Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena publikacija „Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije“

Objavljeno 08.01.2021.

Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorijeTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je publikaciju pod nazivom Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije, u kojoj su predstavljeni nalazi istraživanja koje je sproveo Centar za visoke ekonomske studije (CEVES), a koje se bavilo pitanjem zaposlenosti u Republici Srbiji usled poremećaja na tržištu rada izazvanog pandemijom Covid-19, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije stanovništva.

U fokusu ovog istraživanja bio je uticaj Covid-19 krize na zaposlenost u privatnom sektoru. Za potrebe istraživanja sprovedena je reprezentativna CATI Anketa preduzeća i preduzetnika. Anketa je ispitala uticaj krize na 1.082 preduzeća i 547 preduzetnika. Pored javno dostupnih statističkih izvora korišćeni su mikropodaci Ankete o radnoj snazi (ARS), kao i mikropodaci o preduzećima (podaci APR-a za period 2007–2018).

Istraživanje je pokazalo da je udar krize na preduzeća bio žestok – 30% subjekata gotovo uopšte nije moglo da posluje, dok je 45% funkcionisalo pri smanjenim kapacitetima. Međutim, uprkos riziku da kriza proizvede ozbiljne poremećaje na tržištu rada, podaci pokazuju da je formalna zaposlenost bila relativno stabilna. Naime, formalna zaposlenost je opala za oko 10.000 tokom marta i aprila, ali je do oporavka i daljeg rasta došlo već u maju i junu. Razlozi za otpornost zaposlenosti uglavnom se duguju trendovima koji su prethodili krizi.

Međutim, neformalna zaposlenost je opala, pokazalo je istraživanje. Autori/ke su ocenili da su izgledi za privredna kretanja u budućnosti više pozitivni nego negativni, ali da ostaje rizik od pogoršavanja situacije i značajnijih strukturnih promena. U istraživanju se detaljnije analizira ranjivost zaposlenja s različitih aspekata, a posebna zabrinutost ističe se zbog činjenice da su krizom bili i ostali najpogođeniji oni sektori koji su istovremeno i ranjivi (HORECA, građevinarstvo i lične usluge).

Osim analize stanja, čitaocima su predstavljeni i mogući scenariji kretanja zaposlenosti u narednoj godini u najugroženijim sektorima.

Istraživanje o efektima krize na privredu i zaposlenost u Srbiji realizovao je CEVES uz podršku Svetske banke i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU). Samo istraživanje započelo je kao projekat koji je podržala Svetska banka, sa ciljem da se rasvetli efekat Covid-19 krize na mala i srednja preduzeća, prilikom kog su intervjuisane 1.082 kompanije. Podršku da se istraživanje proširi i na populaciju preduzetnika, prilikom čega je intervjuisano njih 547, kao i da se dublje ispita pitanje efekta na zaposlenost i posebno ranjive kategorije na tržištu rada pružio je SIPRU. Dva izveštaja nastala na osnovu istraživanja pružaju uvid u načine na koje se srpska preduzeća za sada nose sa krizom. Publikacija Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije identifikuje pogođene i ranjive sektore i procenjuje trenutne i buduće efekte na zaposlenost po različitim modalitetima, dok se publikacija Covid kriza i srpska MSP: Procena uticaja i pregled budućih scenarija fokusira na uticaj koji je Covid-19 kriza do sada imala na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća.

Preuzmite dokumenta:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]