Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Nova vizija obrazovanja: Podeli znanje, budi mentor

Objavljeno 22.12.2021.

SIPRU - uspešne priče„Važno je da pomognemo onome kome je najviše potrebno, jer svakome u nekom trenutku (ovakva) pomoć može da znači.“ Ovako priču sa nama započinje Alma Kajtazi, predsednica udruženja „Romani Asvin” iz Kruševca, sa kojom smo razgovarali o mentorskom programu „Podeli znanje, budi mentor”, koji je ove godine sa svojim kolegama i koleginicama iz udruženja realizovala sa romskim studentima i studentkinjama širom Srbije.

Podrška u formalnom obrazovanju za društveno osetljive grupe već nekoliko godina je važna tema u promišljanju razvoja obrazovnih sistema širom sveta. Godine iskustva, kada je reč o afirmativnim merama i ostalim alatima i mehanizmima pružanja sistemske podrške osobama koje su na različite načine diskriminisane u društvu, pokazale su da pored finansijskih i socijalnih prepreka, ove osobe zapravo nemaju adekvatnu podršku u sticanju uspešnog iskustva u obrazovnom sistemu. Jedan od primera je community college u Njujorku, gde poznati hip hop umetnik Jay Z svake godine odvaja sve manje finansijskih sredstava za stipendiju pod svojim imenom, jer nema zainteresovanih koji bi je iskoristili.

Alma Kajtazi - Podeli svoje znanje, budi mentorU Evropi, Howard Williamson, profesor evropskih omladinskih politika na Univerzitetu Južnog Velsa i eminentni ekspert omladinskih politika u Evropi, još 2015. godine pisao je o stilovima učenja i podršci koju mladi ljudi iz vulnerabilnih grupa zahtevaju u svom iskustvu visokog obrazovanja. Williamson govori o tome da i sami profesori moraju razumeti da je centralna ljudska podrška i činjenica da su oni kao iskusniji i u okolnostima izazova, prilike za sticanje socijalnog kapitala koji je inače sistemski marginalizovanim društvenim grupama nedostupan. U svojoj analizi on ističe mreže i kontakte kao jedan od aspekata koji se mentorstvom može nadoknaditi: „Čak i kada postoje mere i mehanizmi, diplome koje su dostupne su često nepraktične i pri izlasku na tržište rada. Ako sa njima mlada osoba ne može ništa da učini, stvara se začarani krug“.

Pomenute potrebe u lokalnom kontekstu istražili su članovi/ice udruženja „Romani Asvin”, prvo kao neformalna grupa, a zatim kao udruženje, u okviru inicijative „Edu Info Roma”, putem Karavana informisanosti koje su realizovali u nekoliko gradova Srbije. „Osim što smo videli da mladi Romi uglavnom ne znaju za mehanizme podrške koji već postoje, čuli smo, a i znamo iz sopstvenog iskustva, da kada upišu studije, potrebe za podrškom tek počinju“, govori Alma o zaključcima do kojih su došli bivajući u stalnom kontaktu sa romskom omladinom.

Rezultat ove inicijative je program mentorisanja „Podeli znanje, budi mentor“, koji je realizovan tokom dva meseca, sa 11 mentora i 20 studenata u sedam gradova Srbije. Podrška je strukturisana tako što je objavljen poziv na koji se prijavio veliki broj mentora/ki, aktivnih studenata/kinja završnih godina fakulteta i ideja je bila da, ukoliko je moguće, mentorstvo pružaju romskim studentima/kinjama na svojim fakultetima.

Stefan Radu - Podeli svoje znanje, budi mentorTo nije uvek mogao da bude slučaj jer je jedan od nalaza ovog programa bio i taj da romska omladina upisuje određene smerove, odnosno neke i ne uzima u obzir pri promišljanju svoje budućnosti. „Za početak, Romi treba da budu više uključeni u sve segmente društva“, počinje objašnjenje ove pojave Stefan Radu, student eksploatacije nafte i gasa na Tehnološkom fakultetu u Zrenjaninu, koji iza sebe ima internacionalno iskustvo studiranja.

„Ono što sam primetio, što je evidentno, jeste da dosta mladih nije slobodno da otvoreno pita profesore ono za šta im treba pomoć u njihovom učenju, zato smo tu mi mentori, da im zapravo pomognemo na tom putu. Ljudi ostaju na marginama, a to ne mora da bude slučaj.“

Nakon upoznavanja mentora/ki i studenata/kinja, svaki student je imao 10 sesija sa svojim mentorom. Podrška je podrazumevala razgovor o profesorima, ispitima, savetovanje u vezi sa pripremom određenih predmeta, ponekad i razmenu literature i skripti. „Jedan mentor je neplanirano svoje skripte, o sopstvenom trošku, slao poštom studentu – to govori o potrebi, ali i posvećenosti mentora“, opisuje Alma situacije koje je praksa donela u ovom programu.

Dobra pripremljenost i posvećenost preduslovi su za uspešnu realizaciju mentorstva, ali uspeh ne zavisi samo od mentora, naglašava Elena Demirovski, studentkinja Učiteljskog fakulteta u Beogradu, kojoj je ovo prvo mentorsko iskustvo.

Elena Demirovski - Podeli svoje znanje, budi mentor„Samo po sebi, mentorstvo nije jednosmerna ulica, već je neophodno da želja, znanje i vreme budu demonstrirani sa obe strane“, njene su dragocene reči o prirodi mentorskog odnosa. Na istu temu, Stefan dodaje da uvažavanje različitih životnih iskustava i stilova učenja studenta mora da bude u centru pružanja podrške – „važno je ne samo da slušate, već i da čujete, jer su u osnovi mentorstva poverenje i prijateljstvo“.

Nakon uspešne realizacije ovog programa, aktivisti/kinje Udruženja „Romani Asvin” imaju mnogo toga da nas nauče o tome šta je romskoj omladini na putu obrazovanja zaista potrebno. Realnost potreba je da se romskim studentima/kinjama trenutno niko ne bavi, prema Alminim rečima. A potrebe koje su ovi aktivisti posvedočili su da je podrška potrebna u ranijem dobu, i to na načine koje sistem još uvek nije prepoznao. Na primer, udruženju se sada javljaju mladi ljudi od 25-26 godina koji traže podršku pri upisu ili završavanju srednje škole, kao i upisu na fakultet. Elena ističe kako je u radu prepoznala veliku potrebu u srednjoškolskom dobu, u pogledu izbora studija i uopšte promišljanju sopstvene budućnosti u kontekstu visokoškolskog obrazovanja.

Osim što pripremaju sledeći ciklus mentorskog programa, planirajući još više studenata/kinja i mentora/ki, kao i fakulteta koji bi se uključili, naši sagovornici ističu da se u okviru sajta www.romaniasvin.com nalazi i platforma „Edu Info Roma“ koja služi kompletnom informisanju romske omladine o prilikama u formalnom i neformalnom obrazovanju. Slušajući njihova svedočenja iz prakse, ime programa „Podeli znanje, budi mentor“ dobija novu dimenziju. To više nije samo naziv jednog programa, već nova vizija obrazovanja iz koje ostali akteri obrazovanja u društvu mogu mnogo toga da nauče.

Mentori - Podeli svoje znanje, budi mentor

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]