Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Međunarodni dan mladih – „Transformišimo obrazovanje“

Objavljeno 12.08.2019.

Međunarodni dan mladih 2019. - logoU zemljama širom sveta 12. avgusta obeležava se Međunarodni dan mladih. Pod sloganom „Transformišimo obrazovanje“, Ujedinjene nacije (UN) ove godine na Dan mladih nastoje da ukažu na značaj jednakosti i inkluzivnosti u obrazovanju, ali i na važnost učešća mladih u procesu transformacije obrazovanja.

Kako UN ističe, u zemljama sa niskim primanjima samo 10% ljudi je završilo srednjoškolsko obrazovanje, 40% globalne populacije nisu učeni na jeziku koji govore ili ga ne razumeju u potpunosti, a preko 75% mladih izbeglica srednjoškolskog uzrasta ne pohađa školu. Najzad, mladi ljudi sa invaliditetom, mlade žene, mladi koji pripadaju osetljivim grupama nalaze se u nepovoljnom položaju kada je reč o pristupu obrazovanju koje bi poštovalo njihove različite potrebe i sposobnosti.

Obrazovanje zauzima posebno mesto u Ciljevima održivog razvoja –  Cilj 4: Obezbediti inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve, ali je direktno povezano i sa svim ostalim ciljevima, posebno sa ciljevima koji se odnose na smanjenje siromaštva, nejednakosti, rodnu ravnopravnost, dostojanstven rad i ekonomski rast, kao i dobro zdravlje.

Investiranjem u obrazovanje mladih podižu se njihovi kapaciteti za dalji razvoj, ostvarivanje društvenih ulogа, socijalih inovacija, kao i potpunu participaciju u razvoju društva, smanjenju siromaštva i nejednakosti. Prema UNESCO-voj definiciji mladi su ljudi između 15. i 24. godine starosti i njih je 1,8 milijardi na svetu. UN Strategija za mlade „Mladi 2030“ prepoznaje kapacitete ove populacije za pozitivne promene u svetu, ali i izazove sa kojima se suočavaju na putu ostvarenja svojih punih potencijala.

Obrazovna statistika u Republici Srbiji

U Srbiji je stopa završavanja osnovne škole visoka i u 2018. godini je iznosila 97%. Prema podacima iz Trećeg nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva, i dalje imamo učenike i učenice koji odustaju od redovnog osnovnog školovanja i oni su najčešće iz marginalizovanih grupa (Romi). Nalazi Istraživanja višestrukih pokazatelja 2014 i Srbija – romska naselja Istraživanje višestrukih pokazatelja 2014 (MICS5)  govore da procenat dece iz romskih naselja koja završe osnovnu školu iznosi svega 64%, što je značajno manje u poređenju sa 93% dece iz opšte populacije. Kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, podaci ukazuju da među najsiromašnijima srednju školu pohađa svega 74% dece (68,2% dečaka i 83,3% devojčica). Procenat dece iz romskih naselja koja pohađaju srednju školu je 21,6%, odnosno svega 14,9% devojčica i 28% dečaka.

Obuhvat mladih u Srbiji uzrasta od 19 do 24 godine visokim obrazovanjem iznosi 39%. Iako je to značajan pomak u odnosu na ranije godine, zabrinjava podatak da je stopa završavanja visokog obrazovanja izuzetno niska. U populaciji starosti od 19 do 24 godine stopa završavanja 2016. godine iznosila je samo 3,7%, dok je za populaciju starosti od 22 do 30 godina bila neznatno viša, odnosno 4,5%.

Prema Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije na putu u EU za 2019. godinu, u oblasti obrazovanja istaknuto je da bi i dalje trebalo raditi na obezbeđivanju uslova za ostvarivanje dečjih prava, inkluzivnosti i desegregacije.

