Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti upisanim u srednje škole za školsku 2020/2021. godinu (rok: 30.9.2020)

Objavljeno 14.09.2020.

Romska zastava - ilustracijaNa osnovu člana 9. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 55/13, 27/18 i 10/19), člana 6. stav 1. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS”, broj 36/19), i Rešenja broj: 670-01-110/2019-05 od 28.05.2019. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIM U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU.

U okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja” koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije kroz IPA 2014 direktni grant, a koji realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavljuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima i učenicama romske nacionalnosti koji redovno pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole u školskoj 2020/21. godini.

Uslovi za dodelu stipendija učenicima

Pravo da se prijave na Konkurs imaju učenici i učenice romske nacionalnosti koji redovno pohađaju srednje škole u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čiji roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Učenik može da učestvuje na Konkursu za dodelu stipendija u okviru Projekta ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da je pripadnik romske nacionalne manjine;
 3. da nije korisnik neke druge stipendije i kredita uključujući organizacije koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta Republike Srbije;
 4. da je školske 2020/21. godine upisan prvi put kao redovan učenik u određeni razred srednje škole (gimnazije, stručne, umetničke ili mešovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
 5. da je prethodni razred završio sa opštim uspehom, odnosno prosečnom ocenom od 5,00 do najmanje 2,00 – da iz vladanja ima najmanje ocenu dobro (3) i da nema više od 30 neopravdanih izostanaka.

Broj i visina učeničkih stipendija utvrđeni su prema raspoloživim sredstvima u okviru Projekta za 2020/21. školsku godinu. Ukupan broj raspoloživih stipendija je 700 na desetomesečnom nivou. Korisnici stipendija u okviru projekta Romskog obrazovnog fonda „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“ u školskoj 2018/19. godini, ostvaruju pravo na stipendiju u okviru ovog Konkursa u školskoj 2020/21, ukoliko blagovremeno podnesu sve Konkursom propisane obrasce po proceduri predviđenoj Konkursom.

Potrebna dokumenta

Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

 1. Originalnu Prijavu za dodelu EU stipendijske podrške za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa (OBRAZAC broj 1. – PRIJAVA može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 2. Overeno Uverenje srednje škole kao dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju (OBRAZAC broj 2. – UVERENJE je objavljen kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 3. Potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine odnosno Kancelarije za inkluziju Roma
 4. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja učenika
 5. tri primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji (OBRAZAC broj 3. – UGOVOR je objavljen kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Rok za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na Konkurs traje od 14. do 30. septembra 2020. godine.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Postupak konkurisanja

Učenik za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom srednjoj školi u koju je upisan.

Srednje škole od 1. do 5. oktobra 2020. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih učenika (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa. Sekretar škole ili lice koje zaduži direktor škole pregleda dokumentaciju, utvrđuje da li je potpuna, traži eventualne dopune i organizuje (u jednoj koverti može biti poslata konkursna dokumentacija za više učenika škole) u roku od pet dana od zaključenja konkursa slanje dokumentacije preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (za projektni tim IPA 2014 – „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja”), 11 060 Beograd, Zahumska 14, IVa sprat, Kancelarija 415.

Izvod iz utvrđenog predloga rang liste dostavlja se odgovarajućim srednjim školama u koje su upisani učenici koji su konkurisali za dodelu stipendijske podrške. Svaki učenik ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang liste na oglasnoj tabli ili internet stranici ovlašćene banke. Više informacija o načinu podnošenja prigovora potražite u tekstu konkursa.

Komisija razmatra prigovore i utvrđuje Konačnu rang-listu za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti upisanim u srednje škole, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli učeničke stipendije za školsku 2020/2021. godinu na osnovu konačne rang liste. Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničke stipendije, roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o učeničkoj stipendiji s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendijske podrške koja se isplaćuje u okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja“.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata

Svi kandidati koji su se blagovremeno prijavili i koji ispunjavaju uslove za dodelu stipendija biće rangirani na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. opšti uspeh u prethodnoj školskoj godini (5,00 –2,00);
 2. ocena iz vladanja učenika, najmanje dobar 3 ukoliko dva ili više učenika imaju isti opšti uspeh;
 3. broj neopravdanih izostanaka, najviše 30.

Isplata stipendije

Učeniku se odobrava isplata stipendije ukoliko ima status redovnog učenika. Stipendije se isplaćuju učeniku preko tekućeg računa otvorenog u te svrhe, u 10 jednakih mesečnih rata, do kraja školske godine.

Dodatne informacije

Zaposleni u školama, učenici i roditelji/staratelji pitanja u vezi sa dokumentacijom i procedurom konkurisanja, kao i druga pitanja u vezi sa procedurom pripreme rang liste  i dodelom stipendija mogu postaviti elektronskim putem na adresu elektronske pošte: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs ili telefonskim putem pozivom na broj 011-2401-911, lokal 254 svakog radnog dana 10-14 časova.

Konkursna dokumentacija

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Izvor: www.mpn.gov.rs

Komentari

 
1

 Podeli

Komentari

 • Šeherzada Zumberaj Objavljeno Septembar 24, 2020 10:19 am

  Molim vas sta celo raditi sa nehijenskim naseljima gde nema struje deca ne mogu pratiti onlajn nastavu, apsolutno nikakav pomoc im nije data ove godine, nije u redu, konkretno pisem sto se tice opstine Čukarice, hvala

 • Napiši komentar

  Unesite komentar


  Ime


  e-mail


  website


  Povezane vesti

  Pozitivna disciplina

  SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

  Piše: Milenka Matić (Blog o socijalnom uključivanju) Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su…
  Više detalja

   
  0 Komentari

  Bilten o socijalnom uključivanju

  Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

  Aktuelnosti > <

  Kalkulator socijalnih davanja

  Blog > <

  Earlier
  Milenka Matić
  Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
  pet, apr 16, 2021
  Source: Inkluzija blog
  SIPRU_BLog
  Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
  pon, apr 12, 2021
  Source: Inkluzija blog
  Sara Đurđević
  Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
  pet, apr 09, 2021
  Source: Inkluzija blog
  Suzana Gajić Jovanović
  Roditeljstvo predstavlja izazov svakom roditelju koji želi da savesno i odgovorno odgaja svoje dete, pa čak i ako to čini [...]
  sri, apr 07, 2021
  Source: Inkluzija blog
  SIPRU_BLog
  Moderna, inovatina nastava otvara vrata škole ka podsticajnim prostorima gde se ostvaruje direktan kontakt sa predmetima učenja i proučavanja. Praksa [...]
  uto, mar 30, 2021
  Source: Inkluzija blog

  Aktuelni dokumenti > <

  Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
  Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
  E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
  Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
  Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
  Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
  Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
  Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
  Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
  Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
  Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
  Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
  Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
  Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
  Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
  Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]