Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za pružanje mentorske podrške u pripremi predloga projekata za konkurs UN Women – „Položaj žena na tržištu rada” (rok: 14.3.2019)

Objavljeno 06.03.2019.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške u pripremi predloga projekata za konkurs „Položaj žena na tržištu rada”, koji je objavila Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

UN Women poziva ženske organizacije civilnog društva iz Srbije da se prijave na poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, koji je raspisan u okviru trogodišnjeg projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji” (mart 2018–februar 2021. godine). Projekat pruža podršku Vladi Republike Srbije u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije u oblasti rodne ravnopravnosti i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016–2020, a finansira ga Evropska komisija kroz IPA II. UN Women će podržati najmanje 4 projekta širom Srbije, kako bi doprineli sprovođenju Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020, u oblasti žene na tržištu rada.

Ženske organizacije civilnog društva (OCD) dobiće podršku za realizaciju mera za osnaživanje žena na tržištu rada, u skladu sa posebnim ciljem 2.3. utvrđenim Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost – „Poboljšan ekonomski položaj žena i status žena na tržištu rada”, i to posebno višestruko diskriminisanih i ranjivih grupa žena (žene sa invaliditetom, žene iznad 45 godina starosti, majke dece sa smetnjama u razvoju, žene na selu, itd.). Konkretno, od OCD se očekuje da razviju i pilotiraju inovativne mere/usluge u cilju pronalaženja održivih i transformativnih rešenja za obezbeđivanje proaktivnog učešća žena na tržištu rada i povećanje pristupa žena kvalitetnim radnim mestima, produktivnom zapošljavanju i netradicionalnim zanimanjima.

Od odabrane organizacije se očekuje da:

  • razvije i sprovede pilot mere koje će doprineti ekonomskoj aktivaciji i zapošljavanju žena. Te aktivnosti mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na sledeće: podrška zapošljavanju žena u netradicionalnim sektorima; podrška digitalnom zapošljavanju žena; podrška socijalnom preduzetništvu žena; podrška uslugama u zajednici koje omogućavaju zapošljavanje žena; podrška ženama za veći pristup mogućnostima zapošljavanja; podrška seoskim i gradskim zadrugama; podrška registraciji ženskih preduzeća; podrška zapošljavanju žena u sektoru nege i pomoći u kući, itd.;
  • poveća vidljivost i svest u lokalnoj zajednici o prednostima pilot mera i da uspostavi partnerstva za replikaciju i širenje pilot mera (sa lokalnim samoupravama, privatnim sektorom, itd.);
  • obezbedi da najmanje 100 žena bude uključeno i ostvari pogodnosti kroz realizovane aktivnosti.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije želi da pruži mentorsku i savetodavnu podršku organizacijama civilnog društva u pripremi predloga projekta za konkurs „Položaj žena na tržištu rada”. Informacije o uslovima konkursa dostupne su na internet stranici UNDP (CFP No. 2019-01 GEF – Status of Women in the Labour Market), gde se nalaze detaljna uputstva i obrasci koje je potrebno podneti.

Savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce. Takođe, Tim će obezbediti prevod predloga projekta i prateće dokumentacije na engleski jezik.

Organizacije civilnog društva svoje predloge projekta mogu proslediti Timu najkasnije do četvrtka 14. marta 2019. godine do kraja dana. Prijave će biti razmatrane pod sledećim uslovima:

  • Organizacija civilnog društva ispunjava sve kriterijume koji se nalaze u tabeli Obavezni uslovi (prilog B2-2). Potrebno je poslati popunjenu tabelu.
  • Organizacija civilnog društva je poslala Timu predlog projekta, popunjen na odgovarajućem formularu za prijavu. Napomena: predlog projekta može da bude napisan na srpskom jeziku i treba da ispunjava tražene formalne kriterijume konkursa UN Women.

Prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrane za pružanje mentorske i savetodavne podrške. Tim će pokušati da obezbedi savetodavnu podršku svima koji podnesu predloge projekta, a najmanje za prvih 10 organizacija civilnog društva koji budu podneli gore navedenu dokumentaciju.

Predviđena dinamika Tima u pružanju savetodavne i mentorske podrške:

  • Zainteresovane organizacije civilnog društva koji ispunjavaju gore navedene kriterijume šalju prijave i prateću dokumentaciju najkasnije do četvrtka 14.03.2019. na e-mail adresu: jovana.djindjic@gov.rs,
  • Tim obaveštava podnosioce prijava da li su ispunili sve uslove za pružanje savetodavne i mentorske podrške i da li su ušli u prvih 10 opština kojima će podrška biti pružena do 15.03.2019. godine,
  • Tim dostavlja komentare i sugestije na predloge projekata najkasnije do 20.03.2019. godine,
  • Kandidati obaveštavaju Tim o usvojenim komentarima/sugestijama uz obrazloženje ukoliko neke sugestije Tima ne žele da uvaže najkasnije do 27.03.2016. godine.

Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti na e-mail adresu: jovana.djindjic@gov.rs.

Preuzmite dokumentaciju:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Humano društvo po meri čoveka
Srbija je jedna od vodećih zemalja po broju femicida. Uprkos naporima države da se sistem unapredi i obuči što veći [...]
uto, jul 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
pet, jun 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
uto, jun 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
sri, jun 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Gordana Gordana sedi ispred mene i krši ruke. Te godine se razvela, ostala bez posla i doživela moždani udar. Mnogo je [...]
pet, jun 12, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]