Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljen „Priručnik o outreach radu – organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa”

Objavljeno 18.05.2021.

Priručnik o outreach radu – organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u saradnji sa Vladom Savezne Republike Nemačke, u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ, objavio Priručnik o outreach radu – organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa.

Publikacija je nastala kao rezultat potrebe za priručnikom o organizovanju, sprovođenju i razvoju outreach programa, koja je proizašla iz istraživanja lokalnog konteksta u pogledu dostupnosti usluga socijalne zaštite u 15 pilot-opština i gradova u Srbiji, koje su Tim i GIZ sproveli tokom 2019. i 2020. godine. Između ostalog, analiza je ukazala na osobenosti outreach rada koji realizuju lokalna udruženja. Priručnik stoga predstavlja resurs koji je pre svega namenjen udruženjima građana.

Outreach predstavlja skup kontinuiranih aktivnosti putem kojih se dosezanjem do osoba koje su društveno isključene ili su u riziku od društvenog isključenja i pružanjem podrške na mestima (fizičkim i virtuelnim) gde žive, rade ili provode vreme, uz poštovanje principa dobrovoljnosti, participacije, solidarnosti, refleksije, fleksibilnosti, nastoji:

  • podržati osoba u pravcu ostvarivanja dostojanstvenog života, prava, razvoja, uključenosti u društvo;
  • uticati na zajednicu i društvo u pravcu izgradnje solidarnosti;
  • uticati na društvene strukture odnosno sisteme (političke, ekonomske i dr.) u pravcu transformacije, a radi postizanja uslova za društvenu pravdu i ljudski razvoj.

Priručnik je opšteg karaktera i ne fokusira se ni na jednu društveno isključenu grupu specifično. Sadrži korake za organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa i predstavlja podstrek za one koji već sprovode outreach, da praksu participativno razvijaju.

U prva tri poglavlja priručnik razjašnjava pojmove „outreach“ i „društveno isključene grupe“ i nastoji da outreach „smesti“ u kontekst socijalne zaštite u Srbiji. U četvrtom poglavlju data je osnova za transparentni, kritički i participativni organizacijski kontekst kao preduslov za odgovoran outreach rad. Od petog do 12. poglavlja predloženi su koraci za razvoj outreach programa i za njegovo sprovođenje. Posebna pažnja je posvećena načinima dosezanja do ljudi, a takođe je predložena klasifikacija: dosezanja do ljudi „licem u lice“ i dosezanja do ljudi posredstvom tehnologije. U poslednjem poglavlju dati su predlozi dokumenata i formulara koji mogu poslužiti kao modeli za izradu dokumentacije u okviru pojedinačnih outreach programa.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Priručnik o outreach radu – organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa” (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]