Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za mentorsku podršku u pripremi koncepta za konkurs “Unapređenje životnih uslova IRL i povratnika/ca u procesu readmisije u Srbiji i podrška za održiv povratak na Kosovo*”

Objavljeno 21.03.2017.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoNAPOMENA: Ovaj poziv prati konkurs Delegacije Evropske unije i predstavlja podršku potencijalnim aplikantima u procesu razvijanja aplikacije. Prijava na ovaj poziv ne predstavlja i prijavu na konkurs Delegacije Evropske unije niti je preduslov za učešće u istoimenom konkursu.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije želi da pruži mentorsku i savetodavnu podršku lokalnim samoupravama i udruženjima građana (sa sedištem u Republici Srbiji koje su aktivne u pomenutim lokalnim samoupravama), u pripremi koncepta predloga projekta za konkurs „Unapređenje životnih uslova interno raseljenih lica i povratnika/ca u procesu readmisije u Srbiji i podrška za održiv povratak na Kosovo*“ (LOT 1, Unapređenje životnih uslova interno raseljenih lica i povratnika/ca u procesu readmisije u Srbiji). Rok za podnošenje koncepata Delegaciji Evropske unije je 18.4.2017. Informacije o ovom konkursu dostupne su na sajtu Evropske komisije – Internacionalna saradnja i razvoj/pozivi za predloge projekata i tenderi, kao i na sajtu Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Tim) prepoznao je ovaj konkurs kao izuzetno značajnu priliku za unapređenje položaja interno raseljenih lica i povratnika/ca u procesu readmisije, kao jedne od najosetljivijih društvenih grupa. Ovim pozivom Tim nastoji da podrži participaciju pripadnika/ca ove ranjive grupe kao krajnjih korisnika/ca rezultata projekata,  proaktivan pristup svih relevatnih aktera na lokalnom nivou i razvoj lokalne zajednice u celini.

Savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih koncepta predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce. Komentari Tima će doprineti jasnom formulisanju potreba u skladu sa prioritetima konkursa i u skladu sa strateškim okvirom u ovoj oblasti na nacionalnom nivou. Tim može pružiti podršku i oko prevođenja finalnih koncepta predloga projekta, na koje je dao komentare i/ili sugestije, sa srpskog na engleski jezik.

Lokalne samouprave i/ili udruženja građana svoje koncepte predloga projekta, u vidu popunjenog formulara, mogu proslediti na email adresu dragana.jovanovic@gov.rs najkasnije do 2. aprila 2017. godine, pod sledećim uslovima:

 • koncept predloga projekta zadovoljava sve sledeće formalne kriterijume konkursa: uslove za apliciranje (tačke 2.1.1., 2.1.2 u smernicama konkursa) tip aktivnosti koje mogu biti podržane (tačka 2.1.4. u smernicama konkursa) i troškovi koji mogu biti pokriveni za predložene aktivnosti (tačka 2.1.5. u smernicama konkursa);
 • udruženje građana koje je nosilac ili partner na projektu realizovao je svoje aktivnosti u prethodnom periodu na teritoriji lokalne samouprave na koju se koncept predloga projekta odnosi,
 • lokalna samouprava i/ili udruženja građana realizovala su proces konsultacija sa interno raseljenim licima i/ili povratnicima/ama u procesu readmisije o rešenjima koja će unaprediti njihove životne uslove i na osnovu tih informacija su razvile koncept predloga projekta. Proces konsultacija (realizovan za potrebe apliciranja na ovaj konkurs ili za neke druge potrebe u ranijem periodu) može biti ilustrovan u pisanoj formi (kroz izveštaj o sa organizovanog sastanka sa građanima/kama) i/ili vizuelnoj formi (kroz fotografije sa realizovanih poseta terenu i/ili ankete u kojima su učestvovali predstavnici/e ciljne grupe i sl.).

Prijava treba da sadrži (na srpskom ili engleskom jeziku):

 • koncept predloga projekta u priloženom formularu na srpskom ili engleskom jeziku (Napomena: formular na srpskom jeziku predstavlja nezvaničan prevod prvog dela originalnog formulara i treba ga koristiti samo za nezvanične svrhe),
 • informacije o iskustvu i aktivnostima udruženja građana na teritoriji na koju se koncept predloga projekta odnosi,
 • dokaz o sprovedenim konsultacijama sa krajnjim korisnicima o konceptu predloga projekta.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 2.4.2017. na email adresu: dragana.jovanovic@gov.rs. Prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrane za pružanje mentorske i savetodavne podrške. Popunjen formular i prateću dokumentaciju možete poslati na engleskom ili srpskom jeziku. Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti na email adresu: dragana.jovanovic@gov.rs do 28.3.2017.

