Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Žene i mladi s invaliditetom: Smernice za pružanje usluga za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja, zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava

Objavljeno 01.04.2019.

Publikacija „Žene i mlade osobe sa invaliditetom: Smernice za pružanje rodno osetljivih i na pravima zasnovanih usluga za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava"Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa međunarodnom organizacijom Women Enabled International razvio je koristan resurs za sve pružaoce usluga u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena i mladih sa invaliditetom. Ovaj resurs objavljen je na engleskom jeziku u vidu publikacije u novembru 2018. godine pod naslovom „Žene i mlade osobe sa invaliditetom: Smernice za pružanje rodno osetljivih i na pravima zasnovanih usluga za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja i  seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava”.

Smernice su primarno namenjene pružaocima usluga koji se bave zaštitom od rodno zasnovanog nasilja i seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, ali su značajan resurs i za sve ključne aktere – uključujući one u vladi, međunarodnim i nevladinim organizacijama – koji su uključeni u osmišljavanje, razvoj, implementaciju ili zagovaranje usluga koje se bave problemom rodno zasnovanog nasilja ili seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima žena i mladih osoba sa invaliditetom.

Publikacija pruža praktične i konkretne smernice da se usluge za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava učine inkluzivnijim i pristupačnim  ženama i mladima sa invaliditetom i usmerava pažnju na one intervencije koje se odnose na zadovoljenje njihovih potreba proisteklih iz invaliditeta.

Smernice se odnose na pružanje usluga osobama sa svim oblicima fizičkih, intelektualnih, mentalnih, psihosocijalnih, kognitivnih ili senzornih invaliditeta. Smernice primenjuju socijalni model invalidnosti i model ljudska prava, koji su usmereni na prepreke koje stvara okruženje (a ne na telesno oštećenje), uključujući  fizičke, informativne i komunikacijske prepreke, prepreke proizišle iz stavova i predrasuda društva, politika i praksi vlada i često isključivim zdravstvenim sistemom, sistemom socijalne zaštite, obrazovnim sistemom i drugim sistemima.

Osnovne usluge za sve žrtve rodno zasnovanog nasilja uključuju: zdravstvene usluge (npr. ispitivanje seksualnog zlostavljanja i nega, procena i briga o mentalnom zdravlju), usluge pravosuđa i policije (npr. procena i ispitivanje, odgovornost počinitelja, sigurnost i zaštita), usluge socijalne zaštite (npr. savetovanje u kriznim situacijama; SOS telefoni; pravno savetovanje i zastupanje; psihosocijalna podrška i savetovanje) i koordinacija na nacionalnom i lokalnom nivou.

Osnovne usluge u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena i mladih osoba – sa i bez invaliditeta – uključuju: sveobuhvatno seksualno obrazovanje; informacije, sredstva i usluge za čitav niz modernih metoda kontracepcije; zdravstvenu negu majki i novorođenčadi (uključujući prenatalnu negu, stručnu negu pri porođaju, hitnu opstetričku negu, negu nakon porođaja i negu novorođenčadi); prevenciju, dijagnozu i lečenje seksualnih i reproduktivnih zdravstvenih problema (npr. polno prenosive infekcije, uključujući HIV, sifilis i HPV, rak reproduktivnih organa i rak dojke i neplodnost); siguran i pristupačan abortus gde nije protivzakonit; i negu nakon pobačaja i lečenje komplikacija usled nebezbednog abortusa.

Žene i mlade osobe sa invaliditetom često ne dobijaju ove neophodne usluge. Prevencija rodno zasnovanog nasilja i usluge često su nedostupni ženama i mladima sa invaliditetom. Pružaoci usluga redovno pokazuju nedostatak znanja, osetljivosti i stručnosti po pitanju postupanja sa ženama i mladima sa invaliditetom, što rezultira neuspehom da se identifikuju žene i mlade osobe sa invaliditetom koje su imale iskustvo ili doživljavaju rodno zasnovano nasilje i da im se pruže osnovne usluge.

Štaviše, ženama i mladima sa invaliditetom čija se prava krše često nedostaju resursi zbog isključenosti iz pristupa pravosudnim mehanizmima. Takva isključenost dalje produžava nasilje, jer dozvoljava da se ono čini bez kažnjavanja. Da bi se problem dodatno usložio, evidentan je nedostatak preciznih i sveobuhvatnih istraživačkih podataka o nasilju nad ženama i mladima sa invaliditetom koji bi usmeravao razvoj i pružanje odgovarajućih usluga zaštite od rodno zasnovanog nasilja.

Zbog svega toga ovakvi resursi dobrodošli su svima koji se bave rodno zasnovanim nasiljem i seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima žena i mladih sa invaliditetom.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Žene i mlade osobe sa invaliditetom: Smernice za pružanje rodno osetljivih i na pravima zasnovanih usluga za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja i  seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava” (.pdf).

Više informacija: portaloinvalidnosti.net

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Znak pitanja App
Rad sa decom je izazovan i zahteva puno kreativnosti i raznovrsnog materijala kako bi savladavanje gradiva i učenje bilo lako, [...]
pet, maj 17, 2019
Source: Inkluzija blog
Liceulice
Ko smo mi? LICEULICE tim je već 9 godina posvećen onima koji najteže dolaze do posla i koji žive na margini [...]
uto, maj 14, 2019
Source: Inkluzija blog
Aleksandar Bogdanović
Piše: Aleksandar Bogdanović, Koordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Početkom [...]
čet, maj 09, 2019
Source: Inkluzija blog
Traženje posla - ilustracija
Već sam u jednom od ranijih tekstova opisao da u poslednje vreme razmišljam o eventualnom zaposlenju. Ta ideja me malo [...]
pon, maj 06, 2019
Source: Inkluzija blog
Pristupačnost
„Ovo je zemlja za svu našu decu.” Tako kažu stihovi grupe EKV. Po svoj logici i ovaj grad bi trebao [...]
sri, feb 13, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Decilna analiza potrošnje i prihoda u Republici Srbiji za period 2006-2017. godine
Juni, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova
Maj, 2019 arrow right pdf [3 MB]
Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]
Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih
Oktobar, 2018 arrow right pdf [1 MB]