljena 22.05.2020. godine na internet stranici Centra.

Više o propozicijama Javnog poziva saznajte na elementarium.cpn.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
pon, jun 01, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đurice Stankova na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moja priča [...]
pet, maj 29, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Stefana Lazarevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
sri, maj 27, 2020
Source: Inkluzija blog
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
pon, maj 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajičić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
pet, maj 22, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]