Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena publikacija „Uticaj javnih politika na društvo“

Objavljeno 16.11.2021.

Uticaj javnih politika na društvo - naslovna stranaFondacija Centar za demokratiju (FCD) nedavno je objavila publikaciju „Uticaj javnih politika na društvo“, pripremljenu uz finansijsku pomoć Fondacije za otvoreno društvo, u okviru projekta „Javne politike za dobrobit svih: Učešće građana u praćenju reformi na putu ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“.

Projekat predstavlja 2. fazu projekta započetog 2019. godine, u kojem je razvijena metodologija za procenu uticaja javnih politika na društvo i objavljen Vodič za analizu efekata javnih politika na društvo. U drugoj fazi, razvijena metodologija i Vodič primenjeni su neposredno, i to na dva načina: 1) kroz osnaživanje OCD na lokalnom nivou za praćenje efekata politika na društvo; 2) kroz praćenje reformi koje utiču na ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava i na održivi socio-ekonomski razvoj.

U prvom delu publikacije „Uticaj javnih politika na društvo“ predstavljene su tri analize lokalnih javnih politika koje su izradile organizacuje civilnog društva: Udruženje za radna prava žena Roza iz Zrenjanina, Tim 42 iz Leskovca i Forca iz Požege. Cilj analiza je bio da se proceni uticaj javnih politika na društvo na lokalnom nivou. Dve analize se odnose na lokalne omladinske politike (Zrenjanin i Požega), a jedna na politiku upravljanja otpadom (Leskovac).

U drugom delu publikacije predstavljeno je šest analiza koje su imale za cilj da procene uticaj politika na nacionalnom nivou (politike zapošljavanja, socijalna politika, obrazovanje, zdravstvo i zaštita životne sredine) na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Stručni tim FCD koji je pripremio analize činili su: Sarita Bradaš, Darinka Radojević, Ksenija Petovar, Marina Savković, Simo Vuković, Tim 42.

U trećem delu publikacije dat je Pregled socijalnih pokazatelja za Srbiju i EU 27, sačinjen sa namerom da se pruži uvid u to gde je Srbija u primeni Evropskog stuba socijalnih prava u odnosu na EU, u kojim oblastima treba sprovesti reforme, te šta treba da budu prioriteti u sprovođenju reformi.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Uticaj javnih politika na društvo“ (.pdf).

Izvor: www.centaronline.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]