Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

ACT projekat: Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou (rok: 15.12.2021)

Objavljeno 16.11.2021.

ACT projekat: Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivouProjekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje novi, drugi po redu Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou. Cilj novog poziva je dalje osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom niovu kroz zagovaračke aktivnosti,  uz uključivanje građana u sve faze procesa zagovaranja.

Ključni pravci delovanja koji će biti podržani su: uključivanje i mobilizacija građana, praćenje sprovođenja zakona i politika, rodna ravnopravnost i povezane teme, socijalna inkluzija i ranjive grupe, decentralizacija, ljudska i građanska prava, zaštita životne sredine i dobro upravljanje.

U okviru ovog poziva biće podržano maksimalno 15 organizacija građanskog društva u sprovođenju svojih zagovaračkih inicijativa, pri čemu je planirano da najmanje 50% budu organizacije koje deluju van područja teritorije Grada Beograda. Organizacije se prijavljuju samostalno za projekte u trajanju od 12 meseci dok je maksimalni iznos pojedinačne donacije 1.760.000 RSD.

Rok za podnošenje predloga projekata je 15. decembar 2021. godine do 17.00 časova.

Informativna sesija

U cilju prilagođavanja aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, informativna sesija će biti organizovana u onlajn formatu. Cilj info-sesije je da se organizacijama približe ovaj poziv i sam ACT projekat.

Tokom informativne sesije svi učesnici će imati priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.

Info-sesija će se održati 23. novembra 2021. godine sa početkom u 13.00 časova putem Zoom platforme.

Kliknite da se prijavite za učešće na info-sesiji.

O ACT projektu

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ je projekat Vlade Švajcarske čiji cilj je aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija Helvetas Swiss Intercooperation i „Građanske inicijative“ iz Beograda.

Konkursnu dokumentaciju i više informacija o pozivu i načinu prijavljivanja potražite na act.org.rs.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]