Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Digitalna obrazovna sredstva mogu da doprinesu da obrazovanje bude dostupno svakom učeniku

Objavljeno 23.12.2021.

Ivana Kovačević - Beogradski IgniteTranskript govora Ivane Kovačević na 44. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 9” (9. novembar 2021. godine)

Nastavnica sam srpskog jezika i književnosti. Osnovne i master studije završila sam na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a sada se stručno usavršavam u okviru doktorskih studija na istom fakultetu. Bavim se obrazovanjem i vaspitanjem učenika u specifičnim nastavnim uslovima, a više od 10 godina sprovodim nastavu na daljinu, u virtuelnom okruženju gde se učenicima nude različite mogućnosti da kontinuirano usvajaju gradivo. Stoga ću prikazati primer iz prakse koji se tiče vannastavnih aktivnosti, tačnije literarne sekcije, a kada su nastavne aktivnosti u pitanju, usmeriću se na digitalna obrazovna sredstva.

Da bih u praksi sprovela nastavu uz pomoć digitalnih tehnologija, veoma mi je važno da sagledam kako deca uče i usvajaju gradivo. Neki učenici najlakše uče slušajući, drugi čitajući, treći dok pišu, crtaju, pevaju a odabir sekcija može biti uslovljen interesovanjima učenika. U skladu s tim, profesionalno iskustvo pružilo mi je poziciju da sagledam mogućnosti nastavnih i vannastavnih aktivnosti u digitalnom okruženju koje mogu biti značajne za socijalizaciju i osnaživanje učenika i uključivanje cele porodice u zajedničke aktivnosti.

Literarna sekcija kojom rukovodim od 2008. godine dobila je nove mogućnosti kada nam se pružila prilika da radimo u digitalnom okruženju, jer su učenici mogli da rade u vršnjačkom okruženju i osete kolektivni duh sekcije. Članovima sekcije tada su pružene jednake mogućnosti i prilika da pokažu interesovanja i iskažu svoje talente i tada rezultati nisu izostali. Ovom prilikom prikazaću neke rezultate rada više puta nagrađene literarne sekcije, kao i osobenosti digitalnog okruženja, mogućnosti i prilike za uspešnu inkluziju, originalne vrednosti i izraze, a koji se posebno tiču radnih sastanaka u digitalnom okruženju uz pomoć jednostavnih alata za komunikaciju, saradnju i umrežavanje. Virtuelne posete i ekskurzije, izložbe, susreti s piscima i drugim poslenicima u kulturi, organizovanje priredbi, različitih izložbi, saradnje i zajedničkih aktivnosti više sekcija – što je veoma značajno, pojavljivanje u periodici, na televiziji, na nagradnim konkursima, u izdavačkoj delatnosti, u kreiranju školskih listova i zbornika u elektronskom obliku, posredstvom različitih alata na radost svih naših đaka – dakle, mogućnosti su neograničene!

Ivana Kovaćević - 44. Beogradski IgniteKad su u pitanju nastavne aktivnosti u virtuelnom okruženju, digitalna obrazovna sredstva imaju poseban značaj, jer mogu doprineti da se ostvari kontinuirano usvajanje gradiva, čak i kada je učenik privremeno ili trajno sprečen da pohađa nastavu u matičnoj školi. Kao primer pomoćnog obrazovnog sredstva za rad u digitalnom okruženju s ponosom izdvajam obrazovnu platformu „Završni ispit“ zato što, između ostalog, sadrži prilagođene interaktivne zadatke iz matematike i srpskog jezika i književnosti za učenike kojima je potrebna dodatna pomoć u učenju.

Projektnom timu koji su činili profesori i studenti Radne grupe za obrazovni softver Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na čelu s prof. dr Miroslavom Marićem, priključila sam se rado, kao i njihovoj ideji da se kreira besplatno i javno dostupno obrazovno sredstvo za sve učenike. Tako je nastala i obrazovna platforma „Završni ispit“, kao deo projekta Društva matematičara Srbije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Platforma sadrži zadatke koji su namenjeni učenicima koji nastavu prate po redovnom i individualnom obrazovnom planu i programu u osnovnoj školi. Kasnije je nastala i obrazovna platforma „Prijemni ispit“, namenjena svim učenicima srednjih škola i gimnazija.

Digitalna obrazovna sredstva trebalo bi da omoguće uvođenje u lekcije pažljivo planiranim koracima i u manjim celinama, što često prethodi interaktivnim pitanjima i zadacima koji mogu učenika postupno dovesti do različitih zapažanja i zaključaka, kao i trajno usvojenih sadržaja planiranih planom i programom nastave i učenja za svaki predmet. Kretanje kroz digitalna obrazovna sredstva trebalo bi da bude jednostavno i moglo bi doprineti ostvarivanju samostalnosti u učenju. Digitalna obrazovna sredstva posebno mogu biti korisna učenicima kojima je potrebna dodatna pomoć u učenju.

Pažljivim planiranjem nastave i izborom različitih obrazovnih sredstava, načina i metoda, nastavnici s ljubavlju i voljom mogu učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku i doprineti ravnopravnom uključivanju učenika u sve sfere života u budućnosti!

***

44. Beogradski Ignite „Uključi se online 9“Beogradski Ignite „UKLJUČI SE online 9“, koji su organizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Udruženje građana „Srbija u pokretu“, održan je 9. novembra 2021. godine. Usled epidemiološke situacije, deveti Beogradski Ignite o socijalnom uključivanju održan je na online platformi, a njegovu organizaciju podržala je Švajcarska Konfederacija.

Cilj ovog događaja bio je da kroz petominutne prezentacije učesnika/ca osvetli različite aspekte socijalnog uključivanja, te da na taj način ukaže na položaj ranjivih grupa, kao i da pojedinačnim primerima motiviše i podstakne druge da se i sami uključe ili pokrenu sopstvenu akciju. Na taj način, Ignite već tradicionalno nastoji da inspiriše pojedince i pojedinke da daju svoj doprinos stvaranju ravnopravnog društva za sve građane i građanke.

Ivana Kovačević je nastavnica srpskog jezika i književnosti. Učesnica je u nacionalnim projektima, autorka i realizatorka radionica i obuka za nastavnike/ce, autorka digitalnih obrazovnih sredstava i dobitnica brojnih priznanja za nastavnike. Pristalica je celoživotnog učenja, a svojim radom i angažovanjem nastoji da doprinese težnji da se svakom učeniku obrazovanje učini dostupnim. Ivana Kovačević piše za Blog o socijalnom uključivanju, a njene tekstove možete pročitati ovde.

Kliknite da preuzmete Ignite prezentaciju Ivane Kovačević (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]