Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena Analiza položaja mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja

Objavljeno 19.12.2019.

mladi_ilustracijaMladi koji napuštaju sistem alternativnog staranja u Srbiji suočavaju se sa brojnim izazovima u obezbeđivanju stanovanja, stabilnih prihoda i zapošljavanja i održavanja mreža kontakata i odnosa sa osobama od poverenja. Prikazom zakonodavno-normativnog okvira za mlade koji napuštaju sistem alternativnog staranja izdvojene su mere, usluge i aktivnosti namenjene ovoj populaciji, koje su u funkciji sticanja emancipacije.

Rezultati analize upućuju na nedostatke u pogledu identifikacije mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja, njihovog broja, karakteristika, teritorijalne raspoređenosti, usluga koje koriste kao i načina praćenja nakon osamostaljivanja. Dostupni podaci o uslugama stanovanja uz podršku i savetovališta za mlade upućuju da ove usluge nisu ravnomerno dostupne svim mladim osobama u tranziciji ka emancipaciji na teritoriji Srbije. Pravo na tzv. stalnu novčanu pomoć ostvaruju samo mladi koji su napustili alternativno staranje na teritoriji Beograda. Pored toga što se ova vrsta novčane pomoći smatra izuzetno korisnom za mlade, izazov predstavlja njeno ograničenje samo na stanovnike Beograda i samo za one mlade koji nisu zaposleni, pa je destimulišuća u procesu radne aktivacije mladih.

U pogledu stručnog rada sa mladima koji napuštaju alternativno staranje pokazao se prostor za unapređenje procesa: planiranja, naročito kada su u pitanju planovi za napuštanje zaštite i emancipaciju, participacije u vidu postepenog i adekvatnog uključivanja gledišta i mišljenja mladih u svim pitanjima koja ih se tiču, i rada na životnoj priči mladih.

Preporuke su formulisane u odnosu na unapređenje zakonodavnog okvira u vidu: prepoznavanja ove grupe mladih kao osetljive grupe, doslednog prikupljanja podataka o mladima koji izlaze iz sistema alternatvnog staranja, kao i praćenja ishoda za ove mlade kroz određeni vremenski period. U odnosu na intervencije stručnih radnika/ca neophodna je jasna podela uloga i odgovornosti između aktera u sistemu: hranitelja/ki, savetnika/ca za hraniteljstvo, vaspitača/ica, socijalnih radnika/ca i voditelja/ki slučaja, uz odgovarajuće kanale za komunikaciju i saradnju. Veliki broj pomagača u životu mladih koji se osamostaljuju sa alternativnog staranja treba da bude u funkciji podrške i omoćavanja mladih, što se može postići dobrom koordinacijom i saradnjom.

Neophodne su usluge za podršku porodici, što obuhvata one za podršku ostanku detetu sa roditeljima, one koje podržavaju i neguju odnose roditelja i dece na alternativnom staranju, tako i one koje podržavaju reunifikaciju porodice nakon napuštanja alternativnog staranja. Rad na životnoj priči treba da bude organizovan tako da započinje sa trenutkom ulaska mladih na staranje i da se kontinuirano sprovodi kako bi mladi imali integrisanu sliku o sebi i formiran identitet. Praćenje i evaluacija usluga namenjenih mladima u procesu osamostaljivanja je neophodna kako bi se utvrdili propusti i unapredile postojeće usluge. Potrebno je razviti mehanizme i programe obuke i podrške za tretiranje participacije i emancipacije kao procesa koji počinju sa ulaskom deteta na alternativno staranje do njihovog osamostaljivanja. Neophodno je razviti nezavisan i operativan mehanizam za žalbe i nezavisne resurse za podršku, koji će adolescentima/kinjama na alternativnom stranju omogućiti da efikasno ostvare svoja prava.

Kliknite da preuzmete Analizu položaja mladih koji napuštaju sistem alternativnog staranja (.pdf).

Izvor: sos-decijasela.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
uto, okt 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]