Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti upisanim u srednje škole za školsku 2020/2021. godinu (rok: 30.9.2020)

Objavljeno 14.09.2020.

Romska zastava - ilustracijaNa osnovu člana 9. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 55/13, 27/18 i 10/19), člana 6. stav 1. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS”, broj 36/19), i Rešenja broj: 670-01-110/2019-05 od 28.05.2019. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIM U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU.

U okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja” koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije kroz IPA 2014 direktni grant, a koji realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavljuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima i učenicama romske nacionalnosti koji redovno pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole u školskoj 2020/21. godini.

Uslovi za dodelu stipendija učenicima

Pravo da se prijave na Konkurs imaju učenici i učenice romske nacionalnosti koji redovno pohađaju srednje škole u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čiji roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Učenik može da učestvuje na Konkursu za dodelu stipendija u okviru Projekta ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da je pripadnik romske nacionalne manjine;
 3. da nije korisnik neke druge stipendije i kredita uključujući organizacije koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta Republike Srbije;
 4. da je školske 2020/21. godine upisan prvi put kao redovan učenik u određeni razred srednje škole (gimnazije, stručne, umetničke ili mešovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
 5. da je prethodni razred završio sa opštim uspehom, odnosno prosečnom ocenom od 5,00 do najmanje 2,00 – da iz vladanja ima najmanje ocenu dobro (3) i da nema više od 30 neopravdanih izostanaka.

Broj i visina učeničkih stipendija utvrđeni su prema raspoloživim sredstvima u okviru Projekta za 2020/21. školsku godinu. Ukupan broj raspoloživih stipendija je 700 na desetomesečnom nivou. Korisnici stipendija u okviru projekta Romskog obrazovnog fonda „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“ u školskoj 2018/19. godini, ostvaruju pravo na stipendiju u okviru ovog Konkursa u školskoj 2020/21, ukoliko blagovremeno podnesu sve Konkursom propisane obrasce po proceduri predviđenoj Konkursom.

Potrebna dokumenta

Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

 1. Originalnu Prijavu za dodelu EU stipendijske podrške za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa (OBRAZAC broj 1. – PRIJAVA može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 2. Overeno Uverenje srednje škole kao dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju (OBRAZAC broj 2. – UVERENJE je objavljen kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 3. Potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine odnosno Kancelarije za inkluziju Roma
 4. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja učenika
 5. tri primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji (OBRAZAC broj 3. – UGOVOR je objavljen kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Rok za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na Konkurs traje od 14. do 30. septembra 2020. godine.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Postupak konkurisanja

Učenik za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom srednjoj školi u koju je upisan.

Srednje škole od 1. do 5. oktobra 2020. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih učenika (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa. Sekretar škole ili lice koje zaduži direktor škole pregleda dokumentaciju, utvrđuje da li je potpuna, traži eventualne dopune i organizuje (u jednoj koverti može biti poslata konkursna dokumentacija za više učenika škole) u roku od pet dana od zaključenja konkursa slanje dokumentacije preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (za projektni tim IPA 2014 – „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja”), 11 060 Beograd, Zahumska 14, IVa sprat, Kancelarija 415.

Izvod iz utvrđenog predloga rang liste dostavlja se odgovarajućim srednjim školama u koje su upisani učenici koji su konkurisali za dodelu stipendijske podrške. Svaki učenik ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang liste na oglasnoj tabli ili internet stranici ovlašćene banke. Više informacija o načinu podnošenja prigovora potražite u tekstu konkursa.

Komisija razmatra prigovore i utvrđuje Konačnu rang-listu za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti upisanim u srednje škole, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli učeničke stipendije za školsku 2020/2021. godinu na osnovu konačne rang liste. Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničke stipendije, roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o učeničkoj stipendiji s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendijske podrške koja se isplaćuje u okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja“.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata

Svi kandidati koji su se blagovremeno prijavili i koji ispunjavaju uslove za dodelu stipendija biće rangirani na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. opšti uspeh u prethodnoj školskoj godini (5,00 –2,00);
 2. ocena iz vladanja učenika, najmanje dobar 3 ukoliko dva ili više učenika imaju isti opšti uspeh;
 3. broj neopravdanih izostanaka, najviše 30.

Isplata stipendije

Učeniku se odobrava isplata stipendije ukoliko ima status redovnog učenika. Stipendije se isplaćuju učeniku preko tekućeg računa otvorenog u te svrhe, u 10 jednakih mesečnih rata, do kraja školske godine.

Dodatne informacije

Zaposleni u školama, učenici i roditelji/staratelji pitanja u vezi sa dokumentacijom i procedurom konkurisanja, kao i druga pitanja u vezi sa procedurom pripreme rang liste  i dodelom stipendija mogu postaviti elektronskim putem na adresu elektronske pošte: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs ili telefonskim putem pozivom na broj 011-2401-911, lokal 254 svakog radnog dana 10-14 časova.

Konkursna dokumentacija

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Izvor: www.mpn.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Obrazovanje ne treba da bude mehanički sistem koji funkcioniše po principima naredbi koje daje nastavnik/ca i primene usvojenih naredbi, već [...]
čet, avg 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]