Formular na srpskom jeziku možete preuzeti OVDE (Nezvanični izvod iz formulara samo za potrebe ovog poziva – DEO A).

Formular na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE (Nezvanični izvod iz formulara samo za potrebe ovog poziva – DEO A).

Predviđena dinamika Tima u pružanju savetodavne i mentorske podrške:

 • Zainteresovane lokalne samouprave i/ili udruženja građana koji ispunjavaju gore navedene kriterijume, prijave i prateću dokumentaciju šalju Timu najkasnije do 2.4.2017. na email adresu: dragana.jovanovic@gov.rs
 • Tim obaveštava kandidate da li ispunjavaju tražene formalne uslove za mentorsku i savetodavnu podršku najkasnije do 4.4.2017.
 • Tim dostavlja komentare i sugestije na koncepte za predloge projekata koji zadovoljavaju formalne uslove najkasnije do 9.4.2017.
 • Kandidati obaveštavaju Tim o usvojenim komentarima/sugestijama uz obrazloženje ukoliko neke sugestije Tima ne žele da uvaže, kao i o tome da li im je potrebna podrška oko prevođenja sa srpskog na engleski jezik finalnog koncepta najkasnije do 13.4.2017.
 • Tim obezbeđuje podršku oko prevođenja finalnih koncepata sa srpskog na engleski jezik za sve kandidate koji zadovoljavaju formalne uslove i izrazili su potrebu najkasnije do 17.4.2017., kako bi finalni koncept na engleskom jeziku kandidati mogli da pošalju Delegaciji Evropske unije do 18.4.2017. (do 15h po vremenu u Briselu).

Imajući u vidu važnost ovog konkursa, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva razmotriće opciju da aplikantima kojima je pružio mentorsku podršku (u slučaju da njihov koncept i puna aplikacija budu izabrani za realizaciju) bude kofinansijer prema pravilima konkursa i u skladu sa mogućnostima Tima u datom trenutku.

ANEKS: Izvod iz smernica za prijavu na konkurs „Unapređenje životnih uslova interno raseljenih lica i povratnika/ca u procesu readmisije u Srbiji i podrška za održiv povratak na Kosovo*“

Nosioci predloga projekta i partneri:

 • Mogu biti sve jedinice lokalne samouprave i gradovi na teritoriji Republike Srbije, osim onih koji se nalaze na teritoriji Kosova.
 • Mogu biti nevladine organizacije na teritoriji Republike Srbije.
 • Nosioc predloga projekta mora imati barem jednog partnera pri apliciranju na ovaj konkurs.
 • Ako je nosioc jedinica lokalne samouprave ili grad, partner mora biti nevladina organizacija i obrnuto.

Trajanje:
Planirano trajanje predloženog projekta ne može biti kraće od 18 meseci, kao ni duže od 24 meseca.

Iznos sredstava za LOT 1:
Minimalan iznos: 250.000,00 evra
Maksimalan iznos: 500.000,00 evra

Dozvoljenje aktivnosti za LOT 1, Unapređenje životnih uslova interno raseljenih lica i povratnika/ca u procesu readmisije u Srbiji:

 • podrška za unapređenje uslova stanovanja (npr. obezbeđivanje materijala za izgradnju/popravku/ renoviranje krajnjim korisnicima/ama, obezbeđivanje i instaliranje gotovih stambenih objekata itd.). Kupovina seoskih kuća, zgrada ili zemljišta u skladu sa propozicijama konkursa.
 • Distribucija ekonomskih paketa (u svrhu započinjanja ili proširenja postojećih biznis aktivnosti) radi doprinosa održivosti životnih uslova.
 • Podrška za implementaciju 30 lokalnih akcionih planova u Srbiji za rešavanje pitanja socijalnog uključivanja interno raseljenih lica i povratnika/ca u procesu readmisije u Srbiji u oblasti stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Info sesija za detaljnije informacije biće organizovane od strane Delegacije Evropske unije u petak 24.3.2017. od 14h do 16h u EU info centru – ul. Kralja Milana 7 u Beogradu.

Svi zainteresovani bi trebalo da se prijave do srede 22.3.2017. na email adresu: info@euinfo.rs, slanjem mail-a čiji će naslov biti: “Provision to the improvement of living conditions of IDPs and returnees from readmission process in Serbia and support to the sustainable return to Kosovo Information Session” <ime organizacije/jedinice lokalne samouprave>, kao i imena najviše dva učesnika/ca ispred te organizacije/jedinice lokalne samouprave.

*Ova oznaka je bez predrasuda prema stavovima o statusu i u skladu je sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN-a 1244/99 i mišljenju Međunarodnog suda pravde na deklaraciju o nezavisnosti Kosova

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]