Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Početak rada na Strategiji razvoja veštačke inteligencije Republike Srbije u periodu od 2020. do 2025. godine

Objavljeno 31.10.2019.

ai_ilustracijaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počinje da radi na izradi Strategije razvoja veštačke inteligencije Republike Srbije za period od 2020. do 2025. godine.

Imajući u vidu globalni razvoj oblasti veštačke inteligencije neophodno je definisati strategiju koja će omogućiti razvoj ove oblasti u Republici Srbiji.

Na predlog Kabineta predsednika Vlade formirana je Radna grupa za izradu predloga Strategije koja je sastavljena od predstavnika/ca različitih institucija iz javnog i privatnog sektora. Prvi sastanak radne grupe održan je 16. oktobra 2019. godine, nakon čega su formalno otpočele aktivnosti na izradi analize efekata (ex-ante) ove Strategije.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će u saradnji sa Kabinetom predsednika Vlade i drugim institucijama realizovati sve aktivnosti u vezi pripreme ovog strateškog dokumenta, koja će obuhvatiti prioritetne politike sa akcentom na razvoj veštačke inteligencije u obrazovanju, istraživanju, inovacijama, državnoj upravi i privredi.

Aktivnosti na izradi Strategije biće u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a koji predviđa širok spektar konsultativnih aktivnosti prilikom izrade Strategije kako bi javnost, privreda i građani/ke bili uključeni u određivanje prioriteta i strateškog usmerenja razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji.

Okupljanjem i uključivanjem svih zainteresovanih strana u izradi Strategije razvoja veštačke inteligencije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja želi da omogući najdinamičnijim sektorima, akademskoj zajednici i privredi da svojim znanjem i iskustvom doprinesu razvoju veštačke inteligencije u zemlji.

Početak rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na Strategiji u skladu je sa članom 33. stav 2. i 3. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 – odluka US, 44/2014 i 30/2018 – dr. zakon), članom 10. Zakona o Ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – dr. zakon i 62/2017) i članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/2018).

Izvor: www.mpn.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]