Kako pokazuju nalazi istraživanja Fondacije Fridrih Ebert, mladi višeg društveno-ekonomskog položaja su obrazovaniji, imaju veće obrazovne aspiracije i bolji prosek ocena. Društveno-ekonomski položaj u ogromnoj meri određuje šanse za sticanje fakultetske diplome, što stvara nejednake uslove i neravnopravan pristup obrazovanju. Prema istraživanju, većina mladih je zadovoljna sistemom obrazovanja, ali oni i dalje smatraju da obrazovanje nije dovoljno usklađeno sa svetom rada.

U svetu koji se neprestano menja, u svetlu četvrte industrijske revolucije, mladima je još izazovnije da nađu svoje mesto i steknu znanja i veštine koje mogu da prate ove promene. U okviru Izveštaja Evropske komisije o Jedinstvenom digitalnom tržištu  istaknuto je da 44% građana EU i dalje ne poseduje osnovne digitalne veštine koje su im neophodne za uspeh u društvu u kom je digitalizacija u usponu. Zadatak odraslih je da mlade ljude aktivno uključe u društveni i politički život, da im pruže adekvatno obrazovanje, znanja i veštine potrebne za  tržište rada, pogotovo na poljima koja zbog industrijskih promena dovode do nestajanja poslova. Najvažniji zadatak koji je pred nama je da smanjimo jaz između opšte populacije i osetljivih grupa, koji je usled globalnih promena sve veći. Investiranje u inkluzivno, pravedno i ravnopravno obrazovanje je za svaku zemlju investiranje u društveni i ekonomski razvoj.

U oblasti obrazovanja Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u svom radu nastoji da pruži podršku mladima ljudima. Tim podržava mlade istraživače na početku karijere da doprinesu kreiranju politika u obrazovanju koje su zasnovane na podacima. Jedan od istraživačkih radova u nedavno objavljenom zborniku fokusiran je na analizu ponude i potražnje na tržištu rada za mlade sa srednjim stručnim obrazovanjem. Takođe, Tim aktivno učestvuje u izradi strateških, zakonskih i podzakonskih akata i pruža podršku resornim ministarstvima kako bi politike za mlade bile inkluzivnije, u cilju povećanja dostupnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja deci, mladima i odraslima iz osetljivih grupa. U okviru Bloga o socijalnom uključivanju, mladi iz romske zajednice podelili su svoja iskustva i izazove u procesu obrazovanja zbog kojih su se osećali neravnopravno u odnosu na svoje vršnjake/inje.

Korisne publikacije

 

Komentari

 
1

 Podeli

Komentari

 • MladGrad Objavljeno August 17, 2019 8:50 pm

  Svakako broj mladih sa visokim obrazovanjem raste iz godine u godinu, ali treba obratiti na kvalitet kadrova koji zarsavaju pomenute vise skole i fakltete. Pored kvantiteta vazan je i kvalitet, odnosno kako zadrzati mlade u Srbiji.

 • Napiši komentar

  Unesite komentar


  Ime


  e-mail


  website


  Povezane vesti

  Bilten o socijalnom uključivanju

  Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

  Aktuelnosti > <

  Blog > <

  Earlier
  SIPRU_BLog
  Više puta sam u tekstovima pisao o bavljenju muzikom i kako sam počeo da učim da sviram na klavijaturama. Sada [...]
  pon, avg 10, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Vukašin Kolarević
  Seoske sredine ne nude mnogo mogućnosti za pronalazak kvalitetnog radnog mesta. Tačka ili zarez? Ne treba nam zarez, jer ne [...]
  pet, avg 07, 2020
  Source: Inkluzija blog
  43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"
  Transkript govora Ane Ivanović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Hvala Timu za socijalno uključivanje [...]
  sri, avg 05, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Tamara Savović - BG Ignite
  Transkript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću [...]
  pet, jul 31, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Milenka Matić
  Prve godine u životu deteta period su velikih mogućnosti i izuzetne osetljivosti. Dete uči mnogo brže nego u svim kasnijim [...]
  čet, jul 30, 2020
  Source: Inkluzija blog

  Aktuelni dokumenti > <

  Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
  August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
  Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
  Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
  Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
  Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
  Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
  Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
  E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
  April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
  E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
  April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
  Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
  April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
  E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
  Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]