Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

16 dana aktivizma ove godine u znaku obrazovanja

Objavljeno 07.07.2015.

16_daysOve godine od 25. novembra do 10. decembra održaće se, dvadeset četvrtu godinu za redom, manifestacija 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign). U kampanji je od njenog osnivanja 1991. godine učestvovalo 5478 organizacija iz više od 180 država, kao i vlasti, agencije UN i ogroman broj pojedinaca i pojedinki. Ove godine će tema kampanje biti obrazovanje i njegova veza sa militarizmom, sa naglaskom na pravo na obrazovanje u situacijama nasilnih konflikata.

Obrazovanje je prepoznato kao javno dobro i fundamentalno ljudsko pravo članom 26 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao i nizom međunarodnih i regionalnih konvencija i ugovora. Ipak, pravo na obrazovanje često je pod uticajem političkih, ekonomskih i društvenih faktora, pri čemu su pripadnici/e pojedinih grupa (žene i devojke, osobe sa invaliditetom, LGBTQI osobe, migranti/migrantkinje i pripadnici/e etničkih manjina) u većem riziku da im ovo ključno pravo bude uskraćeno. Skoriji podaci pokazuju da je širom sveta oko 38 miliona ljudi interno raseljeno, dok je oko 16.7 ljudi u izbeglištvu. Mlade žene i devojčice su posebno ugrožene krizama i nesigurnim uslovima života: oko 31 milion devojčica osnovnoškolskog uzrasta ne ide u školu, a 34 miliona ne pohađa srednju školu. Procenjuje se da oko 15 miliona devojčica i 10 miliona dečaka širom sveta nikada u životu neće ući u školsku učionicu. Na svetskom nivou oko 58 miliona dece osnovnoškolskog uzrasta nema pristup obrazovanju, a oko polovina od ovog broja (28.5 miliona) živi u područjima pogođenim konfliktima.

Pravo na obrazovanje često je ugroženo lošom infrastrukturom, uključujući nebezbedne i nesanitarne školske prostorije, neodgovarajuće školske programe koji reprodukuju patrijarhalne pojmove roda, nedovoljna budžetska izdvajanja za obezbeđivanje obrazovanja i neadekvatan odgovor nacionalnih vlasti i međunarodne zajednice. Procenjuje se da je potrebno oko 26 milijardi američkih dolara da bi se svoj deci omogućilo bazično obrazovanje do kraja 2015. Poređenja radi, 2014. godine je širom sveta na finansiranje vojske potrošeno 1.8 triliona američkih dolara.

U ostvarivanju prava na obrazovanje devojčice se suočavaju sa posebnim preprekama, kao što su rani i prisilni brakovi koji mogu skratiti njihovo školovanje, rodno zasnovano nasilje u školi (uključujući seksualno nasilje i zlostavljanje), diskriminacija i neodgovarajuća infrastruktura. Zbog ovih faktora mnoge porodice odlučuju da devojčice zadrže kod kuće. Ovogodišnja kampanja nosiće naziv „Od mira u kući do mira u svetu: učinimo obrazovanje bezbednim za sve“ (From Peace in the Home to Peace in the World: Make Education Safe for All), a poseban naglasak biće stavljen na intersekcionalnu diskriminaciju osoba koje se obrazuju u konfliktnim područjima, gde u posebno ugrožene grupe spadaju mladi uopšte i posebno mlade žene i devojčice.

Izvor: Mreža za Evropski ženski lobi

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]