Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Usvojen Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu

Objavljeno 22.01.2020.

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinuNacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu (NAPZ), koji je Vlada Republike Srbije usvojila 26. decembra 2019. godine („Službeni glasnik RS”, 94/19), utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja sa merama i aktivnostima, koje će, pored Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao glavnih nosilaca aktivnosti iz NAPZ, sprovoditi i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, organizacije civilnog društva, socijalni partneri i druge institucije. U fokusu NAPZ za 2020. godinu je unapređenje normativnog i analitičkog okvira za potrebe tržišta rada, jačanje kapaciteta aktera tržišta rada, podrška regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada kroz realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

Planirano je uključivanje preko 123.000 nezaposlenih lica u mere aktivne politike zapošljavanja, za šta je obezbeđeno 3.700.000.000,00 dinara iz sredstava doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, 550.000.000,00 dinara iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i 23.600.000,00 dinara iz direktnog granta dodeljenog NSZ iz IPA 2013 programskog ciklusa. Takođe, za podršku prekvalifikaciji obezbeđen je na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dotacije međunarodnim organizacijama) iznos od 150.000.000,00 dinara.

Za pojedine mere aktivne politike zapošljavanja definisane su kategorije teže zapošljivih lica koja se uključuju u meru, a u merama u okviru kojih nisu definisane kategorije, prioritet za uključivanje imaju nezaposlena lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovana lica, lica starosti 50 i više godina, dugoročno nezaposlena lica koja posao traže duže od 12 meseci, a posebno nezaposlena lica koja posao traže duže od 18 meseci, žene, posebno dugoročno nezaposlene žene, mladi do 30 godina starosti, a posebno mlade žene, mladi bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, kao i mladi bez radnog iskustva, osobe sa invaliditetom, Romi/kinje, korisnici/e novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

Takođe, u mere aktivne politike zapošljavanja uključivaće se i nezaposlena lica iz sledećih kategorija: mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, žrtve porodičnog nasilja, žrtve trgovine ljudima, izbegla i raseljena lica, povratnici prema Sporazumu o readmisiji, samohrani roditelji, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena, roditelji dece sa smetnjama u razvoju, bivši izvršioci krivičnih dela.

U lokalnom akcionom planu zapošljavanja mogu se utvrditi i druge kategorije teže zapošljivih lica prema utvrđenom stanju na lokalnom tržištu rada.

Preuzmite dokumenta:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
„Živimo u maloj sredini. Zašto bismo mi TO imali“, kaže mlada osoba u skorašnjem razgovoru na temu omladinske politike u [...]
pon, jul 13, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Srbija je jedna od vodećih zemalja po broju femicida. Uprkos naporima države da se sistem unapredi i obuči što veći [...]
uto, jul 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
pet, jun 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
uto, jun 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
sri, jun 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]