Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljen Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji

Objavljeno 19.09.2017.

Centar za socijalnu politiku - logoCentar za socijalnu politiku (CSP) je u okviru programa Evropski PROGRES, sproveo istraživanje o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u južnoj Srbiji.

Cilj istraživanja je da doprinese unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava i drugih aktera za sagledavanje potreba ugroženih grupa. Istraživanje prikazuje sveobuhvatnu sliku stanja u oblasti administrativnih kapaciteta, zapošljavanja i socijalne zaštite u posmatranim gradovima i opštinama. Istraživanje ukazuje na neophodnost izrade lokalnih strategija i planova socijalne zaštite kako bi se odredili prioriteti i odvojili budžetska sredstva za njihovu realizaciju. Takođe, istraživanje nudi predloge za pilotiranje inovativnih modela za zapošljavanje ugroženih i marginalizovanih grupa.

Izveštaj ukazuje na brojne izazove u 34 grada i opštine južne Srbije obuhvaćene projektom čije rešavanje bi trebalo prioritizovati.

  • Obrazovna struktura stanovništva starijeg od 15 godina je nepovoljna. Više od 50% stanovnika radnog uzrasta ima samo osnovno obrazovanje ili manje (u 14 od 34 opštine i grada).
  • Udeo teže zapošljivih lica u ukupnoj registrovanoj nezaposlenosti u 2015. godini je veoma visok u svim posmatranim lokalnim samoupravama (od 82,9% u Priboju do 91,3% u Bujanovcu). Dodatno su, u većini LS, relativno su visoki udeli registrovanih nezaposlenih lica iz starosne grupe između 25 i 29 godina u ukupnom broju lica u starosnoj grupi 25-29 godina, što ukazuje na činjenicu da su nakon završetka obrazovanja šanse za pronalazak zaposlenja pre napunjenih 30 godina male.
  • U svim posmatranim LS, više od 20% nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih nezaposlenih lica je starije od 50 godina.
  • Što se tiče stanja u oblasti socijalne zaštite, istraživanje pokazuje da je ukupan broj korisnika registrovanih u centrima za socijalni rad oko 11% od ukupnog stanovništva u posmatrane 34 LS.
  • Udeo korisnika novčane socijalne pomoći (NSP) u 34 lokalne zajednice je u proseku 6,5, što je značajno više od republičkog proseka koji iznosi 3,9%. Dramatično visoki udeo zabeležen je u Bojniku (20%), Žitorađi (18,5%) i Babušnici (14,9%), dok je u Priboju, Prijepolju i Ivanjici ovaj udeo manji od 1%.
  • Usluge socijalne zaštite u 34 LS su veoma slabo dostupne i nejednako razvijene. Činjenice koje potvrđuju ove navode su: izuzetno mali rashodi za ove namene u najvećem broju od 34 lokalnih budžeta, relativno mali obuhvat korisnika, kratkotrajno pružanje usluge i nedostatak kontinuirane usluge, kao i neodrživost pružanja i finansiranja usluga.
  • U posmatranim opštinama i gradovima, stara lica su dominanta korisnička grupa usluga socijalne zaštite, sa 69%, a zatim slede deca i mladi (do 26 godina) sa 17% i odrasli sa 14%. Veći je udeo žena (59%) i više je urbanih korisnika (56%).
  • Usluga pomoć u kući za stara lice je usluga koja se pruža u 28 od 34 lokalne samouprave. Ipak, čak i u onim lokalnim zajednicama gde postoji usluga pomoć u kući, ona je često uspostavljena projektno (što znači da kada se potroše projektna sredstva, usluga prestaje da se pruža).

Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji nastao je u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama u unapređenju socijalnog uključivanja kroz zapošljavanje ugroženih i marginalizovanih grupa”, koju sprovodi Centar za socijalnu politiku u partnerstvu sa Centrom za istraživanje javnih politika i Edukacionim centrom iz Leskovca, kroz program Evropski PROGRES, a uz finansijsku podršku Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije. Metodologija izrade Izveštaja obuhvatila je pregled literature i dostupnih podataka, sprovođenje ankete u 34 lokalne samouprave i analizu prikupljenih podataka.

Kliknite da preuzmete Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji.

Izvor: csp.org.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Iva Eraković
Ako ste ikada uganuli skočni zglob, polomili nogu ili ruku ili samo širili zenice – osetili ste koliko svet može [...]
pet, okt 09, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Kako je dečiji rak postao izlečiva hronična bolest, tako je sve više počelo da se razmišlja o kvalitetu života dece [...]
pet, okt 02, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Čitanje naslova – Starenje bez cenzure ili Starenje bez autocenzure, stvar je ličnog izbora. Provokacija i dilema na samom početku [...]
čet, okt 01, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
pon, sep 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]