Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za podnošenje predloga projekata „Odgovor balkanskih OCD na COVID-19” (rok: 31.1.2021)

Objavljeno 24.11.2020.

Balkanski fond za demokratiju - logoBalkanski fond za demokratiju raspisuje javni poziv za podnošenje predloga projekata kao odgovor na potrebe i izazove civilnih društava u regionu Balkana, koji su dodatno uvećani usled pandemije korona virusa. Jačanje vladavine prava, slobode izražavanja, zaštite ljudskih prava, kao i borba protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, ostaju osnovni preduslovi za društvenu transformaciju regiona Zapadnog Balkana i zahtevaju, više nego ikad ranije, jaču saradnju svih delova društava.

Opis programa

Realizaciju ovog javnog poziva omogućila je podrška dobijena od USAID-a u sklopu odgovora Vlade SAD na pandemiju korona virusa u Evropi i Evroaziji. Cilj javnog poziva je da pruži podršku organizacijama civilnog društva aktivnim u navedenim oblastima kao pomoć reformskim procesima koji su oslabljeni ekonomskom i društvenom recesijom izazvanom korona virusom.

Za dodelu podrške razmatraće se predlozi projekata u jednoj ili više sledećih tematskih oblasti:

1. Jačanje dijaloga i saradnje unutar regiona Balkana i između regiona Balkana i transatlantske zajednice putem realizacije mera u konkretnim oblastima kao što su:

  • Regionalna saradnja: Regionalna razmena pouka o strateškim odgovorima na produžene izazove koje donosi korona virus, jačanje okruženja koje podstiče razvoj regionalnog liderstva i nastavljanje procesa evroatlantske integracije u doba krize;
  • Stabilnost: Jačanje civilnog društva, medija – naročito istraživačkog novinarstva, kao i grupa koje daju doprinos naporima na suzbijanju korupcije, jačanje vladavine prava i dobre uprave, odnosno praćenje prekogranične i međuregionalne korupcije;

2. Povećanje kapaciteta civilnog društva za promovisanje odgovorne uprave na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou:

  • Podrška ugroženim grupama: Ublažavanje efekata korona virusa na društveno isključene kategorije građana (nacionalne manjine, žene, deca), a posebno na osobe koje su u najvećoj opasnosti od obolevanja od COVID-19, kao i osobe koje su naročito teško pogođene merama izolacije i samoizolacije;
  • Podrška okruženju koje podstiče davanje: Akcije građana u zajednici, poput volonterskih grupa koje pomažu u informisanju javnosti o rizicima i potrebnim koracima; jačanje odgovora zajednice i građanskog angažovanja i solidarnosti stvaranjem preduslova i izveštavanjem o doprinosima domaćih filantropskih ekosistema u ublažavanju uticaja korona virusa i proceni tehnologije potrebne neprofitnom sektoru kako bi mogao da pruži delotvoran odgovor na COVID-19 krizu;
  • Ublažavanje ekonomskih posledica: Podrška razvoju i zagovaranju javnih politika davanjem preporuka o tome šta podsticajni i ekonomski odgovor na COVID-19 treba da sadrži i koje mere bi mogle biti predložene u cilju zaravnjivanja ekonomske krive i sprečavanja da recesija koju je izazvao COVID-19 preraste u depresiju u zemljama koje se ionako suočavaju sa ekonomskim izazovima;
  • Transparentnost i odgovornost: Praćenje postupaka javnih nabavki, naročito postupaka međunarodnih nabavki potrebnih sredstava i medicinske opreme, međunarodna makroekonomska podrška, transparentnije odlučivanje i pristup podacima;
  • Praćenje ograničavanja ljudskih prava: Podrška ključnoj ulozi civilnog društva kao kontrolora rada vlade i čuvara demokratskih vrednosti i osnovnih sloboda, uključujući pravo na zdravlje, slobodu kretanja, obrazovanje, informisanje i sklonište.

3. Promovisanje transparentne i sigurne komunikacije od strane OCD i medijskih organizacija:

  • Verodostojna komunikacija: Neutralisanje sve većeg negativnog uticaja stranih aktera na društvo, medije, kulturu, privredu i politiku praćenjem i javnim angažovanjem koje podrazumeva pružanje informacija zasnovanih na činjenicama o najvažnijim pitanjima putem nezavisnih medija, društvenih mreža i nezavisne kulturne scene; osvešćivanje javnosti o COVID-19 i njegovim društvenim posledicama, te obezbeđivanje informacione baze za kreatore politika i donosioce odluka razotkrivanjem lažnih vesti i proveravanjem činjenica.

Podržani projekti najčešće ostvaruju svoje ciljeve kada podrazumevaju javnu raspravu, razvoj liderstva, razvoj javne politike, građansko obrazovanje, nove mehanizme, zagovaranje, praćenje, zajedničke ciljeve, razmenu primera najbolje prakse, umrežavanje, dodelu subgrantova i promovisanje pomirenja.

Kriterijumi za učešće

Predlagači projekata treba da budu organizacije civilnog društva sa sedištem u jednoj od sledećih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija. Prednost će imati predlozi projekata koji za cilj imaju povećanje angažovanja građana u vlasti, imaju merljiv uticaj na javnu politiku, jačaju liderske veštine pojedinaca i organizacija, promovišu prekograničnu i/ili međusektorsku saradnju i podstiču prenos iskustava i inovativnih ideja jasnim planovima komunikacije i širenja informacija.

Poseban prioritet će imati organizacije koje su se dokazale uspesima u ovoj oblasti, a nisu ranije sarađivale sa Balkanskim fondom za demokratiju.

Budžet

Predloženi budžet bi trebalo da bude manji od 25.000 dolara.

Vremenski okvir

Predloženi projekat bi trebalo da traje najviše 12 meseci.

Način prijavljivanja

Predlozi projekata mogu se dostavljati Balkanskom fondu za demokratiju od 15. novembra 2020. do 31. januara 2021. godine isključivo putem e-pošte na adresu balkantrust@gmfus.org, sa predmetom poruke „COV19_CSOsBalkans_[država]“. Za podnošenje predloga projekta, organizacije moraju popuniti sledeće obrasce:

Biće razmatrane samo prijave podnete na ovim obrascima.

Ukoliko vam je potrebno više informacija, možete pisati na adresu balkantrust@gmfus.org.

Izvor: www.gmfus.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]