Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Uspešno završena e-obuka „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“

Objavljeno 04.08.2021.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) - logoOdržavanjem onlajn skupa, 23. jula svečano je obeležen kraj akreditovane eObuke „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“ u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Obuku je nakon šest nedelja intenzivnog rada, završilo 110 polaznika (od kojih – 92 žene) iz 66 JLS i time steklo pravo na sertifikat Nacionalne akademije za javnu upravu i SKGO.

E-obuka je ponudila ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa rodne ravnopravnosti u skladu sa važećim strateškim i normativnim okvirom kroz sledeće tematske oblasti: osnovni pojmovi u rodnoj ravnopravnosti: rod i pol; rodne uloge i rodna ravnopravnost, diskriminacija; nacionalni zakonski i strateški okvir za rodnu ravnopravnost; međunarodne obaveze u oblasti rodne ravnopravnosti; domaća politika rodne ravnopravnosti; institucionalni mehanizmi za sprovođenje politike jednakih mogućnosti; načini  i  metode  uključivanja  perspektive  rodne  ravnopravnosti  u  javne  politike (gender mainstreaming); uloga rodno odgovornog budžeta u planiranju politika; uloga lokalne samouprave u ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti; primeri dobre prakse primene rodne ravnopravnosti u raznim oblastima.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, ovom prilikom je svim učesnicima/ama poželeo uspešan nastavak rada u sprovođenju principa rodne ravnopravnosti i izrazio nadu da će u narednom periodu u saradnji sa SKGO stvarati primere dobre prakse i prenositi ih i drugim gradovima i opštinama.

„SKGO podržava jedinice lokalne samouprave da primene princip rodne ravnopravnosti u svakodnevnom radu. Princip rodne ravnopravnosti podrazumeva ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, ravnopravan tretman, položaj, kao i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada. Integracija principa rodne ravnopravnosti, osim što unapređuje poštovanje ljudskih prava, donosi i dodatnu efikasnost i pomaže utemeljenje rada JLS na principima dobre uprave“, istakao je Staničić.

„Rodna ravnopravnost se ostvaruje, unapređuje i razvija sprečavanjem, suzbijanjem i zaštitom od rodno zasnovane diskriminacije i primenom opštih i posebnih mera koji omogućavaju lokalnim vlastima da iniciraju i planiraju u lokalnoj zajednici. Na taj način identifikuju se potrebe lokalnog stanovništva u oblasti jednake zastupljenosti, i pokreću međusektorska partnerstva i inicijative svih aktera u zajednici kao i inovacije koje će doprineti većem stepenu društvene uključenosti grupa i pojedinaca“, zaključio je generalni sekretar SKGO.

Ovo je druga godina da se organizuje e-obuka na ovu temu, a planirano je održavanje još jednog ciklusa naredne godine.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske.

Izvor: www.skgo.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Ljudi već decenijama putuju u vasionu, podižući svoje mentalne i fizičke granice da bi istražili taj ogroman, nepoznat prostor. Međutim, [...]
pet, sep 17, 2021
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Odabir prave karijere jedan je od najvažnijih izbora svake osobe. Ovaj izbor značajno utiče na sve sfere života, zbog čega [...]
čet, sep 09, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
„Kako to da se jedan mladi lekar prijavio na audiciju i koju biste emisiju radili“, pitali su me na početku [...]
uto, sep 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Ovako glasi naslov master teze koju sam odbranila 2014. godine na Pravnom fakultetu. Temu sam birala dugo i pažljivo jer [...]
pon, sep 06, 2021
Source: Inkluzija blog
Jelena Milošević
Pre nekoliko godina ulazim sa mamom u baštu kafića. Dok biramo mesto da se smestimo, dečkić za susednim stolom pokazuje [...]
sri, sep 01, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji
August, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Studija o proceni politika digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji
Jun, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini
Maj, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Efekti targetirane jednokratne novčane pomoći na kretanje indikatora siromaštva i nejednakosti
Maj, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa
Maj, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]