Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Naš prvi zajednički izlet

Objavljeno 18.06.2021.

Naš prvi zajednički izlet„Kada vidimo koliko su naša deca srećna i zadovoljna, a posebno moj brat, ja sam još srećnija i zadovoljnija. Organizovani izleti i druženja dece i omladine sa smetnjama u razvoju su veliki korak i pomak, ne samo za njih, već i za sve na teritoriji Opštine Medveđa, a posebno za njihove roditelje i staratelje“, kazala nam je Dragana Stojković, predstavnica udruženja „Srce za decu“ iz Medveđe i sestra osobe sa smetnjama u razvoju, budućeg korisnika usluge dnevnog boravka.

Udruženje za podršku deci sa posebnim potrebama „Srce za decu” iz Medveđe od svog osnivanja 2017. godine zbog nedovoljnih ljudskih resursa i nedostatka iskustva nije imalo prilike da učestvuje u projektima finansiram od strane lokalnih ili stranih donatora. Zahvaljujući podršci lokalne samouprave Medveđa i udruženja „Građanski savet Opštine Bojnik“ iz Bojnika, licenciranog pružaoca za dve usluge socijalne zaštite, mali tim ovog udruženja odvažio se da krene u nepoznato.

„Želela bih da kažem da projekat ‘Zajednica se gradi srcem – Uvođenje usluge Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštine Medveđa i Lebane’ nama posebno znači, jer se prvi put ovako nešto dešava na teritoriji opštine Medveđa”, dodaje Dragana Stojković, koja je izrazila zahvalnost lokalnoj samoupravi i donatorima.

Naš prvi zajednički izletUsled nedostatka iskustva članova i članica udruženja u veštinama pregovaranja i zastupanja potreba svojih članova, ideja o uspostavljanju usluge dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, uključujući licenciranje udruženja i pregovaranje sa Opštinom o opredeljivanju parcele na kojoj bi se sagradio objekat, izgledali su kao nedostižni poduhvat. U okviru projekta, udruženje je dobilo stručnu podršku u domenu osnaživanja ljudskih kapaciteta i tehničku podršku u domenu pripreme dokumentacije za liceniranje. Stručne radnice su dobile priliku da polažu stručni ispit u Komori socijalne zaštite i pripreme se svoj budući posao, od trenutka kada objekat Dnevnog boravka bude krenuo sa radom. Objekat će biti izgrađen na parceli koju je Opština obezbedila, prema utvrđenim standardima i biće pristupačan za sve. Projekat izgradnje objekta urađen je prema standardima propisanim Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Za potrebe ovog montažnog objekta lokalna samouprava Medveđa opredelila je 4 miliona dinara iz svog budžeta.

Naš prvi zajednički izletProjektom su inicijalno bili planirani kampovi, tako što bi deca iz jedne JLS bila domaćini deci iz drugih partnerskih opština, uz posetu istorijskih i prirodnih lokaliteta: Caričin grad, Lebane; Sijarinska Banja, Medveđa; i Brestovačko jezero u Bojniku. Međutim, usled pandemije Kovid-19, odlučeno je da se organizuju izleti.

Tokom celodnevnih izleta, deca sa smetnjama u razvoju iz sve tri lokalne samouprave bila su pod budnim okom radioničara koji su osmišljavali radionice, uključujući i i roditelje/staratelje koji su bili u pratnji dece i omaldine. Ovi izleti su bili posebno značajni za stručne radnike/ce, pošto se podrška deci i mladima pružala kroz igru, a igra omogućava da se napravi kompromis u pogledu njihovih psihofizičkih sposobnosti. Tokom izleta, deca su dobila priliku da se upoznaju i razvijaju stav o okolini u kojoj žive, što čini važan aspekt razvoja njihove percepcije, socijalno–emotivnog razvoja i komunikacije. Izleti su takođe doprineli da roditelji/staratelji dobiju priliku da se bolje upoznaju i podele svoja iskustva i znanja, a u cilju dalje podrške svoj deci.

„Osmesi na licima dece su najveće bogatstvo i dokaz da smo ovim projektom, a posebno ovim izletom, učinili pravu stvar. Lokalna samouprava će se truditi da ova druženja budu što češća”, kazao je dr Nebojša Arsić, predsednik Opštine Medveđa. Izlet organizovan u okviru projekta za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju iz Medveđe prvo je grupno druženje dece, kako u Medveđi tako i izvan ove lokalne zajednice.

***

Ova uspešna priča nastala je u okviru projekta „Zajednica se gradi srcem – Uvođenje usluge Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštine Medveđa i Lebane“, koji sprovodi Opština Bojnik u saradnji sa Opštinom Lebane, Opštinom Medveđa, Udruženjem „Građanski savet opštine Bojnik“ i Udruženjem za podršku dece sa smetnjama u razvoju „Srce za decu“ iz Medveđe u okviru Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2 kojim koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) uz podršku Vlada Švajcarske.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]