Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Evropska anketa o kvalitetu života za 2016. godinu

Objavljeno 27.09.2016.

eurofound_logoEurofound će u periodu od septembra do decembra 2016. godine, u 28 država članica Evropske unije i pet zemalja kandidata (Albanija, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) izvršiti terenski deo istraživanja za 4. evropsku anketu o kvalitetu života (European Quality of Life Survey – EQLS).

Koordinaciju će vršiti TNS Opinion, sa lokalnim partnerima koji će razgovarati sa ukupno 35.800 osoba u 33 različite zemlje, sa uzorcima veličine 1.000 do 2.000 osoba po zemlji. Razgovori lice-u-lice održaće se u domovima ljudi i pokrivaće širok niz pitanja o kvalitetu života pojedinaca. Ispitanici se biraju nasumičnom metodom i sve prikupljene informacije tretiraju se najstrože poverljivo, a anonimnost svakog od sagovornika je garantovana. Transparentnost i zaštita privatnosti predstavljaju osnovna načela i Eurofound izuzetno ceni podršku ljudi koji odvajaju svoje vreme da bi odgovorili na anketu. Ispitanici dobijaju osnovne informacije o anketi, uključujući kontakt podatke organizatora, kako bi mogli da provere informacije ili postave pitanja, ukoliko to žele.

Četvrti krug EQLS će se posebno usmeriti na kvalitet javnih usluga: zdravstvenih, dugoročne nege, brige o deci i školama, mereći različite aspekte kvaliteta, kao što su ravnopravan pristup, objekti, zaposleni i informacije dostupne građanima. Još jedan nov element uključivaće život na mreži, koncentrišući se na korišćenje internet servisa i iskustava na mreži. Biće dodata nova internet anketa koja omogućuje ispitanicima da popune internet upitnik nekoliko dana nakon razgovora.

Organizovana u četvorogodišnjim periodima, ova jedinstvena pan-evropska anketa ispituje i objektivne okolnosti života građana, kao i njihov odnos prema tim okolnostima i njihovim životima uopšteno, sa ciljem da se stvori bogat izvor podataka o kvalitetu života ljudi u Evropi. Anketa daje podatke o pitanjima koja opšte statistike ne pokrivaju – kao što je percipirani kvalitet društva, poverenje u institucije i društvene tenzije. Bavi se nizom pitanja, kao što su smeštaj, uskraćenost, porodica, zdravlje i blagostanje. Takođe se bavi subjektivnim pitanjima, kao što je stepen sreće pojedinaca, koliko su zadovoljni svojim životima i njihovo učešće u društvu.

Prilikom priprema za 4. EQLS sprovedena je studija izvodljivosti u pogledu sakupljanja putem interneta i revidiranja strategije ponderisanja uz pilot vežbu neposredno pre izlaska na teren.

Upitnik za 4. EQLS će biti dostupan po završetku rada na terenu. Pregledni izveštaj, alat za vizuelizaciju podataka i informacije o metodologije biće objavljeni krajem 2017. godine. Mikropodaci će biti stavljeni na raspolaganje javnosti 2018. godine.

Izvor: www.eurofound.europa.eu

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]