Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za podršku projektima u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica (rok: 27.3.2020)

Objavljeno 19.03.2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - logoMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica.

Opšti cilj konkursa odnosi se na poboljšan ekonomski položaj i status žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica kroz: unapređene uslove za usklađivanje njihovog poslovnog i privatnog života, podizanje obrazovnih, stručnih i drugih kompetencija, radi zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa, socijalnu podršku u brizi o deci, pružanju usluga za brigu o deci različitog uzrasta ili stipendiranje školovanja i usavršavanja njihove dece.

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19). Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je 500.000,00 RSD.

Očekivani datum početka i realizacije izabranih projekata je od 2. jula do 2. decembra 2020. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

  • koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
  • deluju na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa, kao i oblasti stvaranja politika jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta (ljudske resurse, pristup opremi i dr.).

Način prijavljivanja

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci koji se mogu preuzeti na sajtu Ministarstva.

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata sa celokupnom traženom dokumentacijom u štampanom obliku i nasnimljenom na CD-u, dostave najkasnije do 27. marta 2020. godine u 15:30 časova.

Konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom organizacije) dostavlja se u jednom štampanom primerku (kao organizovana celina – povezana u fascikli), sa istovetnom dokumentacijom nasnimljenom na CD-u i dostavljenoj u zatvorenoj koverti poštom na adresu Ministarstva ili lično predatoj u zatvorenoj koverti u Pisarnici republičkih organa. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu udruženja.

Konkursnu domentaciju dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ul. Nemanjina 22-26, VI sprat 11000 Beograd
Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti
sa naznakom: Za KONKURS 2020.
TEMA: EKONOMSKO OSNAŽIVANJA ŽENA IZ KATEGORIJE JEDNORODITELJSKIH PORODICA (NE OTVARATI)

Više informacija o Javnom pozivu, smernicama i konkursnoj dokumentaciji potražite na www.minrzs.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Ivona Živković Pandemija Covid-19 u potpunosti je izmenila svakodnevni život ljudi širom sveta, a sa sobom [...]
ned, dec 06, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]