Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Započeta analiza uticaja javnih politika realizovanih u periodu od 2003. do 2007.

Objavljeno 26.03.2008.

sipru_oldTim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva pokrenuo je proces Analize uticaja javnih politika realizovanih u periodu od 2003. do 2007. godine.

Cilj ove analize je:

– povećanje transparentnosti rada Vlade, jer građani imaju prava da znaju kako, zašto i koje odluke donose njihove vlade;

– poboljšanje procesa definisanja politika kroz donošenje odluka zasnovanih na podacima;

– bolje raspoređivanje raspoloživih sredstava kroz bolje odluke Vlade o merama i programima koje treba sprovoditi;

– pružanje povratne informacije o uspešnosti realizacije određenih mera, što treba da utiče na buduće politike i programe.

Procenjeno je da je Srbija spremna za prvu pravu analizu uticaja realizovanih mera i politika zato što je upravo završen prvi nacrt analize podataka iz Ankete o životnom standardu koju sprovodi Republički zavod za statistiku, a koji pruža veliki broj potrebnih informacija i podataka. Takođe, procenjeno je da je statistički sistem u Srbiji unapređen u velikoj meri i da je započet proces prilagođavanja metodologiji i procedurama EU. Pored toga, u prethodnom periodu urađeno je dosta i na polju saradnje korisnika i pružalaca podataka, te je analiza uticaja javnih politika nastavak započetih inicijativa.

Analiza uticaja javnih politika će biti sprovedena u periodu od januara do septembra 2008, u saradnji sa velikim brojem partnera, i to u šest osnovnih faza:

– Sistematizacija postojećih usvojenih politika;

– Identifikacija politika koje se realizuju;

– Analiza podataka iz Ankete o životnom standardu;

– Identifikacija mera i oblasti koje je potrebno analizirati;

– Analiza uticaja identifikovanih mera;

– Preporuke na osnovu analize uticaja.

Kao rezultat prve faze analize uticaja javnih politika, sistematizacije postojećih usvojenih politika, saradnici Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva iz Centra za liberalno demokratske studije pripremili su bazu podataka u kojoj se nalaze sve mere definisane strategijama koje su u referentnom periodu (2003-2007) usvojene od strane Vlade Srbije. Baza je izvor podataka za sve zainteresovane koji žele da vide koje su mere sadržane u strategijama, ali i koji su ciljevi tih mera, koji ključni indikatori i na koje posebno ranjive grupe određene mere stavljaju fokus.

Analizom su obuhvaćene sve oblasti od značaja za smanjenje siromaštva u Srbiji (obrazovanje, zdravlje, infrastruktura, makroekonomija, zapošljavanje, socijalna politika, poljoprivreda i ruralni razvoj).

Tim za implementaciju SSS će u toku marta 2008, u saradnji sa svim zainteresovanim partnerima, identifikovati one mere koje jesu realizovane ili se realizuju. Nakon toga će biti sprovedeno proračunavanje efekata koje su određene mere imale na društvo i one najsiromašnije u Srbiji. Na osnovu ovoga, biće preporučene mere za smanjenje siromaštva u Srbiji u narednim godinama.

Rezultati analize koji uključuju i preporučene mere za smanjenje siromaštva biće završeni u septembru 2008. godine, i direktno će uticati na definisanje mera za poboljšanje života najsiromašnijih građana Srbije u narednom periodu.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

27.01.2021.

Coworking u srpskom ruralu

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Piše: Vukašin Kolarević (Blog o socijalnom uključivanju) Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]