Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Rezultati programa „Program lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2 “

Objavljeno 25.08.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoCilj Programa bio je doprinos unapređenju socijalnog uključivanja osetljivih društvenih grupa, posebno onih koje žive u ruralnim i izuzetno siromašnim područjima, kroz unapređenje postojećih i/ili kreiranje/uspostavljanje novih inovativnih mera, usluga ili programa od značaja za društveno uključivanje socijalno isključenih grupa u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, zdravlja i zdravstvene zaštite i stanovanja.

Program LIP 2 sprovodio je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uz podršku Vlade Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC).

Program „Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje” se sastojao od 9 lokalnih inicijativa u tri tematske oblasti (obrazovanje, zapošljavanje i socijalna zaštita), koje su obuhvatile teritoriju 11 lokalnih samouprava u dva regiona Srbije: Južna i Istočna Srbija i Šumadija i Zapadna Srbija. Završetak programa bio je 2. juna 2021. godine.

Svrha Programa je bila podrška partnerstvu lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva i u cilju formulisanja, unapređenja postojećih i/ili kreiranja/uspostavljanja novih inovativnih mera, usluga ili programa njihovog sprovođenja, praćenja i evaluacije od značaja za društveno uključivanje socijalno isključenih grupa (žene, mladi, Romi/Romkinje, migranti, osobe s invaliditetom, deca i mladi), kao i uspostavljanje saradnje sa drugim relevantnim zainteresovanim akterima iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnom i regionalnom nivou.

Program je takođe dao doprinos unapređenju:

 • mehanizama komunikacije između javnog, privatnog i civilnog sektora na lokalnom nivou;
 • lokalnog pravnog okvira koji omogućava uspostavljanje novih inovativnih mera, usluga ili programa;
 • lokalnog pravnog okvira koji omogućava delotvorno korišćenje lokalnih budžeta za unapređenje položaja osetljivih grupa;
 • efikasnog određivanja prioriteta mera, programa i aktivnosti u tematskim oblastima programa;
 • jačanja kapaciteta lokalnih zainteresovanih aktera u zagovaranju, prikupljanju sredstava, izradi predloga politika i javnom nastupu;
 • jačanja kapaciteta lokalnih aktera upripremi Planova održivosti pokrenutih inicijativa.

Program LIP 2 obuhvatao je dve faze.

U okviru Faze 1: Podrška razvoju inovativnih rešenja (mera/usluga/programa), čiji je period sprovođenja bio četiri meseca (jun–oktobar 2019. godine) bila je data prilika odabranim jedinicama lokalne samouprave da, uz finansijsku i mentorsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, prikupe podatke i pripreme detaljnu analizu problema koji žele da reše, sprovedu konsultacije sa ciljnim grupama i relevantnim akterima u zajednici sa ciljem razvoja/unapređenja rešenja i da pripreme projektni predlog za testiranje inovativnog rešenja.

15 projekata iz sledećih lokalnih samouprava je dobilo donaciju od 3.000,00 CHF i mentorsku podršku u cilju razvijanja inovativnih rešenja i to: Lebane, Pirot, Bela Palanka, Raška, Novi Pazar, Majdanpek, Ražanj, Čajetina, Nova Varoš, Zaječar, Sjenica, Surdulica, Užice, Kraljevo, i Bojnik.

U okviru Faze 2: Podrška testiranju razvijenih inovativnih rešenja, čiji je period sprovođenja bio petnaest meseci (maj 2020. – jun 2021. godine) bila je data prilika odabranim jedinicama lokalne samouprave da, uz finansijsku i monitorsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, testiraju i unaprede postojeće i/ili kreiraju/uspostave nove inovativne mere, usluge ili programe kroz njihovo sprovođenje, praćenje i evaluaciju, kao i pripremu planova održivosti.

9 projekata iz sledećih lokalnih samouprava je dobilo donaciju od 25.000,00 CHF i monitorsku podršku u cilju testiranja inovativnih rešenja i to: Pirot, Bela Palanka, Raška, Ražanj, Čajetina, Surdulica, Užice, Kraljevo, i Bojnik.

Više informacija o realizovanim aktivnostima lokalnih inicijativa, kao i njihovim efektima možete videti u okviru prezentacija projekata i njihovim uspešnim pričama:

 Izdvajamo neke od glavnih rezultata programa:

 • 1 OCD dobila licencu relevantnog ministarstva za pružanje usluge „Lični pratilac deteta” (Udruženje „Surdulica za sve“ iz Surudlice),
 • 1 OCD podnela zahtev za dobijanje licence relevantnog ministarstva za pružanje usluge „Lični pratilac deteta” (Udruženje „Te Deum” iz Bele Palanke),
 • 1 OCD podržana u osnivanju (Udruženje „Feniks” iz Lebana),
 • 4 lokalne samouprave podržane u pripremi Programa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period 2021-2023. godine (Pirot, Raška, Bela Palanka i Užice),
 • osnovana ženska poljoprivredno-socijalna zadruga „Ražanjke“,
 • osnovana poljoprivredno-edukativna kancelarija za žene „Zlatiborka“
 • 9 lokalnih samouprava obezbedilo izdvajanja u budžetu za realizaciju Programa održivosti za mere, usluge i programe uspostavljenje u okviru Programa LIP 2.

U okviru programskih aktivnosti pripremljeno je i nekoliko brošura koje su imale za cilj da informišu građane i građanke o pravima i raspoloživim merama podrške na lokalnom nivou (u skladu sa važećim normativnim okvirom):

Više informacija o „Programu lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2 “ potražite ovde.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Prazna, neugledna gradska ulica. Mrak koji remete samo slaba svetla, koja trepere sa vrhova bandera. Tišinu prekidaju poneki lavež pasa [...]
pon, okt 18, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Nastava u osnovnoj školi je vrlo složen proces i treba mu pristupiti iz različitih uglova. Najlakše je kada ispred sebe [...]
pon, okt 04, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
U uvodu priče o usamljenosti moramo poći od konstatacije da je reč o još jednoj epidemiji koja ozbiljno muči savremenog [...]
uto, sep 28, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Koliko god bile lepe i uzbudljive, selidbe su uvek izazovne. Sa sobom nose bezbroj misli o stvarima koje se ne [...]
pon, sep 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Pre pokušaja da vas bolje upoznam sa zanimljivim ljudima i inicijativama iza društveno korisnih zadruga, mali osvrt na zadružnu tradiciju [...]
pon, sep 20, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021.
Oktobar, 2021 arrow right pdf [12 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba sa invaliditetom
Oktobar, 2021 arrow right pdf [194 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj Roma i Romkinja
Septembar, 2021 arrow right pdf [182 KB]
Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji
August, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Studija o proceni politika digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji
Jun, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini
Maj, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Efekti targetirane jednokratne novčane pomoći na kretanje indikatora siromaštva i nejednakosti
Maj, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa
Maj, 2021 arrow right pdf [2 MB]