Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje (rok: 25.1.2021)

Objavljeno 11.01.2021.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - logoMinistarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) realizuje projekat „Lokalna samouprava za 21. vek“ koji podržava Vlada Švajcarske.

U okviru projekta je uspostavljen Fond za podršku projektima međuopštinske saradnje u okviru koga se raspisuje  Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje.

Javni poziv je otvoren za sve projekte koji podržavaju međuopštinsku saradnju (MOS) kroz uspostavljanje zajedničkih organa, službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija kao i kroz ustupanje pojedinih poslova iz okvira svoje izvorne nadležnosti drugoj jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i statutom, a u cilju efikasnije organizacije rada, unapređenja usluga i kvaliteta života zajednice. Međuopštinsku saradnju, kroz razmenu iskustava, tehničku ili institucionalni podršku i jačanje kapaciteta mogu da uspostave sve one lokalne samouprave koje u njoj pronalaze ekonomski, kulturni, socijalni ili drugi zajednički interes.

Opšti cilj Javnog poziva jeste da podrži procese međuopštinske saradnje  u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. MDULS želi da ode korak dalje i omogući zainteresovanim lokalnim samoupravama da krenu u procese koji su zakonom omogućeni i konkretizuju svoje ideje o međuopštinskoj saradnji.

Specifični ciljevi ovog Javnog poziva su:

Specifičan cilj A) Uspostavljanje nove međuopštinske saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave u skladu sa postojećim zakonskim okvirom i nadležnostima gradova i opština. U okviru ovog cilja mogu da konkurišu jedinice lokalne samouprave koje planiraju da tokom realizacije projekta uspostave međuopštinsku saradnju i definišu je odgovarajućim Sporazumom o međuopštinskoj saradnji.

Specifičan cilj B) Unapređenje postojeće međuopštinske saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave (JLS) u skladu sa postojećim zakonskim okvirom i nadležnostima gradova i opština. U okviru ovog cilja mogu da konkurišu samo jedinice lokalne samouprave i njihovi partneri koji već imaju potpisan Sporazum o međuopštinskoj saradnji.

Oblasti podrške

Poslovi koji mogu da budu predmet međuopštinske saradnje su svi poslovi jedinica lokalne samouprave iz izvornog i poverenog delokruga.

Elementi sporazuma i postupak za zaključenje sporazuma za obavljanje poslova iz izvornog delokruga jedinica lokalne samouprave su uređeni Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Postupak za zaključenje sporazuma o međuopštinskoj saradnji za obavljanje poverenih poslova jedinicama lokalne samouprave je uređen Zakonom o državnoj upravi.

Ko može da konkuriše

Obavezni partneri: najmanje 2 (dve) jedinice lokalne samouprave moraju zajedno da podnesu predlog projekta, sa tim što ne postoji ograničenje u broju gradova i opština koji mogu da učestvuju kao partneri.

Pored jedinica lokalne samouprave, kao partneri mogu da konkurišu gradske opštine, pod uslovom da je vodeći partner ili jedan od partnera grad osnivač.

Preduzeća, ustanove i druge organizacije kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave – potpisnice sporazuma o međuopštinskoj saradnji (MOS), mogu biti učesnici u realizaciji aktivnosti na projektu u skladu sa predviđenim Sporazumom o MOS.

Ukupna sredstva opredeljena za ovaj Javni poziv iznose 110.000 švajcarskih franaka. Minimalni iznos koji se može odobriti za projekte u skladu sa ovim Javnim pozivom nije utvrđen, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu 55.000,00 švajcarskih franaka.

Tipovi aktivnosti za koje je moguće konkurisati:

  • Ekspertska podrška u izradi nacrta Sporazuma o međuopštinskoj saradnji, interne dokumentacije i dr;
  • Ekspertska podrška u usaglašavanju postojećeg Sporazuma o međuopštinskoj saradnji sa aktuelnim zakonskim okvirom;
  • Ekspertska podrška za unapređenje znanja i kapaciteta partnera;
  • Uređivanje i opremanje objekta / prostora namenjenog za funkcionisanje tela međuopštinske saradnje (potrebno obrazložiti u predlogu projekta);
  • Nabavka IT (IT podrške i softvera) i druge potrebne opreme (oprema za obavljanje različitih delatnosti iz nadležnosti LS), (u predlogu projekta je potrebno precizno obrazložiti kako će se oprema koja se nabavlja koristiti);
  • Druge aktivnosti koje nisu napred navedene, a kojima se unapređuje međuopštinska saradnja.

Trajanje projekata

Sve projektne aktivnosti moraju biti definisane Ugovorom o dodeli sredstava iz Fonda za međuopštinsku saradnju (Ugovor) koji se zaključuje sa vodećim partnerom na period do kraja kalendarske godine (ukoliko u toku realizacije projekta dođe do objektivnih kašnjenja u sprovođenju aktivnosti, postoji mogućnost produženja trajanja projekta do roka koji odobri Ministarstvo).

Broj predloga projekata

Jedinice lokalne samouprave mogu konkurisati i dobiti sredstva za jedan ili više projekata kao nosilac ili partner na projektu.

Jedinica lokalne samouprave ne može dobiti sredstva za dva ili više projekta koji imaju iste aktivnosti, ili aktivnosti koje se preklapaju, ili su u koliziji jedna sa drugom.

Način prijavljivanja

Kompletnu prijavu sa dopunskom dokumentacijom (u skladu sa Smernicama) potrebno je dostaviti na adresu mirjana.p.brajovic@mduls.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

 Krajnji rok za prijem prijava je 25. januar 2021. godine do 15.00.

Prijave koje su poslate posle naznačenog roka neće biti razmatrane.

Više informacija o propozicijama Javnog poziva i konkursnu dokumentaciju potražite na mduls.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]