Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena publikacija „Potreba za promenom – analiza kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za javno zagovaranje”

Objavljeno 25.02.2020.

"Potreba za promenom - analiza kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za javno zagovaranje" - naslovna stranaBeogradska otvorena škola objavila je publikaciju „Potreba za promenom – analiza kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za javno zagovaranje”. Publikacija je izrađena u okviru projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju.

Polazeći od toga da postoji više podataka o tome da je neophodno unaprediti kapacitete organizacija civilnog društva za zagovaranje, a nedovoljno informacija o tome koje aspekte je važno unaprediti, cilj istraživanja je bio da se utvrde kapaciteti organizacija civilnog društva za javno zagovaranje. Takođe, istraživanjem je detaljnije ispitano i kakva je percepcija predstavnika/ca organizacija o teškoćama sa kojima se suočavaju u zagovaračkim aktivnostima i potrebama za obukama i podrškom.

Istraživanje se sastojalo od analize dokumenata javnih politika koji su u vezi sa zagovaračkim aktivnostima OCD, kao i anketnog istraživanja i intervjua koji je obuhvatio 200 predstavnika i predstavnica OCD koje su u poslednjih pet godina imale barem jednu zagovaračku inicijativu. Takođe, sprovedeno je i deset polustrukturisanih intervjua sa predstavnicima/ama organizacija koje se međusobno razlikuju po iskustvu u javnom zagovaranju i po stepenu učešća u obukama u ovoj oblasti.

OCD nisu prepoznate od strane javnih vlasti kao akter promene javnih politika, a u uspostavljanju podsticajnog okruženja za javno zagovaranje OCD kao ključni faktor je istaknuto uspostavljanje partnerskog odnosa sa njima kao odnosa koji podrazumeva razumevanje dobrobiti saradnje nosilaca javne vlasti sa OCD i doprinosa koji ona može imati za povećanje kvaliteta javnih politika.

Na osnovu rezultata istraživanja formulisane su preporuke u vezi sa glavnim oblastima u kojima je potrebna obuka i podrška organizacijama civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a više informacija o projektu možete pronaći na sajtu Javno zagovaranje.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Potreba za promenom – analiza kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za javno zagovaranje” (.pdf).

Izvor: www.bos.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]