Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena Analiza položaja mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja

Objavljeno 19.12.2019.

mladi_ilustracijaMladi koji napuštaju sistem alternativnog staranja u Srbiji suočavaju se sa brojnim izazovima u obezbeđivanju stanovanja, stabilnih prihoda i zapošljavanja i održavanja mreža kontakata i odnosa sa osobama od poverenja. Prikazom zakonodavno-normativnog okvira za mlade koji napuštaju sistem alternativnog staranja izdvojene su mere, usluge i aktivnosti namenjene ovoj populaciji, koje su u funkciji sticanja emancipacije.

Rezultati analize upućuju na nedostatke u pogledu identifikacije mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja, njihovog broja, karakteristika, teritorijalne raspoređenosti, usluga koje koriste kao i načina praćenja nakon osamostaljivanja. Dostupni podaci o uslugama stanovanja uz podršku i savetovališta za mlade upućuju da ove usluge nisu ravnomerno dostupne svim mladim osobama u tranziciji ka emancipaciji na teritoriji Srbije. Pravo na tzv. stalnu novčanu pomoć ostvaruju samo mladi koji su napustili alternativno staranje na teritoriji Beograda. Pored toga što se ova vrsta novčane pomoći smatra izuzetno korisnom za mlade, izazov predstavlja njeno ograničenje samo na stanovnike Beograda i samo za one mlade koji nisu zaposleni, pa je destimulišuća u procesu radne aktivacije mladih.

U pogledu stručnog rada sa mladima koji napuštaju alternativno staranje pokazao se prostor za unapređenje procesa: planiranja, naročito kada su u pitanju planovi za napuštanje zaštite i emancipaciju, participacije u vidu postepenog i adekvatnog uključivanja gledišta i mišljenja mladih u svim pitanjima koja ih se tiču, i rada na životnoj priči mladih.

Preporuke su formulisane u odnosu na unapređenje zakonodavnog okvira u vidu: prepoznavanja ove grupe mladih kao osetljive grupe, doslednog prikupljanja podataka o mladima koji izlaze iz sistema alternatvnog staranja, kao i praćenja ishoda za ove mlade kroz određeni vremenski period. U odnosu na intervencije stručnih radnika/ca neophodna je jasna podela uloga i odgovornosti između aktera u sistemu: hranitelja/ki, savetnika/ca za hraniteljstvo, vaspitača/ica, socijalnih radnika/ca i voditelja/ki slučaja, uz odgovarajuće kanale za komunikaciju i saradnju. Veliki broj pomagača u životu mladih koji se osamostaljuju sa alternativnog staranja treba da bude u funkciji podrške i omoćavanja mladih, što se može postići dobrom koordinacijom i saradnjom.

Neophodne su usluge za podršku porodici, što obuhvata one za podršku ostanku detetu sa roditeljima, one koje podržavaju i neguju odnose roditelja i dece na alternativnom staranju, tako i one koje podržavaju reunifikaciju porodice nakon napuštanja alternativnog staranja. Rad na životnoj priči treba da bude organizovan tako da započinje sa trenutkom ulaska mladih na staranje i da se kontinuirano sprovodi kako bi mladi imali integrisanu sliku o sebi i formiran identitet. Praćenje i evaluacija usluga namenjenih mladima u procesu osamostaljivanja je neophodna kako bi se utvrdili propusti i unapredile postojeće usluge. Potrebno je razviti mehanizme i programe obuke i podrške za tretiranje participacije i emancipacije kao procesa koji počinju sa ulaskom deteta na alternativno staranje do njihovog osamostaljivanja. Neophodno je razviti nezavisan i operativan mehanizam za žalbe i nezavisne resurse za podršku, koji će adolescentima/kinjama na alternativnom stranju omogućiti da efikasno ostvare svoja prava.

Kliknite da preuzmete Analizu položaja mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja (.pdf).

Izvor: sos-decijasela.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]