Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena evaluacija javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“

Objavljeno 09.03.2020.

E2E - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije sproveo je evaluaciju javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji je objavljen 2017. godine. Javni konkurs realizovan je u okviru programa „Znanjem do posla“ (E2E): razvoj veština kod mladih i javno-privatna partnerstva u Srbiji“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz podršku Vlade Švajcarske.

Cilj evaluacije bio je da se procene ostvareni efekti i uticaji inovativnih modela za zapošljavanje mladih i sagleda njihov potencijal za održivost nakon programske intervencije. Takođe, svrha evaluacije bila je i da se na osnovu naučenih lekcija tokom realizacije projekata podržanih kroz ovaj konkurs, pruže preporuke za buduće aktivnosti Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u pogledu inovativnih modela za zapošljavanje u sprovođenju naredne faze programa „Znanjem do posla“ (E2E).

Analiza obuhvata osam inovativnih modela koji su podržani i razvijeni tokom 2018. i 2019. godine u Beogradu, Novom Sadu, Vlasotincu, Lebanu, Bojniku, Medveđi, Leskovcu, Nišu, Somboru i Užicu. Takođe, analiza pruža pregled konteksta u kojem su se razvijali inovativni modeli za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih, uz primenu pristupa za razvoj društvenih inovacija. Razvijeni modeli su prilagođeni lokalnom kontekstu, zasnovani na multisektorskoj saradnji i prilagođeni društvenoj grupi kojoj se obraćaju. Modeli predstavljaju integrisan set usluga kojima se mladoj osobi na sveobuhvatan način pruža podrška tokom celog procesa, od informisanja, savetovanja i procene, do uključivanja u adekvatne mere koje vode ka zapošljavanju ili podizanju zapošljivosti mladih.

Analiza pokazuje da su ostvareni značajni rezultati:

  • Inovativni modeli napravili su promenu u lokalnim zajednicama.
  • Modeli su uticali na unapređenje planiranja i programiranja lokalnih politika koje se odnose na povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih, a ostvaren je i uspeh u privlačenju dodatnih sredstava za njihovo zapošljavanje.
  • Modeli su kreirali novu vrednost u rešavanju problema nezaposlenosti mladih, što ih čini konkurentnim sa potencijalom za kontinuiranu i širu primenu.
  • Unapređeni su kapaciteti organizacija civilnog društva (OCD) i portfolio usluga koje OCD nude za mlade u oblasti zapošljavanja kroz iskustvo u razvoju i sprovođenju inovativnih modela i saradnju sa SIPRU timom.
  • Unapređena je i saradnja sa akademskom zajednicom, biznis i javnim sektorom, a formirana su i trajna međusektorska partnerstva i platforme, što predstavlja značajan resurs za društvene promene u lokalnoj zajednici.
  • Obezbeđeno je zadovoljavajuće učešće privatnog sektora, u skladu sa njegovim kapacitetima, mogućnostima i interesima.

Modeli su pokazali da na efektivan način mogu da odgovore potrebama nezaposlenih mladih, posebno onih mladih koji su najudaljeniji od tržišta rada, a koji se ne obraćaju institucijama sistema. Tokom 2018. i 2019. godine inovativnim modelima obuhvaćeno je 650 mladih, 54% žena i 46% muškaraca. Modeli su obuhvatili nezaposlene mlade, ali i veliki udeo pasivnih i neaktivnih, kao i značajan udeo mladih koji nisu zaposleni, nisu u obrazovanju, niti su uključeni u obuke (NEET – Not in Education, Employment or Training). Takođe, modeli su bili uspešni u dosezanju mladih iz teže zapošljivih i ranjivih kategorija, i to: dugoročno nezaposlenih, mladih sa invaliditetom, mladih bez kvalifikacija, mladih koji su neformalno zaposleni, mladih iz ruralnih sredina, mladih Roma, dece i mladih koji žive i rade na ulici, mladih iz materijalno ugroženih porodica, mladih iz sistema socijalne zaštite.

Preuzmite dokumenta:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
uto, okt 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]