Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljene monografije „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji”

Objavljeno 09.12.2019.

Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji - monografijeObjavljene su dve monografije pod zajedničkim naslovom „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji”. U monografijama su predstavljeni rezultati prvog interdisciplinarnog istraživanja femicida u Srbiji, koje je sprovedeno radi otkrivanja karakteristika femicida i ocene društvenog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovano ubistvo žena.

Istraživanje se sastoji iz nekoliko povezanih segmenata: analiza sudskih presuda prikupljenih od viših sudova u Srbiji, deset studija slučajeva partnerskog femicida i dubinski intervjui sa počiniocima femicida, prikupljanje i analiza podataka o kapacitetima i delovanju institucija sistema na lokalnom nivou (centar za socijalni rad, policija, tužilaštvo, različiti pružaoci usluga) u vezi sa sprečavanjem i pružanjem zaštite i podrške ženama žrtvama nasilja, intervjui sa profesionalcima/kama zaposlenim u institucijama sistema i kod pružalaca usluga radi sticanja uvida u razumevanje nasilja prema ženama, uključujući i razumevanje femicida i kritičko sagledavanje trenutnog stanja i slabosti u prikupljanju i dostupnosti podataka o femicidu.

Uvidi ostvareni istraživanjem femicida mogu biti korišćeni u planiranju preventivnih mera i aktivnosti, pripremi obuka za relevantne aktere, kao i u kampanjama za podizanje svesti javnosti o problemu femicida i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama.

Femicid je rodno zasnovano ubistvo, ubistvo žene zato što je žena – mizogino ubijanje žena koje vrše muškarci, motivisano mržnjom prema ženama, prezirom, kao i osećanjem vlasništva i nadmoći. Zbog toga je veoma važno da se femicid izdvoji od drugih oblika ubistava i sprečava na osnovu posebnih mera i strategija. Neophodno je uspostaviti jedinstvenu definiciju femicida i inkriminisati femicid kao posebno krivično delo protiv života i tela žene.

Preuzmite monografiju 1: Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji čije su autorke prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, Kosana Beker.

Preuzmite monografiju 2: Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji čije su autorke prof. dr Nevena Petrušić, doc. dr Natalija Žunić, dr Vida Vilić.

Publikacije su nastale u okviru projekta „Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji“ koji realizuju Kuća rodnih znanja i politika, udruženje građanki FemPlatz, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju. Projekat podržava UN Women u Srbiji u okviru regionalnog programa „Zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti“ koji finansira Evropska unija. Sadržaj publikacije predstavlja odgovornost partnerskih organizacija i ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije i UN Women.

Izvor: www.femplatz.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]