Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Predstavljene web aplikacije „Kalkulator socijalnih davanja” i „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice”

Objavljeno 25.02.2021.

Predstavljanje SIPRU web aplikacijaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije predstavio je stručnoj javnosti aplikacije Kalkulator socijalnih davanja i Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice, na konsultativnom online skupu koji je održan 23. februara 2021. godine.

Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da uzimajući u obzir specifičnosti pojedinačnog domaćinstva, pruži moguću procenu iznosa novčane socijalne pomoći (pravo definisano Zakonom o socijalnoj zaštiti) i iznosa dečijeg dodatka (pravo definisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom). Aplikacija Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice namenjena je građanima i građankama, kako bi se informisali o vrstama materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje imaju pravo u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive, kao i zaposlenima u institucijama, organizacijama civilnog društva, istraživačkoj i akademskoj zajednici i drugim zainteresovanim akterima, kojima ova aplikacija može da pruži prikaz sistema materijalne podrške regulisanog odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji.

Sa funkcionalnostima ove dve aplikacije na skupu je imalo prilike da se upozna više od 30 predstavnika i predstavnica republičkog i pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, kao i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), uz mogućnost da svojim predlozima daju doprinos njihovom daljem razvoju.

Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, istakla je da je inicijativa za izradu ova dva instrumenta proistekla iz nastojanja da se doprinese informisanju građana i građanki o pravima na materijalnu podršku koju imaju u okviru sistema socijalne zaštite. „Ovi instrumenti mogu da budu korisni i za proces praćenja, pre svega za stručne radnike/ce na nacionalnom i lokalnom nivou, dok podaci koji su sadržani u ovim instrumentima, kao i podaci o njihovoj primeni, mogu da budu relevantno polazište za izmene propisa na nacionalnom i lokalnom nivou“, objasnila je Jovanović Arijas.

Marko Todosić, v.d. direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, izrazio je očekivanje da će ove aplikacije doprineti informisanosti građana i građanki o njihovim pravima, ali i da će olakšati posao u centrima za socijalni rad širom zemlje.

Prema rečima Lidije Kuzmanov, ekspertkinje koje je učestvovala u pripremi Kalkulatora socijalnih davanja, aplikacija informiše građane/ke o tome da li imaju određeno pravo iz korpusa definisanog Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i koliko bi iznosila novčana socijalna pomoć i dečiji dodatak u odnosu na pojedinačnu situaciju. „Kalkulator obračunava visinu iznosa u odnosu na ova dva zakona, a aplikacija sadrži i kontakte svih centara za socijalni rad u Srbiji na jednom mestu“, kazala je Kuzmanov. Aplikacija sadrži interaktivni upitnik u koji korisnik/ca unosi tražene podatke, a svako pitanje sadrži pojašnjenje termina u skladu sa zakonima.

Predstavljanje SIPRU web aplikacije "Kalkulator socijalnih davanja"

Predstavljanje SIPRU web aplikacije "Kalkulator socijalnih davanja"

Kako je objasnila Jovana Ilić, koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, izradi aplikacije Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice prethodilo je prikupljanje pojedinačnih odluka kojima se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao i analiza sadržaja prikupljenih dokumenata, sa fokusom na vrste materijalne podrške odnosno materijalna davanja (u novcu ili u naturi). „U 113 prikupljenih odluka jedinica lokalne samoprave utvrđene su 62 vrste materijalne podrške na lokalnom nivou, odnosno 1.037 pojedinačnih prava građana i građanki“, kazala je Ilić i istakla da je aplikacija optimizovana za upotrebu na svim uređajima, te da je podložna promenama u skladu sa realnim stanjem i promenama odluka, kao opštih pravnih akata kojima se reguliše sistem materijalne podrške u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou. Stoga su svi predsatvnici/e jedinice lokalne samouprave pozvani da dostavljaju novousvojene odluke kojima se reguliše sistem socijalne zaštite na njihovoj teritoriji, uključujući i odluke o izmenama i dopunama postojećih odluka. Sve neophodne informacije i dokumenta predstavnici/e jedinica lokalne samouprave mogu poslati na imejl adresu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije: sipru@gov.rs.

Predstavljanje SIPRU web aplikacije „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice”

Predstavljanje SIPRU web aplikacije „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice”

Predstavljanje SIPRU web aplikacije „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice”

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Pozitivna disciplina

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Piše: Milenka Matić (Blog o socijalnom uključivanju) Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Milenka Matić
Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
pet, apr 16, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
pon, apr 12, 2021
Source: Inkluzija blog
Sara Đurđević
Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
pet, apr 09, 2021
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Roditeljstvo predstavlja izazov svakom roditelju koji želi da savesno i odgovorno odgaja svoje dete, pa čak i ako to čini [...]
sri, apr 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Moderna, inovatina nastava otvara vrata škole ka podsticajnim prostorima gde se ostvaruje direktan kontakt sa predmetima učenja i proučavanja. Praksa [...]
uto, mar 30, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]