Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ otvoren poziv za učešće u programu obuke i mentorstva za OCD iz Zaječarskog  okruga (rok: 28.10.2021)

Objavljeno 15.10.2021.

Održivi razvoj za sve - logoU okviru projekta „Održivi razvoj za sve“  otvoren je poziv za organizacije civilnog društva za učešće u programu obuke i mentorstva za organizacije civilnog društva iz Zaječarskog  okruga.

Platforma „Održivi razvoj za sve” podržana je od vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovodi je nemačka razvojna agencija GIZ u okviru projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030, kako bi se podsticao i afirmisao široki društveni dijalog na temu održivog razvoja. U implentaciji projekta učestvuje sedam organizacija civilnog sektora: Fondacija „Ana i Vlade Divac”, Fondacija „Centar za demokratiju”, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES), Timočki omladinski centar (TOC), Beogradska otvorena škola (BOŠ), Fondacija BFP za odgovorno društvo i Smart kolektiv. Realizacija projekta je zvanično počela 4. marta 2020. Fondacije „Ana i Vlade Divac” i „Centar za demokratiju” koordiniraju rad socijalnog stuba Platforme.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajan uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa je zato ova Platforma kreirana da bi podstakla javnu debate na temu ciljeva održivog razvoja u svim sektorima društvenog života: javnom, poslovnom i  sektoru civilnog društva.

Cilj ovog programa  je podrška  udruženjima sa teritorije Zaječarskog  okruga, da podignu kapacitete i steknu znanja za realizaciju kampanja za promociju ciljeva u okviru Socijalnog stuba održivog razvoja i uspostavljanja javnog dijaloga na temu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja. Lokalne kampanje mogu biti planirane kao onlajn i/ili ulične kampanje tako da podižu svest građana i građanki i promovišu važnost ciljeva održivog razvoja. Kampanje se mogu uklopiti u jedan ili više ciljeva u okviru socijalnog stuba:

Cilj 1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Cilj 2. Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu

Cilj 3. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice

Šta program obuhvata?

1. Trening za organizacije

Program obuhvata tri dvodnevna treninga za odbarane organizacije na konkursu. Trening je namenjen organizacijama civilnog društva koje su prethodno izabrane da učestvuju u programu. Osnovni cilj usluga treninga je podizanje kapaciteta ovih organizacija da bi kompetentno i aktivno učestvovale u procesu zagovaranja za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. U postizanju tog cilja, tri dvodnevna treninga za tri OCD, imaju za cilj da pruže podršku ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete u smislu prikupljanja sredstava, pripreme projekata, finansijskog, HR, i administrativnog menadžmenta, a posebno u aktivnostima odnosa sa javnošću i javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja.

Fondacija „Ana i Vlade Divac” snosi kompletne troškove treninga (materijale, obroke, osveženje tokom rada, kao i putne troškove).

2. Mentorska podrška

Nakon završenog treninga, svaka od tri izabrane organizacije imaće na raspolaganju mentorsku podršu za realizaciju kampanja na lokalnom nivou. Osnovni cilj usluga mentoringa je osposobljavanje ovih organizacija da aktivno zagovaraju ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja mentori će pružati stručnu pomoć ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete i aktivnosti javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja.

3. Podrška u realizaciji lokalnih kampanja

Nakon završene obuke, Fondacija „Ana i Vlade Divac” će podržati realizaciju lokalnih kampanja. Ukupan budžet po kampanji iznosi do 500.00,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ukupan budžet za realizaciju tri kampanje je 1.500,00 EUR.

Kriterijumi izbora:

  • Kapacitet i iskustvo u sličnim projektima koji se bave socijalnim temama
  • Usklađenost aktivnosti sa temom i ciljevima konkursa
  • Inovativnost predloga  ideja za lokalne kampanje

Šta se od izabranih udruženja očekuje?

  • Da opredele dva predstavnika/ce za učešće na tri dvodnevna treninga u periodu oktobar 2021. – novembar 2021.
  • Da sarađuju sa mentorom u izradi lokalnih kampanja.
  • Da organizuju lokalne kampanje u kojima će promovisati važnost ciljeva održivog razvoja.
  • Da organizuju tematsku kampanju koja se može uklapati u jedan ili više ciljeva održivog razvoja u okviru Socijalnog stuba održivog razvoja.

Podnošenje prijava

Organizacije koje su zainteresovane za učešće u programu treba da podnesu prijavu za konkurs i dostave ponudu za realizaciju kampanja do 28. oktobra 2021. godine na imejl adresu ivona.gvozdenovic@divac.com.

Prijava se sastoji od popunjenog Formulara za prijavu i predloga ponude za realizaciju lokalne kampanje koja je sastavni deo Formulara, koji se nalazi na sajtu www.divac.com.

Odabir prijava

Fondacija „Ana i Vlade Divac” će izabrati tri lokalna udruženja iz Zaječarskog okruga za učešće u programu obuke i mentorstva i pružiti podršku u sprovođenju lokalnih kampanja. Celukupna podrška planirana je u periodu  od  oktobra 2021. do decembra 2021.

Izvor: sdgs4all.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Tokom novogodišnjih praznika nastojimo da obradujemo i iznenadimo drage ljude birajući specijalne poklone za njih. Na listama za kupovinu nalaze [...]
čet, dec 30, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Poslednjih godina termini dreg i dreg kraljica polako postaju deo mainstream kulture. Tome je u velikoj meri doprineo najpoznatiji američki [...]
sri, dec 29, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Sa tektonskim promenama u svetu rada, kao posledicama digitalne i zelene transformacije, pažnja je usmerena ili na načine kako se [...]
uto, dec 28, 2021
Source: Inkluzija blog
Milena Pančić - Beogradski Ignite
Transkript govora Milene Pančić na 44. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 9” (9. novembar 2021. godine) Ćao, ja sam Milena Pančić. [...]
pon, dec 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Svet u kojem živimo menja se sigurno brže nego ikada u istoriji. Veliki tehnološki napredak i digitalna revolucija (koja se [...]
pon, dec 27, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]