Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Sprovedena analiza polaznih osnova programa preduzetništva za digitalizaciju u Srbiji

Objavljeno 05.03.2021.

E2E - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u okviru prograna Znanjem do posla (Education to Employment – E2E) sproveo mapiranje trenutnog stanja preduzetništva u Srbiji, sa fokusom na relevantnim dokumentima javnih politika i zakonskog okvira u Republici Srbiji. Analiza normativnog okvira preduzetništva sprovedena je za potrebe aktuelizacije i redizajna Preduzetničkog programa koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NZS), a ispitani su i stavovi korisnika/ca preduzetničkog Programa koji realizuje NSZ, kao i relevantnih zainteresovanih strana, putem fokus-grupnog ispitivanja, odnosno intervjua. Takođe, komparativna analiza preduzetničkog Programa sa njemu sličnim programima u Srbiji, regionu Zapadnog Balkana i odabranim zemljama EU, omogućava uvid u prednosti i nedostatke preduzetničkog programa koji sprovodi NSZ.

Cilj analize bio je utvrđivanje izvodljivosti i polaznih osnova za digitalizaciju preduzetničkog Programa NSZ-a i njegovu dopunu inovativnim uslugama poput psiho-socijalne podrške, koja bi potencijalno bila pružena korisnicima/ama kao dodatan vid podrške uz postojeće usluge.

Analiza sagledava sva četiri elementa preduzetničkog Programa (informisanje i savetovanje, preduzetnička obuka, mentoring i specijalizovane usluge) i ukazuje da trenutni preduzetnički Program jeste uređen operativnim procedurama, ali da nije dovoljno standardizovan da bi bio digitalizovan. Činjenica da se preduzetnička obuka NSZ-a do sada nije sprovodila u online okruženju, posebno ukazuje na veličinu izazova digitalizacije.

Analiza je pokazala da je preduzetnički Program masovnog karaktera, s obzirom na to da osnovna obuka godišnje obuhvati oko 10.000 polaznika od kojih oko 3.000 stekne pravo na subvenciju za samozapošljavanje. Dužinu preduzetničke obuke je potrebno produžiti na 4 dana kako bi se kvalitet obuke unapredio i obogatio novim sadržajima. Mentorski program je pak skromno postavljen i trebalo bi da otpočne već kroz preduzetničku obuku, a odnos između mentora i korisnika da bude intenzivniji i kvalitetniji. U tom smislu, analizom je utvrđeno da profil trenera i mentora nije adekvatno definisan u pogledu neophodnih kompetencija.

U domenu specijalizovanih obuka pokazuje se da je potrebno sačiniti listu predefinisanih obuka (tema) koje NSZ može da ponudi korisnicima/ama na osnovu statističke značajnosti zahteva iz prethodnih godina. Merenje efekata Programa je oblast koju je potrebno unaprediti redovnim evaluacijama.

Analiza je pokazala da procesu digitalizacije treba da prethodi redizajn osnovne obuke, mentoringa i specijalizovanih obuka. Ova unapređenja zahtevaju između šest meseci i godinu dana naknadne podrške. Digitalizacija postojećeg programa, ukoliko bi ostao uređen na isti način, ne bi dala očekivane efekte na održivost i ranjivost korisnika preduzetničkog programa, zaključeno je u analizi.

Kliknite da preuzmete Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva sa preporukama za unapređenje (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Pozitivna disciplina

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Piše: Milenka Matić (Blog o socijalnom uključivanju) Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Milenka Matić
Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
pet, apr 16, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
pon, apr 12, 2021
Source: Inkluzija blog
Sara Đurđević
Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
pet, apr 09, 2021
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Roditeljstvo predstavlja izazov svakom roditelju koji želi da savesno i odgovorno odgaja svoje dete, pa čak i ako to čini [...]
sri, apr 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Moderna, inovatina nastava otvara vrata škole ka podsticajnim prostorima gde se ostvaruje direktan kontakt sa predmetima učenja i proučavanja. Praksa [...]
uto, mar 30, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]