Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Siromaštvo u Srbiji prepolovljeno u periodu 2002-2007. godine

Objavljeno 29.11.2007.

sipru_oldPotpredsednik Vlade Božidar Đelić i Pjer Mirel iz Evropske komisije, direktor Generalnog direktorata za proširenje, otvorili su u Beogradu Treću nacionalnu konferenciju o smanjenju siromaštva. Na konferenciji su prezentovani premiliminarni podaci o siromaštvu u Srbiji za 2007. godinu. U 2007. godini u Srbiji ima 6,6% siromašnih.

Siromaštvo je analizirano na osnovu rezultata Ankete o životnom standardu koju je sproveo Republički zavod za statistiku u maju 2007. godine, na reprezentativnom uzorku od 5.558 domaćinstava.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je istakao da je “siromaštvo u Srbiji prepolovljeno u periodu 2002-2007. godine, zahvaljujući sprovođenju Strategije za smanjenje siromaštva”.

Apsolutna linija siromaštva za 2007. godinu u Srbiji iznosi 8,883 dinara po potrošačkoj jedinici, mesečno. Linija siromaštva pored izdataka za hranu obuhvata i druge izdatke (obuću, odeću, higijenu, pokućstvo, izdatke za zdravstvo i obrazovanje). Tako se siromašnim smatra svako lice čija je mesečna potrošnja po potrošačkoj jedinici bila manja od 8,883 dinara, što znači da bi za tročlanu porodicu taj minimum mesečne potrošnje iznosio 19,543 dinar. Potrošnja oko 6,6% žitelja Srbije je ispod ovog minimuma. Prema ovome, oko 490 000 stanovnika/ca Srbije je siromašno.

Prema ovoj metodologiji, u 2002. godini, u Srbiji je 13.4% stanovnika klasifikovano kao siromašno, obzirom da je njihova potrošnja po potrošačkoj jedinici u proseku bila niža od linije siromaštva, koja je iznosila 5.234 dinara mesečno po potrošačkoj jedinici.

Ctanovništvo Srbije koje ne živi u gradskim područjima znatno je siromašnije u odnosu na stanovništvo koje živi u gradovima. Indeks siromaštva stanovništva vangradskog područja je skoro dva i po puta veći od indeksa siromaštva stanovništva gradskog područja (4,3% prema 9,7%), a za oko 50% veći u odnosu na prosek cele populacije.

Region sa najvećim udelom siromašnih je centralna Srbija. Oko 8.4 % osoba koje žive u centralnoj Srbiji spadaju u kategoriju siromašnih. U okviru ovog regiona zapaža se znatna razlika u siromaštvu gradskog i ostalog područja.

Kategorije stanovništva koje su bile najčešće zastupljene u kategoriji siromašnih, u 2007. godini su:

1) neobrazovano stanovništvo (bez, ili samo sa osnovnom školom);

2) deca do 13 godina starosti;

3) domaćinstva sa 6 i više članova;

4) staračka domaćinstva;

5) domaćinstva koja žive izvan gradskog područja.

Posmatrano prema godinama starosti posebno se izdvajaju deca do 13 godina i stariji od 65 godina. Siromašno je 8.9% dece do 13 godina odnosno 9.5% starog stanovništva. Deca do 13 godina međutim čine i najbrojniju starosnu grupu među siromašnima (24.1%) iako je njihovo učešće u opštoj populaciji značajno manje (12,7%).

Osnovni uzrok siromaštva je nezaposlenost, u najvećoj meri uzrokovana niskom obrazovnom strukturom radno aktivnih članova domaćinstava. Na smanjenje siromaštva najviše bi uticalo povećanje stope zaposlenosti i nivoa obrazovanja nosioca domaćinstva.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

27.01.2021.

Coworking u srpskom ruralu

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Piše: Vukašin Kolarević (Blog o socijalnom uključivanju) Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]