Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za preduzeća za učešće u programu zapošljavanja putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe (rok: 4.12.2020)

Objavljeno 16.11.2020.

tim - ilustracijaProjekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” (InR projekat) realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH. Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost. S tim ciljem, InR projekat je već organizovao stručne obuke za poznate poslodavce u saradnji sa različitim kompanijama i uspešno unapredio veštine i potencijal za zapošljavanje korisnika projekta. Neke od kompanija koje su već učestvovale u projektu su Continental iz Subotice, Sitel iz Beograda, Balkan iz Niša i druge.

Kako bi se dosadašnje iskustvo unapredilo, u okviru projekta InR raspisan je javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća iz cele Srbije koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem, za učešće u programu zapošljavanja kroz obuke praktičnih veština za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji.

Kriterijumi za učešće u programu

 • Kompanija ima najmanje 10 zaposlenih;
 • Kompanija nije pod istragom ili joj nije izrečena zabrana rada u Srbiji ili inostranstvu;
 • Kompanija posluje pozitivno u barem tri od poslednjih pet godina i nema kontinuirano smanjenje broja zaposlenih (ovaj kriterijum se odnosi na period pre marta 2020. godine);
 • Vlasništvo: privatne kompanije su primarna ciljna grupa, ali i javna preduzeća mogu da učestvuju u programu.

Cilj ovog javnog poziva je uspostavljanje saradnje sa malim, srednjim i velikim preduzećima u cilju organizacije obuka praktičnih veština i zapošljavanja Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa.

Polaznici/ce obuka moraju biti nezaposleni i pripadati sledećim marginalizovanim grupama:

 • Romi/Romkinje (najmanje 60% polaznika/ca mora biti iz ove grupe)
 • povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske unije
 • dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana)
 • osobe mlađe od 30 godina
 • žene
 • osobe s invaliditetom
 • samohrani roditelji
 • osobe starije od 50 godina
 • tehnološki viškovi.

Koristi za kompanije:

 • pristup obučenoj radnoj snazi koja je deficitarna na tržištu rada
 • nadoknada dela troškova obuke (npr. trošak alata, radnih odela, materijala, opreme)
 • nadoknada dela troškova za nadoknade/plate za polaznike/ce, uključujući troškove prevoza i osiguranja
 • podrška pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca i mentorska podrška tokom obuke
 • uspostavljanje saradnje sa GIZ-om.

Obaveze odabranih kompanija:

 • da imenuje dovoljno osoblja sa relevantnim iskustvom za sprovođenje obuke praktičnih veština
 • da učestvuje u procesu regrutacije i selekcije polaznika/ca
 • da organizuje i sprovede obuku u skladu sa odobrenim programom obuke
 • da sprovede obuku u realnom radnom okruženju, odnosno u kompaniji
 • da potpiše ugovore sa odabranim polaznicima/cama pre početka obuke, u skladu sa važećim radnim zakonodavstvom i procedurama za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, kao i drugim procedurama koje su relevantne za dato zanimanje i/ili kategoriju polaznika/ca
 • da organizuje završni ispit za polaznike/ce i izda sertifikate ili potvrde o završenoj obuci onima koji polože ispit
 • da zaposli najmanje 60% polaznika/ca koji uspešno završe obuku
 • da redovno podnosi izveštaje i prenosi informacije o svim eventualnim promenama InR projektu i GFA consulting group
 • da sarađuje sa projektom InR i GFA consulting group u svim promotivnim aktivnostima, kao i da obezbedi sve informacije koje su potrebne za monitoring i evaluaciju obuke.

Napomene:

 • Minimalni broj polaznika na obuci je 5 (pet).
 • Bez obzira na zanimanje i sadržaj obuke, trajanje obuke je ograničeno na tri meseca i/ili 480 sati obuke. 80% trajanja obuke mora biti posvećeno praktičnim veštinama i održano u uslovima koji su u skladu sa onim na stvarnom radnom mestu (u kompaniji).
 • Kompanije koje imaju iskustva u sprovođenju obuka i zapošljavanju marginalizovanih grupa će imati prednost pri ocenjivanju.
 • Kompanija mora da poštuje principe rodne ravnopravnosti i jednakih šansi za sve polaznike/ce.
 • Kompanija mora da sprovodi propisane mere zaštite od virusa COVID-19.

Procedura za prijavljivanje i rokovi

Kompanije koje su zainteresovane za učešće u Javnom pozivu treba da popune Prijavni formular na srpskom jeziku i da ga pošalju na imejl marijana.simic@gfa-group.de.

Aplikanti koji uspešno prođu prvi korak selekcije će biti pozvani da podnesu sledeća dokumenta:

 • Kopija rešenja iz Agencije za privredne registre,
 • Skeniran finansijski izveštaj za prethodnu godinu,

Rok za prijavljivanje je 4. decembar 2020. godine.

Proces evaluacije i kriterijumi za ocenu

Podnete prijave će biti ocenjivane na osnovu kriterijuma koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“. Kompanije čiji predlozi najviše doprinose ciljevima projekta će biti izabrane. Aplikacije će ocenjivati tim evaluatora koje će imenovati GFA consulting group i InR projekat. Po potrebi, tim evaluatora će se konsultovati sa predlagačima i tražiti dodatne informacije i/ili posetiti kompaniju.

Sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se poslati na adresu marijana.simic@gfa-group.de do 20. novembra 2020.

Više informacija i konkursnu dokumentaciju potražite na www.ukljucise.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Verujem da je 2021. godina instaliranja socijalnog zadrugarstva u Srbiji. Međutim, izazovi koji očekuju socijalno zadrugarstvo nisu uopšte mali. Jedan [...]
čet, maj 06, 2021
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Rak kod dece i odraslih nije isto – različite su vrste i organi koje napadaju, različiti su uzroci. Uzroci raka [...]
sri, maj 05, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Kažu mi pre par godina komšije po povratku sa letovanja – ludo smo se proveli, odmorili, šopingovali i SVE pare [...]
sub, maj 01, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Upotreba interneta u nastavi podstiče radoznalost učenika/ca da saznaju nešto novo o određenoj temi, da upotrebe različite forme izraza, kao [...]
pon, apr 26, 2021
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Iako savremeno doba donosi brojne trendove i inovacije u različitim oblastima, ove novine ne podrazumevaju isključivo napredak i pozitivne iskorake. [...]
sri, apr 21, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]