Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Međunarodni dan mladih – „Transformišimo obrazovanje“

Objavljeno 12.08.2019.

Međunarodni dan mladih 2019. - logoU zemljama širom sveta 12. avgusta obeležava se Međunarodni dan mladih. Pod sloganom „Transformišimo obrazovanje“, Ujedinjene nacije (UN) ove godine na Dan mladih nastoje da ukažu na značaj jednakosti i inkluzivnosti u obrazovanju, ali i na važnost učešća mladih u procesu transformacije obrazovanja.

Kako UN ističe, u zemljama sa niskim primanjima samo 10% ljudi je završilo srednjoškolsko obrazovanje, 40% globalne populacije nisu učeni na jeziku koji govore ili ga ne razumeju u potpunosti, a preko 75% mladih izbeglica srednjoškolskog uzrasta ne pohađa školu. Najzad, mladi ljudi sa invaliditetom, mlade žene, mladi koji pripadaju osetljivim grupama nalaze se u nepovoljnom položaju kada je reč o pristupu obrazovanju koje bi poštovalo njihove različite potrebe i sposobnosti.

Obrazovanje zauzima posebno mesto u Ciljevima održivog razvoja –  Cilj 4: Obezbediti inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve, ali je direktno povezano i sa svim ostalim ciljevima, posebno sa ciljevima koji se odnose na smanjenje siromaštva, nejednakosti, rodnu ravnopravnost, dostojanstven rad i ekonomski rast, kao i dobro zdravlje.

Investiranjem u obrazovanje mladih podižu se njihovi kapaciteti za dalji razvoj, ostvarivanje društvenih ulogа, socijalih inovacija, kao i potpunu participaciju u razvoju društva, smanjenju siromaštva i nejednakosti. Prema UNESCO-voj definiciji mladi su ljudi između 15. i 24. godine starosti i njih je 1,8 milijardi na svetu. UN Strategija za mlade „Mladi 2030“ prepoznaje kapacitete ove populacije za pozitivne promene u svetu, ali i izazove sa kojima se suočavaju na putu ostvarenja svojih punih potencijala.

Obrazovna statistika u Republici Srbiji

U Srbiji je stopa završavanja osnovne škole visoka i u 2018. godini je iznosila 97%. Prema podacima iz Trećeg nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva, i dalje imamo učenike i učenice koji odustaju od redovnog osnovnog školovanja i oni su najčešće iz marginalizovanih grupa (Romi). Nalazi Istraživanja višestrukih pokazatelja 2014 i Srbija – romska naselja Istraživanje višestrukih pokazatelja 2014 (MICS5)  govore da procenat dece iz romskih naselja koja završe osnovnu školu iznosi svega 64%, što je značajno manje u poređenju sa 93% dece iz opšte populacije. Kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, podaci ukazuju da među najsiromašnijima srednju školu pohađa svega 74% dece (68,2% dečaka i 83,3% devojčica). Procenat dece iz romskih naselja koja pohađaju srednju školu je 21,6%, odnosno svega 14,9% devojčica i 28% dečaka.

Obuhvat mladih u Srbiji uzrasta od 19 do 24 godine visokim obrazovanjem iznosi 39%. Iako je to značajan pomak u odnosu na ranije godine, zabrinjava podatak da je stopa završavanja visokog obrazovanja izuzetno niska. U populaciji starosti od 19 do 24 godine stopa završavanja 2016. godine iznosila je samo 3,7%, dok je za populaciju starosti od 22 do 30 godina bila neznatno viša, odnosno 4,5%.

Prema Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije na putu u EU za 2019. godinu, u oblasti obrazovanja istaknuto je da bi i dalje trebalo raditi na obezbeđivanju uslova za ostvarivanje dečjih prava, inkluzivnosti i desegregacije.

Kako pokazuju nalazi istraživanja Fondacije Fridrih Ebert, mladi višeg društveno-ekonomskog položaja su obrazovaniji, imaju veće obrazovne aspiracije i bolji prosek ocena. Društveno-ekonomski položaj u ogromnoj meri određuje šanse za sticanje fakultetske diplome, što stvara nejednake uslove i neravnopravan pristup obrazovanju. Prema istraživanju, većina mladih je zadovoljna sistemom obrazovanja, ali oni i dalje smatraju da obrazovanje nije dovoljno usklađeno sa svetom rada.

U svetu koji se neprestano menja, u svetlu četvrte industrijske revolucije, mladima je još izazovnije da nađu svoje mesto i steknu znanja i veštine koje mogu da prate ove promene. U okviru Izveštaja Evropske komisije o Jedinstvenom digitalnom tržištu  istaknuto je da 44% građana EU i dalje ne poseduje osnovne digitalne veštine koje su im neophodne za uspeh u društvu u kom je digitalizacija u usponu. Zadatak odraslih je da mlade ljude aktivno uključe u društveni i politički život, da im pruže adekvatno obrazovanje, znanja i veštine potrebne za  tržište rada, pogotovo na poljima koja zbog industrijskih promena dovode do nestajanja poslova. Najvažniji zadatak koji je pred nama je da smanjimo jaz između opšte populacije i osetljivih grupa, koji je usled globalnih promena sve veći. Investiranje u inkluzivno, pravedno i ravnopravno obrazovanje je za svaku zemlju investiranje u društveni i ekonomski razvoj.

U oblasti obrazovanja Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u svom radu nastoji da pruži podršku mladima ljudima. Tim podržava mlade istraživače na početku karijere da doprinesu kreiranju politika u obrazovanju koje su zasnovane na podacima. Jedan od istraživačkih radova u nedavno objavljenom zborniku fokusiran je na analizu ponude i potražnje na tržištu rada za mlade sa srednjim stručnim obrazovanjem. Takođe, Tim aktivno učestvuje u izradi strateških, zakonskih i podzakonskih akata i pruža podršku resornim ministarstvima kako bi politike za mlade bile inkluzivnije, u cilju povećanja dostupnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja deci, mladima i odraslima iz osetljivih grupa. U okviru Bloga o socijalnom uključivanju, mladi iz romske zajednice podelili su svoja iskustva i izazove u procesu obrazovanja zbog kojih su se osećali neravnopravno u odnosu na svoje vršnjake/inje.

Korisne publikacije

 

Komentari

 
1

 Podeli

Komentari

 • MladGrad Objavljeno August 17, 2019 8:50 pm

  Svakako broj mladih sa visokim obrazovanjem raste iz godine u godinu, ali treba obratiti na kvalitet kadrova koji zarsavaju pomenute vise skole i fakltete. Pored kvantiteta vazan je i kvalitet, odnosno kako zadrzati mlade u Srbiji.

 • Napiši komentar

  Unesite komentar


  Ime


  e-mail


  website


  Povezane vesti

  Aktuelnosti

  Blog

  Earlier
  covid-19_mladice_001
  Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
  pet, mar 27, 2020
  Source: Inkluzija blog
  COVID-19 nije teorija zavere
  Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
  čet, mar 19, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Stefan Lazarević
  Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
  uto, mar 03, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Društvene inovacije
  Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
  pet, jan 17, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Milutin Savić
  LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
  uto, jan 14, 2020
  Source: Inkluzija blog

  Aktuelna dokumenta

  E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
  Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
  Dizajn za sve na turističkim destinacijama
  Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
  Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
  Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
  60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
  Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
  Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
  Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
  E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
  Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
  59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
  Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
  Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
  Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
  58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
  Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
  Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
  Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]