Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Ne određuje početak kraj, već kraj početak

Objavljeno 20.05.2013.

StažistiPiše: Teo Taraniš (Blog o socijalnom uključivanju)

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Republici Srbiji ulazi u svoju završnu fazu. Program koji je započet u novembru prošle godine završava se poslednjeg dana aprila ove godine. U trenutku dok ovo pišem do kraja je ostalo vrlo malo vremena. Zbog toga smatram da je pravi trenutak da se osvrnem na vreme koje je iza nas i iznesem neka svoja lična zapažanja koja se odnose na protekli period.

Na početku, važno je još jednom pomenuti da program stažiranja predstavlja šestomesečni program sticanja radnog iskustva u državnim institucijama, a namenjen je mladim pripadnicama/ima albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine. Na ovo se vraćam kako bih ukazao na komponentu koja značajno opredeljuje dinamiku i kvalitet rada svih stažista. Ta komponenta je vreme.

Polazeći od kriterijuma vremena, a na osnovu mojih ličnih utisaka i promišljanja, smatram da je celokupan period stažiranja moguće podeliti u tri faze. Prvu fazu, koja se vremenski može ograničiti na prvih mesec dana stažiranja, karakteriše moje upoznavanje sa delokrugom rada i organizacijom institucije u kojoj sam dobio priliku stažiram, zakonskim okvirom, upoznavanje sa kolegama i drugim zaposlenima, kao i razvoj sposobnosti da komuniciram u novom radnom okruženju. Imajući prethodno u vidu, jasno je da su u ovoj fazi postavljeni temelji mog budućeg rada i doprinosa rezultatima institucije. Druga faza trajala je nešto kraće i obuhvatila je period do sredine decembra. U ovoj fazi opredelio sam se za konkretnu oblast rada kojom ću se nadalje baviti što je u velikoj meri doprinelo da budem u stanju da produktivnije i efikasnije obavljam poverene zadatke. Na kraju, treća faza obuhvata preostali period stažiranja. Ovaj period praćenje vidljivijim rezultatima mog rada u izabranoj oblasti, ali i pružanjem podrške i pomoći kolegama u svakodnevnim aktivnostima. Važno je naglasiti da bez obzira na ovu manje-više formalnu podelu i različite karakteristike svake od faza, zajednički imenitelj celokupnog perioda stažiranja jeste moj konstantan napredak i profesionalno usavršavanje.

Ne bi trebalo izgubiti iz vida da program stažiranja ima još jednu veoma važnu i specifičnu komponentu. Reč je o radionicama koje imaju za cilj da obezbede da, pored sticanja iskustva kroz rad u institucijama, stažisti dopune svoje znanje i razviju dodatne sposobnosti. Kroz šest realizovanih radionica koje su tretirale različite teme i oblasti obezbeđeno je podizanje stručnih kapaciteta i diversifikacija znanja stažista. Način na koji je vršen izbor tema za radionice, izbor stručnjaka koji će ih voditi i organizacija radionica moraju biti ocenjeni najvišom ocenom. Bilo nam je ponuđeno mnogo novog znanja koje smo, uveren sam, usvojili i sigurno ćemo biti u stanju da ga iskoristimo u daljem radu.

Nadalje, želeo bih posebno da istaknem činjenicu da smo u proteklom periodu imali priliku da posetimo nekoliko važnih institucija naše države. Posete Narodnoj skupštini Republike Srbije, Generalnom sekretarijatu Vlade, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitniku građana višestruko su značajne. U direktnom razgovoru sa najvišim predstavnicama/ima ovih institucija saznali smo više pojednosti o njihovom radu, zalaganjima i nastojanjima da u narednom periodu ukupan zakonodavni, institucionalni, ali i društveno-ekonomski okvir u celini bude unapređen. Ohrabruje, takođe, i činjenica da su u svim institucijama prava nacionalnih manjina i borba protiv diskriminacije po tom i drugim osnovama, prepoznata kao segment koji bi trebalo dodatno unapređivati. U tom smislu, poziv koji nam je kao stažistima upućen da u budućnosti nastavimo zajedno da radimo na izgradnji boljeg, pravednijeg i ekonomski snažnijeg društva jeste potvrda da nacionalne manjine sve više bivaju shvaćene kao neodvojivi deo i veliki potencijal društva kojem bezuslovno pripadaju.

Program stažiranja opravdao je i u mnogim segmentima nadmašio očekivanja koja sam imao na početku. Tokom stažiranja imao sam privilegiju da radim u kreativnom, pristupačnom i podsticajnom radnom okruženju. Radni dan u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva ne može se smatrati isključivo obavezom. Uz izuzetnu mentorsku podršku koja je obezbeđena, bilo je zadovoljstvo svakodnevno pružati maksimum napora kako bi se, u duhu saradnje i međusobnog uvažavanja, dao doprinos realizaciji postavljenih ciljeva. Zahvaljujući tome iz Tima ću poneti nova znanja i radno iskustvo, ali isto tako i nova prijateljstva.

(…)

Tekst “Ne određuje početak kraj, već kraj početak″ Tea Taraniša u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju. Prilog je izvorno objavljen na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]