Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za podršku projektima u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica (rok: 27.3.2020)

Objavljeno 19.03.2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - logoMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica.

Opšti cilj konkursa odnosi se na poboljšan ekonomski položaj i status žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica kroz: unapređene uslove za usklađivanje njihovog poslovnog i privatnog života, podizanje obrazovnih, stručnih i drugih kompetencija, radi zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa, socijalnu podršku u brizi o deci, pružanju usluga za brigu o deci različitog uzrasta ili stipendiranje školovanja i usavršavanja njihove dece.

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19). Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je 500.000,00 RSD.

Očekivani datum početka i realizacije izabranih projekata je od 2. jula do 2. decembra 2020. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

  • koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
  • deluju na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa, kao i oblasti stvaranja politika jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta (ljudske resurse, pristup opremi i dr.).

Način prijavljivanja

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci koji se mogu preuzeti na sajtu Ministarstva.

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata sa celokupnom traženom dokumentacijom u štampanom obliku i nasnimljenom na CD-u, dostave najkasnije do 27. marta 2020. godine u 15:30 časova.

Konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom organizacije) dostavlja se u jednom štampanom primerku (kao organizovana celina – povezana u fascikli), sa istovetnom dokumentacijom nasnimljenom na CD-u i dostavljenoj u zatvorenoj koverti poštom na adresu Ministarstva ili lično predatoj u zatvorenoj koverti u Pisarnici republičkih organa. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu udruženja.

Konkursnu domentaciju dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ul. Nemanjina 22-26, VI sprat 11000 Beograd
Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti
sa naznakom: Za KONKURS 2020.
TEMA: EKONOMSKO OSNAŽIVANJA ŽENA IZ KATEGORIJE JEDNORODITELJSKIH PORODICA (NE OTVARATI)

Više informacija o Javnom pozivu, smernicama i konkursnoj dokumentaciji potražite na www.minrzs.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
pon, maj 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajčić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
pet, maj 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Snježana Jolić - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Snježane Jolić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Imam Youtube [...]
sri, maj 20, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Jelene Gajić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
pon, maj 18, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Agate Milana Đurića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moje [...]
pet, maj 15, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]