Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena Analiza položaja mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja

Objavljeno 19.12.2019.

mladi_ilustracijaMladi koji napuštaju sistem alternativnog staranja u Srbiji suočavaju se sa brojnim izazovima u obezbeđivanju stanovanja, stabilnih prihoda i zapošljavanja i održavanja mreža kontakata i odnosa sa osobama od poverenja. Prikazom zakonodavno-normativnog okvira za mlade koji napuštaju sistem alternativnog staranja izdvojene su mere, usluge i aktivnosti namenjene ovoj populaciji, koje su u funkciji sticanja emancipacije.

Rezultati analize upućuju na nedostatke u pogledu identifikacije mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja, njihovog broja, karakteristika, teritorijalne raspoređenosti, usluga koje koriste kao i načina praćenja nakon osamostaljivanja. Dostupni podaci o uslugama stanovanja uz podršku i savetovališta za mlade upućuju da ove usluge nisu ravnomerno dostupne svim mladim osobama u tranziciji ka emancipaciji na teritoriji Srbije. Pravo na tzv. stalnu novčanu pomoć ostvaruju samo mladi koji su napustili alternativno staranje na teritoriji Beograda. Pored toga što se ova vrsta novčane pomoći smatra izuzetno korisnom za mlade, izazov predstavlja njeno ograničenje samo na stanovnike Beograda i samo za one mlade koji nisu zaposleni, pa je destimulišuća u procesu radne aktivacije mladih.

U pogledu stručnog rada sa mladima koji napuštaju alternativno staranje pokazao se prostor za unapređenje procesa: planiranja, naročito kada su u pitanju planovi za napuštanje zaštite i emancipaciju, participacije u vidu postepenog i adekvatnog uključivanja gledišta i mišljenja mladih u svim pitanjima koja ih se tiču, i rada na životnoj priči mladih.

Preporuke su formulisane u odnosu na unapređenje zakonodavnog okvira u vidu: prepoznavanja ove grupe mladih kao osetljive grupe, doslednog prikupljanja podataka o mladima koji izlaze iz sistema alternatvnog staranja, kao i praćenja ishoda za ove mlade kroz određeni vremenski period. U odnosu na intervencije stručnih radnika/ca neophodna je jasna podela uloga i odgovornosti između aktera u sistemu: hranitelja/ki, savetnika/ca za hraniteljstvo, vaspitača/ica, socijalnih radnika/ca i voditelja/ki slučaja, uz odgovarajuće kanale za komunikaciju i saradnju. Veliki broj pomagača u životu mladih koji se osamostaljuju sa alternativnog staranja treba da bude u funkciji podrške i omoćavanja mladih, što se može postići dobrom koordinacijom i saradnjom.

Neophodne su usluge za podršku porodici, što obuhvata one za podršku ostanku detetu sa roditeljima, one koje podržavaju i neguju odnose roditelja i dece na alternativnom staranju, tako i one koje podržavaju reunifikaciju porodice nakon napuštanja alternativnog staranja. Rad na životnoj priči treba da bude organizovan tako da započinje sa trenutkom ulaska mladih na staranje i da se kontinuirano sprovodi kako bi mladi imali integrisanu sliku o sebi i formiran identitet. Praćenje i evaluacija usluga namenjenih mladima u procesu osamostaljivanja je neophodna kako bi se utvrdili propusti i unapredile postojeće usluge. Potrebno je razviti mehanizme i programe obuke i podrške za tretiranje participacije i emancipacije kao procesa koji počinju sa ulaskom deteta na alternativno staranje do njihovog osamostaljivanja. Neophodno je razviti nezavisan i operativan mehanizam za žalbe i nezavisne resurse za podršku, koji će adolescentima/kinjama na alternativnom stranju omogućiti da efikasno ostvare svoja prava.

Kliknite da preuzmete Analizu položaja mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja (.pdf).

Izvor: sos-decijasela.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

24.09.2020.

Do informacija bez barijera

SIPRU - uspešne priče

Informaciono-komunikaciona pristupačnost kao ključ društvenog uključivanja U promišljanju inkluzivnog društva XXI veka, među ključnim pitanja…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]