Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za podršku projektima u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica (rok: 27.3.2020)

Objavljeno 19.03.2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - logoMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica.

Opšti cilj konkursa odnosi se na poboljšan ekonomski položaj i status žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica kroz: unapređene uslove za usklađivanje njihovog poslovnog i privatnog života, podizanje obrazovnih, stručnih i drugih kompetencija, radi zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa, socijalnu podršku u brizi o deci, pružanju usluga za brigu o deci različitog uzrasta ili stipendiranje školovanja i usavršavanja njihove dece.

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19). Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je 500.000,00 RSD.

Očekivani datum početka i realizacije izabranih projekata je od 2. jula do 2. decembra 2020. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

  • koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
  • deluju na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa, kao i oblasti stvaranja politika jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta (ljudske resurse, pristup opremi i dr.).

Način prijavljivanja

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci koji se mogu preuzeti na sajtu Ministarstva.

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata sa celokupnom traženom dokumentacijom u štampanom obliku i nasnimljenom na CD-u, dostave najkasnije do 27. marta 2020. godine u 15:30 časova.

Konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom organizacije) dostavlja se u jednom štampanom primerku (kao organizovana celina – povezana u fascikli), sa istovetnom dokumentacijom nasnimljenom na CD-u i dostavljenoj u zatvorenoj koverti poštom na adresu Ministarstva ili lično predatoj u zatvorenoj koverti u Pisarnici republičkih organa. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu udruženja.

Konkursnu domentaciju dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ul. Nemanjina 22-26, VI sprat 11000 Beograd
Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti
sa naznakom: Za KONKURS 2020.
TEMA: EKONOMSKO OSNAŽIVANJA ŽENA IZ KATEGORIJE JEDNORODITELJSKIH PORODICA (NE OTVARATI)

Više informacija o Javnom pozivu, smernicama i konkursnoj dokumentaciji potražite na www.minrzs.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]